Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgTwee bevlogen adviseurs energietransitie

Solliciteer

Solliciteer voor maandag 26 november

Solliciteer

Twee bevlogen adviseurs energietransitie

Vacature

Externe kandidaten: Een tijdelijke ambtelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vaste ambtelijke aanstelling. Vast is afhankelijk van het functioneren.

Informatie
Binnen het bestuursakkoord 2018-2022 "Gezond en gelukkig in Tilburg" is de Duurzame Stad een van de pijlers. Tilburg werkt hard om een klimaatbestendige stad te zijn waarbij klimaatadaptatie, circulaire economie en de transitie naar duurzame energie centraal staan. In het bestuursakkoord zegt het bestuur over de energietransitie: "Het realiseren van de energietransitie is met zekerheid een van de allergrootste opgaven die we als samenleving hebben voor de komende decennia". Tilburg gaat in aansluiting op mondiale afspraken, vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs, voor het volledig fossielvrij maken van haar energiegebruik in 2045. De gemeentelijke doelstelling is een jaarlijkse reductie van het Tilburgse energiegebruik van 2% en een toename van de duurzame energieopwekking van 2%. De afdeling Ruimte heeft een belangrijke rol in het verwezenlijken van deze opgave. Met het formuleren van beleid, het samen met bewoners en partners maken van (wijkenergie)plannen, het aangaan van samenwerkingsverbanden (greendeals) en innovatieve voorbeeldprojecten worden goede eerste stappen gezet op weg naar het einddoel. Er is echter nog heel veel werk te verzetten, vraagstukken te beantwoorden en activiteiten te ondernemen. De gemeente Tilburg gaat daarvoor en wil zijn team daarom versterken met twee adviseurs energietransitie.

De adviseur energietransitie houdt zich in essentie bezig met de vraag hoe Tilburg in 2045 CO2 neutraal gaat zijn. Hij/zij adviseert het bestuur bij het formuleren van stedelijke en regionale ambities en over de wijze waarop deze waar te maken. Dit gebeurt samen met de in- en externe partners op basis van behoeften die spelen in de stad en van de eisen die andere overheden stellen. De deskundigheid gaat niet alleen maar over de inhoud, maar ook over de benodigde processen om de doelen te bereiken en ambities te realiseren. De beleidsadviseur ontwikkelt zelfstandig beleidsproducten (van korte adviezen tot kadernota's), adviseert andere afdelingen en wethouders en is actief met het faciliteren en stimuleren van initiatieven in de stad. De inhoudelijke thema's die vanuit de door de raad vastgestelde Energievisie moeten worden opgepakt zijn onder andere de stimulerings aanpak voor bedrijven, de ontwikkeling van het verduurzamen van de gebouwde omgeving (woningen, scholen, winkels en kantoren), het ontwikkelen van wijk energietransitieplannen, de doorontwikkeling van de duurzaamheidslening e.a. financieringsarrangenmenten, het onderhouden en verder uitbouwen van de samenwerking met partners in de stad en daarbuiten, zoals stichting MOED (Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid) en de energie coöperaties, advisering in ruimtelijke projecten/gebiedsontwikkelingen en de verduurzaming van de eigen organisatie (duurzame openbare ruimte, vastgoed, inkoop etc). De beleidsmedewerker neemt vanuit die rol deel aan een aantal (regionale) samenwerkingsverbanden of organiseert deze. Gezien de omvang en urgentie van de opgaven dient de kandidaat direct in staat te zijn tot het ontwikkeling van producten, dan wel daar een vervolg aan te geven. Exacte invulling van deze taken wordt mede bepaald op basis van kennis, kunde en motivatie van de kandidaat.

Functie-eisen
Je bent aantoonbaar thuis in de energietransitie en je hebt een relevant netwerk op dit terrein. Je wilt je met hoofd, hart en handen inzetten voor Tilburg en haar opgaven. Je werkt graag in- en extern samen, waarbij je relevante spelers verbindt en je gezamenlijk de beste oplossingen zoekt en kansen pakt. Je bent een volwassen adviseur wiens adviezen altijd helder zijn beargumenteerd. Deadlines haal je gewoon. Je kunt goed schrijven en presenteren; je kunt ingewikkelde informatie omzetten naar heldere adviezen. Je herkent jezelf verder in de competenties resultaatgerichtheid, bestuurlijke sensitiviteit, samenwerken, eigenaarschap en initiatief nemen. Boven alles ben je ambitieus en bevlogen.

We vragen een relevante opleiding op HBO of WO niveau en minimaal 5 jaar relevante werkervaring.

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 11 (aanloopschaal 10). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal €2.795,- en maximaal € 4.859,- bruto per maand.
  • Goede werk-privébalans; een fulltime dienstverband is maximaal 36 uur.
  • Een tijdelijke ambtelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vaste ambtelijke aanstelling.
  • Een individueel keuzebudget van 17,05 % wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt.
  • Reis je met openbaar vervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas).
  • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.
Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld.

Contactinformatie
Solliciteer via de onderstaande button. Wil je eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Mike Alberts, teammanager Mobiliteit en Energie, via 013 - 542 8742. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je stellen aan het Servicepunt: 013 - 542 98 98. Vermeld dan het vacaturenummer: RUI18-09-10e. Solliciteren kun je door hieronder op ´solliciteer´ te klikken.

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot liggen in het hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Met ruim 210.000 inwoners is Tilburg de zesde stad van het land. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1900 professionals en een jaarbegroting van 859 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Per opgave bepaalt de gemeente haar rol, met oog voor de belangen die daaromheen spelen. Met een duidelijk doel: samen met burgers en bedrijven zorgen dat mensen prettig in Tilburg kunnen wonen, werken en verblijven. De gemeentelijke organisatie bestaat uit 19 afdelingen en een Griffie. De sfeer is ontspannen, de lijnen zijn kort en er kan veel. Maar er wordt ook veel verwacht van de medewerkers. Ze zijn klantgericht en resultaatgericht en ze kunnen prima samenwerken. We vragen lef en passie, en uiteraard liefde voor de stad.

Afdeling Ruimte
De afdeling Ruimte staat voor de uitdaging om de ambities in het ruimtelijk domein te realiseren, zodanig dat de stad Tilburg zich in ruimte en tijd evenwichtig kan ontwikkelen. Van belang is dat het vestigingsklimaat past bij de zesde stad van het land en dat de leefbaarheid voor de burgers optimaal is. De doelen richten zich o.a. op wonen, werken, winkelen, milieu, bereikbaarheid, duurzaamheid en natuur. De afdeling Ruimte is verantwoordelijk voor de fysieke ontwikkeling van de stad in haar regionale context en voor de coördinatie van het beheer en onderhoud van de stad. De afdeling bestaat uit vier teams. Voor het team Mobiliteit en Energie zoeken we nu twee adviseurs energietransitie.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met dhr. Mike Alberts van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013