Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgAfdelingshoofd Planning & Control

Afdelingshoofd Planning & Control

Vacature

Een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar. Bij voldoende functioneren volgt na dat jaar een vaste aanstelling.

Informatie
 • Je geeft leiding aan de 6 teammanagers.
 • Als manager van de afdeling Planning en Control draag je duidelijk de koers uit en ondersteun, coach, stimuleer en inspireer je het management en de medewerkers om de gewenste resultaten en doelen te behalen.
 • Je realiseert op doeltreffende en doelmatige wijze bestuurlijke, gemeente brede en afdeling overstijgende opgaven en zorgt voor een adequate organisatie en bedrijfsvoering van de eigen afdeling.
 • Je geeft uitvoering aan en stuurt op de afspraken en doelstellingen die zijn vastgelegd in het afdelingsplan zoals o.a. doorontwikkeling organisatiewijziging en invoegen van de financiële administratie, uitlijnen adviesteams, opgave gestuurd begroten en het verbeteren van de P&C cyclus.
 • Je bent in staat om de verbinding met de inhoudelijke afdelingen te maken en financiën en de P&C cyclus dienend te laten zijn aan de bestuurlijke ambities in de stad.
 • Je geeft, samen met de corporate controller vorm aan de beweging naar een brede business control rol.
 • Je geeft vorm aan de doorontwikkeling van de financieel adviseurs naar business partner.
 • Je bent een inspirerende leider die vanuit natuurlijk gezag mensen kan motiveren en verbinden.
 • Je hebt oog voor de ontwikkelingsfase en het talent van je team. Je zorgt samen met hen voor een omgeving waarin veilig, eerlijk en met vertrouwen en plezier gewerkt kan worden. Je legt verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie en stimuleert eigenaarschap. Je durft te (laten) experimenteren en fouten te maken, ervan te leren en beter te worden.
 • Je weet als geen ander mensen voor je te laten werken, je bent benaderbaar en durft je kwetsbaar op te stellen en hebt oog voor een goede afweging in belasting en belastbaarheid.
 • Je bent verantwoordelijk voor strategisch, tactisch en operationeel beleid op het specifieke beleidsveld.
 • Je bent het aanspreekpunt voor bestuur en ambtelijke organisatie en externe ketenpartners.
Persoonlijk profiel
 • Je bent in staat om verschillende stijlen/methodes te hanteren in de aansturing en ontwikkeling van het team (als collectief) en de individuele medewerkers.
 • Je zoekt verbinding, maakt mensen enthousiast en geeft vertrouwen en draagt zorg voor een goed werksfeer.
 • Je bent in staat draagvlak te creëren binnen de organisatie.
 • Je bent een stevige gespreks- en sparring-partner voor de directie en de organisatie.
 • Je bent een natuurlijke leider, andere raken doe je vanuit een enthousiaste, empathische houding met activerende vragen en wanneer nodig zet je overtuigingskracht in en neem je besluiten.
 • Je helpt de aanwezige ontwikkelkracht en initiatieven waarderend te ontdekken en goede praktijkvoorbeelden een podium te bieden.
 • Je bevordert de relatie en samenwerking met andere afdelingen en externe partijen die een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de doelen van de afdeling.
 • Je zorgt voor een adequate bedrijfsvoering en organisatie van je afdeling.
 • Je bouwt, onderhoudt en zet een persoonlijk netwerk op landelijk ('Den Haag'), regionaal en Tilburgs niveau in voor de realisatie van de (bestuurlijke) opgaven.
 • Opdrachtnemer en (strategisch) adviseur van de directie en het bestuur. Portefeuilleverdeling binnen de directie bepaalt welke directeur opdrachtgever is vanuit de directie.
 • Opdrachtgever met gemandateerde budgetverantwoordelijkheid voor de ambtelijke organisatie.
 • Hoogste escalatieniveau bij ambtelijke discussie binnen de eigen afdeling.

Kennis en ervaring
 • Managementervaring in een grotere overheid- of maatschappelijke organisatie, bij voorkeur in een complexe omgeving
 • Ervaren manager met ervaring in het vakgebied van de afdeling
 • Specifieke kennis op het gebied van bedrijfsvoering/middelen en ondersteuning
 • Kunnen inspireren, hebben van externe oriëntatie en kunnen omgaan met de spanning tussen innovatie, strategie en operatie
 • Ervaring met organisatieverandering (werkprocessen/ketens)
 • Ervaring met politiek/bestuurlijke en maatschappelijke processen
 • Generieke kennis inzake complexe beleids- en besluitvormingsprocessen
 • Academisch werk- en denkniveau
Stijlkenmerken
 • Verbindend
 • Vernieuwend/inspirerend
 • Koers bepalen
 • Realiseren
Competenties
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenbindend leiderschap
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Besluitvaardigheid

Arbeidsvoorwaarden
 • Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 15 (met een aanloopschaal 14). Het salaris is afhankelijk van je ervaring.
 • Een bruto maandsalaris van minimaal € 4.770,- en maximaal € 7.215,- bij een 36-urige werkweek.
 • Het betreft vaste formatie. In eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar. Bij voldoende functioneren volgt na dat jaar een vaste aanstelling.
 • Goede werk-privébalans: 36 uur is fulltime.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05%. Je bepaalt dus zelf hoe je dit budget "uitgeeft".
 • Een flexibele werkplek midden in het centrum van Tilburg.
 • Reis je met openbaar vervoer? Jouw reiskosten worden volledig vergoed (2e klas).
 • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.

Contactinformatie
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Evert Peereboom, directeur bedrijfsvoering, telefoonnummer (013) 542 8717. Voor overige vragen kun je bellen met het Servicepunt te bereiken tussen 07.30 en 17.00 uur via (013) 542 9898, onder vermelding van het vacaturenummer PEC18-11e. Solliciteren kun je door hieronder op ´solliciteer´ te klikken.

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg ligt in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich thuis voelen. Met ruim 215.800 inwoners is Tilburg de zesde stad van het land. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken. Door ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.
Kortom een stad met vele kwaliteit, maar ook nog met grote stedelijke ambities. Fysieke opgaven rondom gebiedsontwikkeling, economische opgaven die de stedelijke economie moeten versterken en tot meer banen moeten leiden, sociale opgaven op terrein van jeugdwerkloosheid, inkomen, gezondheid en tegengaan van tweedeling en last but not least opgaven gericht op vergroten van de leefbaarheid in de wijken. En misschien wel de lastigste, de opgave om deze fysieke, sociale en economische opgaven in samenhang te ontwikkelen. Tilburg barst van de ambitie.

Afdeling Planning en Control
De afdeling Planning en Control ( ca. 115 FTE) bestaat uit zes teams, team consolidatie, team advies sociaal en bestuur, team advies leefbaarheid, team advies vestigingsklimaat, team financiële inrichting en beheer en vanaf eind 2018 team financiële administratie.

De afdeling Planning & Control staat voor een gedegen advisering en ondersteuning met betrekking tot de financiën in de brede zin van het woord.
Wij ondersteunen de gemeente Tilburg bij het behalen van resultaten. Dit doen wij door hulp en advies bij - en het verzorgen van: de financiën, de verantwoording en sturing, de financiële administratie en de interne beheersing. Wij doen dit met plezier, lef en passie voor de Raad, het college en de ambtelijke organisatie. We doen dit met de volgende teams: Consolidatie, Financiële Inrichting & Beheer en drie adviesteams (Sociaal & Bestuur, Vestigingsklimaat en Leefbaarheid). De financiële administratie is nu nog onderverdeeld over verschillende teams en afdelingen. Op dit moment zijn we bezig met een doorontwikkeling om de financiële administratie samen te voegen tot één team.

Wij geloven in de kracht van samenwerking en in ieder in zijn kracht. Met elkaar is er geen probleem dat we niet kunnen oplossen: wij maken elkaar succesvol. We zetten iedereen in op zijn/haar kwaliteiten en werken opgavegericht. Tot onze kernwaarden horen plezier, lef en betrokkenheid. Inhoudelijk zijn we doelgericht, transparant, zakelijk en positief kritisch. Relationeel zijn we betrokken en menselijk. Respectvol omgaan met het individuele belang en gevoel staat voorop.
Als afdeling Planning & Control zijn we vooraf betrokken om zaken mogelijk te maken in plaats van achteraf te vertellen waarom het niet kan. We zorgen voor een stevige maar flexibele basis van beheersing en administratie. Het gesprek vinden we belangrijker dan de rapportage en we zijn graag continu in control in plaats van alleen bij de rapportagemomenten.
Kortom, wij staan voor: Basis op orde, Partner in resultaat, Continu in control, Vanuit kracht in het netwerk.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met dhr. Evert Peereboom van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013