Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgStrateeg

Solliciteer

Solliciteer voor woensdag 30 augustus

Solliciteer

Strateeg

Vacature

Tijdelijk voor een proefperiode van één jaar via payroll-organisatie met uitzicht op vast.

Informatie
Als strateeg adviseer je het bestuur en de ambtelijke organisatie over consequenties van externe ontwikkelingen in het ruimtelijk economische domein voor de inhoudelijke koers en strategie van de afdeling en het fysieke domein. Je weet verbindingen te leggen tussen het ecologisch, economisch en sociaal kapitaal vanuit het perspectief van de beleidsdomeinen van de afdeling en werkt samen met de strategen en beleidsmedewerkers binnen en buiten de afdeling.
De portefeuille van de strateeg kent een breed scala van opgaven, waarvan de volgende actueel zijn:
 • Strategische ondersteuning en advisering aan het management en bestuurders
 • Onderzoek, analyse, visievorming en lobby bij het Rijk en in Europa over ruimtelijk-economische ontwikkeling
 • Versterking van het strategisch vermogen van de organisatie van visie naar uitvoering
 • Onderhouden van een relevant bovenregionaal netwerk waarin je gezicht geeft aan Tilburg (B5 en G32
 • Verbinding hebben met de beleidsmedewerkers binnen de afdeling en de strategen die actief zijn binnen de programma's Vestigingsklimaat en Leefbaarheid bij het voorbereiden, ontwikkelen en verantwoorden van programma's.
De strateeg is lid van van het "Brede Managementteam" van de afdeling.

Functie-eisen
Werk en denkniveau: WO
Afgeronde opleiding:
Opleiding op WO niveau (dan wel HBO met aantoonbaar functioneren op WO-niveau) in het ruimtelijk domein: Bouwkunde, Planologie, Economische Geografie, Ruimtelijke Economie
Kennis van: Ervaring met politiek/bestuurlijke en maatschappelijke processen en aantoonbare ervaring in het aangaan van coalities in en buiten onze stad regio om opgaven te realiseren.

Competenties:
 • resultaatgerichtheid
 • samenwerken
 • netwerkvaardigheid
 • omgevingsbewustzijn
 • bestuurssensitiviteit
Functie-eisen:
Onze organisatie stelt de inhoudelijke opgave (het doel / het gewenste resultaat) centraal in het werk. Dit bepaalt de manier waarop we onszelf organiseren. Deze filosofie spreekt je aan en daar krijg je energie van.
Opgaven raken regelmatig de opgaven en beleidsterreinen van anderen. Als strateeg heb je daar plezier in. Dit vergt best veel van je.
De gemeente Tilburg zoekt een strateeg die:
 • zich met hoofd, hart & handen wil inzetten voor Tilburg
 • graag samenwerkt in een divers en krachtig speelveld
 • kan aansluiten op de energie in de samenleving en ontwikkelingen kan duiden
 • in goed overleg de beste oplossingen zoekt en kansen pakt
 • verbinding zoekt, mensen enthousiast maakt en vertrouwen geeft
 • flexibel en een creatief denker is, energie geeft en humor heeft
 • werkt met een duidelijk doel: samen met burgers en bedrijven zorgen dat mensen prettig in Tilburg kunnen wonen, werken en verblijven
 • in staat is te schakelen van visie t/m operatie en terug; kan werelden en mensen verbinden die ver van elkaar staan)

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingedeeld in schaal 13 (aanloopschaal 12). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 3.923,- en maximaal € 5.837,- bruto per maand bij 36 uur per week.

Contactinformatie
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Angela Barendregt, afdelingshoofd Ruimte, telefoonnummer (013) 542 8487. Voor overige vragen kun je bellen met het Servicepunt te bereiken tussen 07.30 en 17.00 uur via (013) 542 9898 onder vermelding van het vacaturenummer: RUI17-09E.
Er vindt gelijktijdige in- en externe werving plaats. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 36 (maandag 4 of woensdag 6 september 2017.
Solliciteren kun je door hieronder op 'solliciteer' te klikken.

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot liggen in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Met ruim 210.000 inwoners is Tilburg de zesde stad van het land.
Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1800 professionals en een jaarbegroting van 886 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Per opgave bepaalt de gemeente haar rol, met oog voor de belangen die daaromheen spelen. Met een duidelijk doel: samen met burgers en bedrijven zorgen dat mensen prettig in Tilburg kunnen wonen, werken en verblijven.
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 18 afdelingen en een griffie. De sfeer is ontspannen, de lijnen zijn kort en er kan veel. Maar er wordt ook veel verwacht van de medewerkers. Ze zijn klantgericht en resultaatgericht en ze kunnen prima samenwerken. We vragen lef en passie, en uiteraard liefde voor de stad.

Afdeling Ruimte
De afdeling Ruimte is verantwoordelijk voor het fysieke beheer en de duurzame fysieke ontwikkeling van de stad op economisch, sociaal en ecologisch gebied. Van belang is dat het vestigingsklimaat past bij de zesde stad van het land en dat de leefbaarheid voor de burgers optimaal is. De medewerkers van de afdeling hebben een breed takenpakket en houden zich bezig met wonen, mobiliteit, werken, groen, water, cultuurhistorie, bodem, energie, afval en milieu. De afdeling Ruimte voert de regie op beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Ook de sturing op de keten Stedelijke Ontwikkeling is een taak van de afdeling, die eveneens opdrachtgever is voor de projecten in de keten. De afdeling heeft experts in dienst op planologisch, stedenbouwkundig, juridisch en cultuurhistorisch gebied. De inspanningen van de medewerkers van Ruimte moeten leiden tot een vitale en dynamische stad.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Georgia Bruns van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Stadhuisplein 130
5038 TC Tilburg

14 013