Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HaarlemmermeerStrategisch Controller bij cluster Corporate Control

Strategisch Controller bij cluster Corporate Control

Vacature

Strategisch Controller bij cluster Corporate Control

Stafbureau Corporate Control
De gemeente Haarlemmermeer heeft een klein, hoogwaardig stafbureau Corporate Control dat verantwoordelijk is voor de organisatiebrede controlactiviteiten op strategisch niveau en de inrichting en opbouw van de gemeentebrede controlorganisatie. De activiteiten van Corporate Control zijn onder meer bewaken, begeleiden en sturen op de ontwikkeling van de controlfunctie organisatiebreed, vormgeven en bewaken van het managementcontrolframework, regie houden en begeleiden van risicomanagement op concernniveau, het beoordelen en toetsen van controlmechanismen, regiefunctie op audit en VIC, het adviseren van het college en de directie over sturings- en controlvraagstukken binnen de gemeente, en het onderzoeken van doeltreffendheid en doelmatigheid. Corporate Control opereert onafhankelijk maar niet geïsoleerd: wij zijn de natuurlijke sparringpartner van college, directie en clustermanagement op het gebied van (de inrichting van) controlvraagstukken.

Als strategisch adviseur ben je sparringpartner van wethouders, directeuren en clustermanagers op het terrein van sturingsvraagstukken en risicomanagement. Ook ben je sparringpartner en coach je managers en adviseurs met een control-rol in de clusters. Je beoordeelt en ontwikkelt nieuwe vormen van control en samen met de Corporate Controller verzorg je periodiek rapportages voor de directie. Je monitort regelmatig de voortgang van ingezette verbeteracties binnen de organisatie.
Je adviseert over de voortgang ten aanzien van zowel bestuurlijke als organisatorische ambities. Je maakt analyses met impact die boven het instrumentele niveau uitstijgen. Je hebt daarbij een brede blik; je kunt meerdere vakgebieden met elkaar verbinden. Je kunt uitstijgen boven verschillende belangen en je treedt op als een "kritische vriend". Je signaleert ontwikkelingen en trends, bestudeert nieuwe wet- en regelgeving.
Je geeft uitvoering of opdracht aan organisatiebrede onderzoeken. Je bent in staat door kennis en ervaring op verschillende terreinen met gezag het college, de directie, clustermanagement en decentrale control-adviseurs van advies te voorzien.
 • Je geeft richting aan en ziet toe op de opzet en werking van het controlsysteem binnen Haarlemmermeer; je hebt concrete ideeën aan welke eisen brede control in een midddelgrote organisatie moet voldoen en je kunt mensen coachen in de daarvoor benodigde vaardigheden;
 • Je coördineert en adviseert over de cyclus van management- en bedrijfsvoeringsrapportages voor de directie;
 • Je doet onderzoek naar strategische sturingsvraagstukken en hanteert hierbij verschillende onderzoeksmethoden, variërend van formele audits tot quick-scans;
 • In voorkomende gevallen, zoals bij gemeentebrede programma's, strategische relevante, grote of risicovolle dossiers, lever je je bijdrage aan de integrale toetsing van conceptbesluiten;
 • Je adviseert bestuurders, directeuren en clustermanagers in hun sturingsvraagstukken;
Jouw profiel
 • We zoeken iemand met een motiverende, enthousiasmerende en innovatieve persoonlijkheid;
 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau. Daarnaast heb je bij voorkeur een RC- of CPC-titel of gelijkwaardig of ben je bereid je hier verder in bij te scholen;
 • Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en je bent resultaatgericht, het geven van betekenis aan cijfers en feiten zit in je genen;
 • Je hebt een brede blik en je kunt goed de verbinding maken tussen verschillende vakgebieden;
 • Je volgt ontwikkelingen in het vakgebied en je vindt het leuk je continue te blijven ontwikkelen;
 • Je hebt bij voorkeur ruime ervaring met plannings- en sturingsvraagstukken binnen de publieke sector;
 • Je hebt een fijne pen en je bent vaardig in het opstellen van kaders, richtlijnen, ontwikkelen van instrumenten, en schriftelijke adviseren;
 • Bovendien kan je goed omgaan met tegengestelde belangen, je krijgt mensen in beweging; je hebt oog voor relaties en je bent gericht op samenwerking
 • Je hebt kennis van relevante politieke, bestuurlijke en inhoudelijke ontwikkelingen en inzicht in het functioneren van een gemeentelijke organisatie;
 • De persoon die wij zoeken heeft een onafhankelijk, constructief kritisch oordeel, je weet dit overtuigend, prettig en duidelijk over te brengen, zowel schriftelijk als mondeling. Daarbij staat het maken van verbinding voor jou centraal.
De vacature is intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid geniet de interne kandidaat de voorkeur.

We zijn niet op zoek naar iemand met een specifiek financieel profiel. We zoeken iemand met een brede blik en de juiste attitude om de rol van kritische sparringpartner voor college en directie en het stimuleren van deze kritische rol goed vorm te kunnen geven.
We nodigen je ook uitdrukkelijk uit te solliciteren als je een potentieel en talentvol iemand bent die met opleiding en coaching binnen een termijn van 1 jaar aan bovenstaande profiel voldoet.

Inhoudelijke informatie
Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag je reactie waarin je aangeeft wat je focus is, je ambities zijn en wat je inspireert in deze functie en een actueel CV.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Martine van der Valk (bel, sms of whatsapp via 06 24865896). De sluitingsdatum van deze vacature is woensdag 18 oktober 2017.

De selectiegesprekken vinden plaats in de laatste week van oktober en de eerste week van november

Een assessment en een integriteitsonderzoek zal deel uitmaken van de selectieprocedure.

Over Gemeente Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer staat voor participeren en verbinden. We werken van buiten naar binnen. Samen met onze burgers zoeken wij constant naar creatieve en duurzame ideeën om de leefomgeving te blijven verbeteren. De projecten Hoofddorp-Centraal en de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp zijn daarvan uitstekende voorbeelden. Bij ons krijg je de kans echt iets voor de maatschappij te betekenen en draag je actief bij aan de ontwikkeling van deze dynamische gemeente.

Binnen de gemeentelijke muren staat Werken Vanuit De Bedoeling als koers centraal met als doel buiten naar binnen te halen. We zijn een zelfbewuste organisatie die bestuurlijke keuzes weet te vertalen in resultaat. In ons werk zijn we professioneel en waarden gedreven en altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te optimaliseren.

We streven ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Martine Van der Valk van Gemeente Haarlemmermeer ()

Over de organisatie

Haarlemmermeer streeft ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente is volop in ontwikkeling en is in Nederland koploper op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Hoewel we ons richten op de toekomst, wordt het verleden absoluut niet vergeten. Overal in de gemeente vind je de rijke historie terug.

meer over Gemeente Haarlemmermeer

Adres

Raadhuisplein 1
2132 TZ Hoofddorp

0900 1852