Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgBeleidsmedewerker Sociaal specialisatie Onderwijs

Beleidsmedewerker Sociaal specialisatie Onderwijs

Vacature

Tijdelijk voor de duur van 1 jaar met uitzicht op vast dienstverband. Indien je nu in vaste dienst bent, blijf je in vaste dienst

Informatie
In Tilburg hebben wij grote ambities. Deze ambities zijn onder andere gericht op het verbeteren van de mogelijkheden voor onze inwoners die gebruik maken van het onderwijs en daaraan gerelateerde voorzieningen.
Zo zijn er in de afgelopen jaren veel grote ontwikkelingen in gang gezet (o.a. vroegsignalering, aansluiting onderwijs , jeugdzorg en arbeidsmarkt, , verbeteren doorgaande leerlijnen, ontwikkeling Integrale Kind Centra, versterken talentontwikkeling en gelijke kansen etc.).

In 2019 stellen wij samen met onze partners een nieuwe Lokaal Educatieve Agenda (LEA) op, waarin de ambities met betrekking tot het Onderwijs voor de komende jaren worden vastgelegd.

De medewerker die wij zoeken zorgt ervoor dat de ambities, benoemd in de LEA, in samenwerking met het onderwijs en andere partners uitgevoerd kunnen worden. De ambities moeten worden omgezet in acties en projecten en gezamenlijk met de partners worden uitgevoerd.

Naast het beleidsveld onderwijs wordt ook je inzet gevraagd voor andere sociale onderwerpen zoals bv.
Diversiteit en emancipatie, sport, bestaanszekerheid en overige vraagstukken in de sociale basis etc.
Vanuit je functie ben je verantwoordelijk voor:
Beleidsontwikkeling
Het organiseren en voorzitten van overleggen, subsidieverlening, accountmanagement
Onderwijshuisvesting incl. doordecentralisatie
Aansluiting tussen onderwijs en (jeugd)zorg en arbeidsmarkt
Doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling
Doorontwikkeling en stimulering van de rol die het onderwijs kan spelen bij het vergroten van de samenredzaamheid in wijken en buurten (Wijk aan Zet)
Overige voorkomende werkzaamheden op het brede onderwijs en Sociaal terrein

Functie-eisen
Werk en denkniveau: WO
Afgeronde opleiding: onderwijskunde, bestuurskunde, beleidswetenschappen, organisatiekunde, sociologie etc.

Competenties:
  • Resultaatgericht
  • Samenwerken
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ondernemende kandidaat met strategisch WO werk- en denkniveau die zich graag inzet voor een sterke sociale basis en samen met partners de realisatiekracht kan versterken . In deze functie opereer je op het snijvlak van bestuur en burgers. Het is dan ook belangrijk dat je omgevingsbewust, politiek-bestuurlijk sensitief bent, in staat bent om goed te luisteren naar alle betrokken partijen, goed kunt analyseren, een standpunt kunt bepalen en dit kunt vertalen naar begrijpelijke adviezen en beleidsnota's.
Je bent initiatiefrijk, creatief en zelfstandig maar weet goed samen te werken. Je bent een verbinder (intern en extern) en kunt een teamgeest creëren en in stand houden rondom opgaven. De omgeving waarin je werkt is erg dynamisch, dit vraagt een flexibele houding en hands-on mentaliteit.

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 11(aanloopschaal 10). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 2795,- maximaal € 4859, - bruto per maand.
  • Goede werk-privébalans; een fulltime dienstverband is maximaal 36 uur.
  • In eerste instantie kom je in dienst voor de duur van één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. Dit is afhankelijk van functioneren. Indien je nu in vaste dienst bent, blijf je in vaste dienst.
  • Een individueel keuzebudget van 17,05 % wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt.
  • Reis je met openbaarvervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas).
  • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.
Onderzoek werving en selectie
Op dit moment lopen er meerdere onderzoeken om ons wervings- en selectieproces te verbeteren. In dit kader kunt u benaderd worden voor het invullen van een vragenlijst. Deelname is op vrijwillige basis.

Contactinformatie
Solliciteer via de onderstaande button. Wil je eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Inge Michels, teammanager, via tel nr. 06-11 12 73 04. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar personeel@tilburg.nl onder vermelding van vacaturenummer: SOC19-11e.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 19 tot en met 24 augustus 2019.

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot liggen in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Tilburg is met 217.000 inwoners een stad van formaat. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1900 professionals en een jaarbegroting van 985 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Met een duidelijk doel: samen met inwoners en bedrijven zorgen dat mensen in Tilburg gezond en gelukkig kunnen zijn, nu en in de toekomst. Verbindend, daadkrachtig en vernieuwend, dat is typisch Tilburgs.

De afdeling Sociaal
Inwoners in hun kracht zetten, stimuleren dat alle Tilburgers zo veel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving en de ruimte krijgen zich te ontplooien: dáár houdt de afdeling Sociaal zich mee bezig. De afdeling is actief op de terreinen sociale stijging, leefbaarheid en vestigingsklimaat. De medewerkers maken beleid op het gebied van o.a. cultuur, sport, onderwijs, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Door de ontwikkeling van de 'participerende overheid' is naast beleid maken ook processturing belangrijk geworden. Veel wordt overgelaten aan, of ontwikkeld in samenwerking met partners in de stad of andere gemeenten in de regio. De medewerkers van afdeling Sociaal geven in dat geval advies, voeren de regie of faciliteren hen.

Team Sociale Basis en Ontwikkeling
De belangrijkste werkterreinen van het team Sociale Basis en Ontwikkeling zijn naast het domein Sport en bewegen: onderwijs, armoede en schuldhulpverlening (bestaanszekerheid), Vluchtelingen en inburgering, mondiale bewustwording, diversiteit en emancipatie en de sociale basisstructuur. Het team maakt beleid op deze terreinen en maakt afspraken met partners. De rol die de medewerkers binnen het team hebben is wisselend; regisseren, stimuleren en faciliteren. Dit is afhankelijk van de opdracht en van de speerpunten in het gemeentelijke beleid. Dit vraagt van de medewerkers grote flexibiliteit, netwerkvaardigheden en innovatiekracht. Binnen het team werken strategen en beleidsmedewerkers.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Inge Michels van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013