Metropoolregio Rotterdam Den Haag logo
Metropoolregio Rotterdam Den Haag logo

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Rotterdam

Werken bij Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Werken bij Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De metropoolregio Rotterdam Den Haag is een grootstedelijk gebied met 21 gemeenten. Hier wonen bijna 2,4 miljoen mensen, zijn 1,3 miljoen banen en werkt 13,5% van de Nederlanders. Samen staan zij voor 15% van het BNP. Om de regio nu en in de toekomst aantrekkelijk te houden voor inwoners, bedrijven en bezoekers, werken de 21 gemeenten samen in de vorm van een vrijwillige gemeenschappelijke regeling. Samen vormen zij het bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De MRDH richt zich op het verbeteren van de bereikbaarheid en het vernieuwen van het economisch vestigingsklimaat.

Bereikbaarheid

Om werk en woningen goed bereikbaar te maken en te houden zijn investeringen nodig in openbaar vervoer, fietspaden, autowegen en in innovatieve mobiliteitsdiensten. Van het Rijk heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de status van vervoerregio gekregen en daarmee wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. Als opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de metropoolregio Rotterdam Den Haag verleent de MRDH concessies aan vervoerbedrijven. Daarnaast verstrekken we subsidies voor verkeer- en vervoerprojecten en voor beheer, onderhoud en vervanging van OV-infrastructuur. Ook bevordert de MRDH innovatieve mobiliteitsoplossingen. Hiervoor ontvangen we rechtstreeks middelen van het Rijk (€ 597 miljoen in 2024).

Economie

Om de werkgelegenheid te stimuleren en de aantrekkingskracht van de regio te versterken, is economische en technologische vernieuwing nodig. Daarvoor legt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag verbindingen tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. De MRDH werkt onder andere aan: werklocaties (bedrijventerreinen, kantorenlocaties en winkelgebieden), fieldlabs en regionale campussen, digitale connectiviteit en het stimuleren van groen en recreatie. Hiervoor ontvangen we een inwonersbijdrage van de 21 gemeenten (€ 7,3 miljoen in 2024).

Delen:

Meer informatie

Voor meer over de organisatie kun je contact opnemen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Ontvang nieuwe vacatures per email

Nieuwe vacatures niet mis lopen? Meld je aan en ontvang nieuwe vacatures bij Metropoolregio Rotterdam Den Haag per email.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Westersingel 12

3014 GN Rotterdam