Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Den HaagProductgroep Manager / Directeur Veilig Thuis

Productgroep Manager / Directeur Veilig Thuis

Vacature

 "Iedere burger verdient een veilig thuis!" Onderschrijf jij dat motto? Heb je ruime managementervaring in een complexe, politiek bestuurlijke context?

 “Iedere burger verdient een veilig thuis, in de stad en in de regio”. Vanuit dat motto werk je als nieuwe Productgroepmanager / Directeur Veilig Thuis aan de kwaliteit en professionaliteit van de advisering over de aanpak en de meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Haaglanden.

Daarbij heb je zowel een verantwoordelijkheid naar de professionals als naar de burgers.

Gemeenschappelijke Regeling GGD & VT Haaglanden

De Gemeenschappelijke Regeling Haaglanden wordt per 1 januari 2018 uitgebreid, naast de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) wordt ook Veilig Thuis (VT) onder de gemeenschappelijke regeling gebracht.

Tevens wordt met ingang van 1 januari  2018 de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis als aparte Productgroep onderdeel van de dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn (OCW) van de gemeente Den Haag. Onder bestuurlijke aansturing van de GR GGD en VT Haaglanden vormt de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, voor zowel professionals als alle betrokken burgers (van -0 tot 100+) binnen de regio Haaglanden. Uitgangspunt daarbij is dat opgroeien en leven vanuit een veilig thuis ruimte geeft aan burgers om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving en keuzes te kunnen maken die bij hen passen.

De veiligheidsregio Haaglanden omvat de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Wat ga je doen?

Als Productgroep Manager / Directeur zet jij je in voor de ambitie om dat veilige thuis te realiseren. Je werkt daarvoor samen met de deelnemende gemeenten en ketenpartners die nodig zijn voor een overkoepelende aanpak. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het beleid, inclusief het landelijk knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating.

Je opereert op zowel stedelijk, regionaal als landelijk niveau en bent als directeur Veilig Thuis integraal verantwoordelijk voor de Veilig Thuis organisatie ten behoeve van de negen deelnemende gemeenten.

In de gemeenschappelijke regeling is de mogelijkheid opgenomen dat de directeur Veilig Thuis ook wordt aangesteld als plaatsvervangend directeur Publieke Gezondheid.

Je gaat de uitdaging aan van de complexiteit van het enerzijds optreden als Directeur Veilig Thuis richting het bestuur van de GR Haaglanden en anderzijds het als Productgroep Manager vormgeven en aansturen van de uitvoeringorganisatie binnen de dienst OCW van de gemeente Den Haag. 

Als operationeel manager geef je integraal leiding aan de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis. Je geeft direct leiding aan drie managers (2 managers VT, 1 manager LKH&A) en het stafteam en indirect aan circa 120 medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor de hiërarchische, integrale aansturing van de organisatie.

Personeelsbeleid, professionalisering, bedrijfsvoering en inhoudelijke doorontwikkeling zijn daarbij belangrijke onderwerpen.

De afgelopen jaren is er in de vorm van een tijdelijke organisatie al gebouwd aan de Veilig Thuis organisatie. Het is jouw verantwoordelijkheid om op basis daarvan verder te bouwen en te zorgen voor een stevige, structurele Veilig Thuis organisatie.

Wat bieden wij?

Een tijdelijke aanstelling voor een jaar met uitzicht op vast.

Salarisschaal 15, met een maximaal salaris van € 7.038,- bruto per maand (op basis van een volledige werkweek)

En 36-urige werkweek.

Rechtspositie

Je aanstelling en honorering vinden plaats vanuit de gemeente Den Haag. Je wordt aangesteld in de functie van Productgroep Manager Veilig Thuis binnen de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) van de gemeente Den Haag en wordt door het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT tevens als onbezoldigd ambtenaar benoemd tot Directeur Veilig Thuis.

Wat vragen wij?

Je hebt een academisch werk- en denkniveau en minimaal vijf jaar managementervaring in een complexe, politiek-bestuurlijke omgeving en je hebt een scherp gevoel voor de verhoudingen binnen dat speelveld.

Je hebt aantoonbare affiniteit met en expertise op het gebied van de beleidsterreinen binnen het sociaal – en veiligheidsdomein in het algemeen en de missie en visie van Veilig Thuis in het bijzonder.

Je bent als leider authentiek en kan je met enthousiasme en energie inzetten voor de verdere ontwikkeling van zowel Veilig Thuis Haaglanden als de dienst OCW.

Je hebt ervaring met lijnmanagement, verandermanagement, project- en programmamanagement en organisatievernieuwing.

Je bent sterk samenwerkingsgericht, benaderbaar, innovatief en ondernemend. Je kunt zelfstandig, soepel en strategisch opereren en schakelen in contacten met alle relevante partijen en weet de juiste aansluiting te vinden bij andere relevante beleidsontwikkelingen.

Je hebt een scherp oog voor een goede uitvoering van wet- en regelgeving en kan soepel schakelen tussen deze uitvoering en het toepasselijke beleid.

Je kent de regio Haaglanden goed of bent bereid en in staat om je die kennis op korte termijn eigen te maken.

Meer weten?

Contactpersoon met betrekking tot de sollicitatieprocedure:

Pauline Timmerman: pauline.timmerman@denhaag.nl / 070 353 25 48

Contactpersoon met betrekking tot de vacature-inhoud:

Aubreij Spijker: A.Spijker@veiligthuishaaglanden.nl / 070 204 51 97

Extra informatie

  • In verband met de specifieke positionering van de functie (aanstelling bij de gemeente Den Haag voor de regio Haaglanden) bestaat de sollicitatieprocedure uit zowel een ambtelijke als een bestuurlijke procedure.
  • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de benoemingsprocedure.
  • De gemeente Den Haag is als werkgever actief op zoek naar versterking van het aandeel vrouwen en van het aandeel mensen met een biculturele achtergrond in de organisatie, in het bijzonder voor de functies vanaf schaal 10. Daarom nodigt het college van burgemeester en wethouders hen nadrukkelijk uit op deze vacature te reageren.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Daniëlle Bol van Gemeente Den Haag ( 023-553 03 50)