Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgTeammanager Leerplicht

Teammanager Leerplicht

Vacature

Tijdelijke ambtelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Informatie
De missie van het team is om iedere jongere in Tilburg en de omliggende gemeenten te stimuleren om een startkwalificatie te behalen, samen met het onderwijs schoolverzuim terug te dringen en thuiszitters te voorkomen.
Voor jou als manager is hier een sleutelrol weggelegd. Niet alleen geef jij leiding aan de medewerkers, zorg je voor een goede bedrijfsvoering, realiseer je ook de verbinding met én tussen alle betrokken partijen zoals het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, regionale en landelijke overheden en ketenpartners als jeugdzorg. Intern werk je hierbij samen met de afdelingen Sociaal, Economie & Arbeidsmarkt en Werk & Inkomen.

Op dit moment wordt samen met de regio gemeenten onderzocht wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een regionaal bureau leerplicht. De RMC taken worden al regionaal uitgevoerd. Momenteel voeren wij voor twee regio gemeenten de leerplichttaken uit. Daarnaast spelen de volgende ontwikkelingen: uitbreiding wettelijke taak RMC en positionering voor regio Midden Brabant (jongeren in kwetsbare posities); vroeg signalering en intensieve samenwerking Sociaal domein; thuiszitterspacten primair en voortgezet onderwijs, verdere implementatie methodische aanpak schoolverzuim. Door de komst van de methodische aanpak schoolverzuim, wordt meer preventief samengewerkt met jongeren, ouders, scholen en ketenpartners.
Er ligt voor jou een verantwoordelijkheid om samen met het team een doorontwikkeling te maken, zodat zij hun positie nog meer kunnen versterken in de hele ketensamenwerking.

Je schakelt als boegbeeld op bestuurlijk, strategisch, tactisch en operationeel niveau met het onderwijs- en zorgveld in Tilburg en de regio. Ook zit je aan tafel met beleidsmakers van zeven gemeenten in Midden-Brabant, om gezamenlijk te komen tot een regionaal bureau leerplicht, met als doel een uniforme uitvoering van beleid.
Je bent onder andere verantwoordelijk voor de resultaten voortijdig schoolverlaten, thuiszitters en jaarverslagen voor zowel Tilburg als de regio. Je verantwoordt hoe we de financiële middelen hebben ingezet om het aantal thuiszittende jongeren en voortijdig schoolverlaters terug te dringen.
Daarnaast maak je deel uit van het MT Veiligheid en Wijken waar je actief bijdraagt aan een prettige, intensieve samenwerking.

Functie-eisen
Jij bent een netwerker, die op bestuurlijk en strategisch niveau een groot netwerk weet te onderhouden. Je beweegt je gemakkelijk in een politiek- en bestuurlijk krachtenveld en complexe werkomgeving. Je creëert verbinding tussen uiteenlopende in- en externe partijen én binnen je team. De gemeente Tilburg heeft in het samenwerkingsverband een regionale functie die je op de kaart weet te zetten en te houden.
De medewerkers werken regelmatig op locatie bij de verschillende onderwijsinstellingen. Toch weet jij als peoplemanager de hechtheid en goede sfeer te behouden en de medewerkers te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Je biedt ze een omgeving die hen in staat stelt om zelf tot inzichten en oplossingen te komen en verantwoordelijkheid te nemen. Je werkt samen met je teamcoördinator welke voor operationele vraagstukken een aanspreekpunt is voor de medewerkers.

Verder vragen we:
 • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime ervaring in een leidinggevende functie.
 • Ervaring in een complexe bestuurlijke context waarbinnen tegenstrijdige belangen spelen.
 • Kennis van en affiniteit met het krachtenveld van het onderwijs en de jeugdketensamenwerking.
 • Een proactieve en positieve instelling, waarbij je kansen ziet en in mogelijkheden denkt.
 • Inzicht in financiën en verantwoording.
Competenties:
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Netwerkvaardigheid
 • Omgevingsbewustzijn, bestuurlijke sensitiviteit
 • Vernieuwings- en overtuigingskracht
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Analytisch vermogen

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is momenteel ingedeeld in salarisschaal 12. Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 4.022,-- en maximaal € 5.520,- bruto per maand. Gezien de ontwikkelingen en verantwoordelijkheden binnen het werkveld loopt een herwaardering van deze functie. Het is mogelijk dat de functie in de loop van 2019 op schaal 13 wordt geïndiceerd.
 • Goede werk-privébalans; een fulltime dienstverband is maximaal 36 uur.
 • Een tijdelijke ambtelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vaste ambtelijke aanstelling.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05 % wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt.
 • Reis je met openbaar vervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas).
 • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.
Onderzoek werving en selectie
Op dit moment lopen er meerdere onderzoeken om ons wervings- en selectieproces te verbeteren. In dit kader kun je benaderd worden voor het invullen van een vragenlijst. Deelname is op vrijwillige basis.

Contactinformatie
Solliciteer via de onderstaande button. Wil je eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Hester Lekkerkerker, afdelingshoofd Veiligheid en Wijken telefoonnummer 06- 21829982. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar personeel@tilburg.nl onder vermelding van vacaturenummer: VEW19-16e.

Planning
De gesprekken vinden plaats op dinsdag 2 juli 2019 en woensdag 3 juli 2019 en de tweede ronde staat gepland op maandag 8 juli 2019 in de LocHal. Een assessment kan onderdeel uit maken van de selectieprocedure.
Gezien de werkomgeving en aard van de werkzaamheden geldt voor de functies binnen de afdeling Veiligheid en Wijken een verzwaarde Verklaring omtrent het Gedrag. Dit maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Over Gemeente Tilburg
Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1900 professionals en een jaarbegroting van 985 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Met een duidelijk doel: samen met inwoners en bedrijven zorgen dat mensen in Tilburg gezond en gelukkig kunnen zijn, nu en in de toekomst. Verbindend, daadkrachtig en vernieuwend, dat is typisch Tilburgs.

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot liggen in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Tilburg is met 217.000 inwoners een stad van formaat. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.

Afdeling Veiligheid & Wijken
De afdeling Veiligheid en Wijken zet zich in voor de fysieke en sociale leefbaarheid en veiligheid in de stad. Wij doen dit door wijkgericht te werken, informatie te verzamelen en te analyseren, toezicht en handhaving en een persoonsgerichte aanpak. Daarnaast ontwikkelen wij beleid op actuele thema's, zoals de aanpak van ondermijnende criminaliteit en radicalisering. En spelen we een sleutelrol in verschillende gemeente brede opgaven zoals het proces voor (burger)initiatieven en de gemeentelijke crisisorganisatie.
Essentieel in ons werk is de verbinding en samenwerking met burgers, ondernemers en instellingen in de stad, maar ook met collega's intern. Onze mensen vormen het anker in de wijk en weten wat er speelt in de samenleving, bij ministeries en ketenpartners. Dit maakt ons werk niet alleen maatschappelijk relevant, maar ook uitdagend en leuk.

Het team
Het team Leerplicht - RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) bestaat uit leerplichtambtenaren, RMC-trajectbegeleiders, kwaliteits-medewerker, teamcoördinator en administratief medewerkers. Dit team van ongeveer 32 medewerkers heeft de afgelopen vier jaar een professionaliseringsslag gemaakt: iedereen zit nu op de juiste plek. Het team is één van de zeventien teams binnen Veiligheid en Wijken en zet alles op alles om voortijdig schoolverlaters en thuiszitters te voorkomen en jongeren te stimuleren een startkwalificatie te behalen. Dit doen we zowel preventief als curatief, bijvoorbeeld op de scholen, in zorg overleggen en door voorlichting te geven aan jongeren.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Hester Lekkerkerker van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013