Gemeente Tilburg

Tilburg

Werken bij Gemeente Tilburg

U kent Tilburg waarschijnlijk van de Universiteit van Tilburg of van het Nederlands Textielmuseum; van het Tilburgs Model natuurlijk of van het Permanent Ontwikkelings Proces (POP); van het POP-podium 013 of de Concertzaal misschien; van de term "Moderne Industriestad" of van de landelijke omgeving; van de Roze Maandag op de kermis wellicht of van het "Brabants kwartiertje"; van onze banden met Japanse bedrijven of van het voorbeeldproject "Duurzaam Bouwen"; of misschien kent u wel een van die 197.500 inwoners die Tilburg telt. Wordt het niet eens tijd om Tilburg als werkgever te leren kennen?

Bekend van het Tilburgs Model
In heel Nederland (en zelfs daarbuiten) is Tilburg bekend door het 'Tilburgs Model'. Het Tilburgs Model is een manier van werken waarbij je duidelijk inzicht krijgt in de prestaties van de gemeentelijke organisatie. Er is klip en klaar afgesproken wie wat doet. Verantwoordelijkheden zijn helder geformuleerd. Zo werken wij in Tilburg. We maken afspraken, geven interne opdrachten en verrekenen intern diensten en producten. De moderne gereedschappen die we hanteren, komen uit de marktsector. Het zijn manieren om vooraf vast te leggen wat er moet gebeuren tegen welke kosten, en achteraf duidelijk te maken wat er ís gebeurd tegen welke kosten.

Een organisatie in ontwikkeling
In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Modern personeelsbeleid
In ons personeelsbeleid gaan we uit van jóuw competenties en talenten. Competenties geven aan wat je nodig hebt aan kennis, vaardigheden, houding en gedrag. Talenten zeggen iets over de kwaliteiten waarover je beschikt. Een vergelijking tussen beide maakt duidelijk aan welke kwaliteiten aandacht besteed moet worden om effectief en succesvol te zijn. Dat alles leidt tot een individueel ontwikkelingsplan. Hierin worden afspraken vastgelegd over je persoonlijke ontwikkeling en loopbaanperspectieven. Daar hoort ook een sterk scholingsbeleid bij. Gericht op je functioneren, maar ook om jezelf verder te ontwikkelen. Een loopbaanbeleid geeft je kansen om door te groeien in de organisatie; jouw doelen te bepalen, jezelf te ontwikkelen. Dat is een verantwoordelijkheid van jou zelf, samen met je leidinggevende. Geen mobiliteit omdat je je werk beu bent, maar omdat je kwaliteiten flink zijn gegroeid. Het individueel ontwikkelingsplan geeft de richting aan en ondersteunt je.

Tilburg vraagt medewerkers met lef!
Een bepalende factor bij het realiseren van de doelen van de organisatie is lef. Medewerkers met lef gebruiken de ruimte die ze hebben om nieuwe dingen te ontwikkelen, om tot ongewone aanpakken te komen. Ze durven hun hoofd boven het maaiveld uit te steken en te ondernemen, experimenteren en innoveren. Fouten maken mag, zolang je ervan leert. Je weet wat de organisatie van je verwacht, maar je bent ook duidelijk in wat jij verwacht van de organisatie. En je hebt een positieve houding om het maximale resultaat te bereiken. Die instelling past bij de continue verbetering en resultaatgerichtheid die we nastreven. De vraag "wat is het uiteindelijke effect voor de burgers?" is regel, geen uitzondering. Daarbij moeten we bereid zijn over ons eigen muurtje heen te kijken. Sterker nog, muren mogen niet bestaan. Dat betekent dat medewerkers veel in zichzelf investeren en de organisatie in hen. Investeren loont en niets is leuker dan een goed resultaat van je werk.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

Delen:
Meer informatie over werken bij Gemeente Tilburg?
Neem contact op met de HR afdeling van Gemeente Tilburg ( 14 013 )

Onze actuele vacatures

Gemeente Tilburg
Tilburg 36 uur 2973 - 5169 HBO Nog 15 dagen
Gemeente Tilburg
Tilburg 36 uur 3561 - 5872 HBO Nog 15 dagen
Gemeente Tilburg
Tilburg 36 uur 2484 - 4048 HBO Nog 15 dagen
Gemeente Tilburg
Tilburg 36 uur 2484 - 4048 HBO Nog 7 dagen
Gemeente Tilburg
Tilburg 32 uur 2973 - 5169 HBO Nog 9 dagen
Gemeente Tilburg
Tilburg 36 uur 2973 - 4494 HBO Eindigt vandaag
Gemeente Tilburg
Tilburg 32 - 36 uur 2756 - 4494 HBO Nog 14 dagen
Gemeente Tilburg
Tilburg 36 uur 2484 - 4048 HBO Nog 7 dagen
Gemeente Tilburg
Tilburg 36 uur 1934 - 3176 MBO Nog 14 dagen

Ontvang nieuwe vacatures van Gemeente Tilburg per e-mail

Gemeente Tilburg

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg
14 013