Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HaarlemmermeerGedragswetenschapper

Solliciteer

Solliciteer voor maandag 22 oktober

Solliciteer

Gedragswetenschapper

Vacature

Gedragswetenschapper

(Gedragswetenschapper - 32-36 uur - schaal 11 max. € 4.859 - vaste aanstelling)

Jouw rol als gedragswetenschapper

Als gedragswetenschapper zorg je voor een kwalitatief goede afweging en uitvoering in de casussen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor consulenten bij casussen en geeft gevraagd en ongevraagd advies over casussen. Je wordt standaard betrokken voor advies inzake beslissingen die een evidente verandering in het ondersteuningsproces te weeg brengen of die grote impact hebben.

Je gaat aan het werk in een multidisciplinair en dynamisch team. Hierin heeft samenwerking en doorontwikkeling van werkprocessen en kwaliteit een belangrijke focus. Je neemt deel aan de casuïstiek- en verdeel overleggen en verstrekt hierbij vakinhoudelijke kennis. Je voert caseloadgesprekken met de consulenten en je maakt onderdeel uit van de escalatieladder. Knelpunten signaleer en deel je met de juiste professionals/managers/categoriemanagers.

Samen met de consulenten, teammanager en de ontwikkelmanager organiseer je professionalisering en bepaal je welke onderwerpen op de leeragenda moeten. Hiervoor verzorg je ook vakinhoudelijke ontwikkeling op het gebied van methodisch werken, positioneren, de gespreksmethodiek, patronen, (bemoeizorg)/psychiatrie. Je levert input aan de ontwikkelmanager m.b.t. doorontwikkeling relevante beleidszaken. Waar nodig ondersteun je de ontwikkelmanager inhoudelijk bij de verbetering van werkprocessen.

Waar ga je werken?

Het Meer-team is onderdeel van het Sociaal Domein en werkt samen met ketenpartners in de gemeente Haarlemmermeer en de regio Kennemerland. Het team is in de kern een zogenaamde tweedelijns-organisatie voor ondersteuning van professionals bij complexe casussen met problematiek op meerdere leefgebieden. Bijvoorbeeld als er een procesregisseur nodig is, de hulpverlening stagneert of maatwerkoplossingen nodig zijn. De meerwaarde van het Meer-team zit vooral in de procesregierol, en daarbij in onorthodoxe en duurzame oplossingen.

Het Meer-team neemt geen uitvoeringstaken over van professionals, maar voert op verzoek van professionals de procesregie en doet wat nodig is om de hulp op gang te krijgen en waar nodig regie te beleggen. Het Meer-team is niet zozeer zelf de verbinder tussen partners en de sociale basis, maar één van de partijen die verbinding zoekt met de juiste contactpersonen en ketenpartners.??

In het Meer-team werken ongeveer vierentwintig consulenten, een teammanager, een ontwikkelmanager en een aantal gedragswetenschappers. Het team werkt intensief samen met de organisaties in het Sociaal Domein en ook domein overstijgend met andere partners zoals huisvesting of veiligheid.

Wat neem je mee?
 • Je hebt een scherp analytisch vermogen;
 • Je hebt academisch werk- en denkniveau met de opleiding tot orthopedagoog-generalist, GZ-psycholoog met minimaal drie jaar werkervaring als gedragswetenschapper;
 • Neemt zelfstandig beslissingen over de inhoud van de casuïstiek;
 • Beroepsgeregistreerd;
 • Weet hoe te handelen bij (vermoedens) van huiselijk geweld, kindermishandeling of ander geweld in huiselijke kring en crisissituaties;
 • Ervaring hebben met oplossingsgerichte gespreksmethodiek en werken vanuit de bedoeling;
 • Je bent in staat een coachende rol aan te nemen.
Wat wij bieden
 • De functie is ingeschaald in schaal 11, tussen € 3.348,- en € 4.859,-.

 • Een aanstelling bij wijze van proef voor de duur van een jaar voor 32 tot 36 uur per week. Hierbij heb je de mogelijkheid om 36 uur te werken in 4 x 9 uur, waardoor je wekelijks een vrije dag hebt;

 • Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris dat je zelf beheert om bijvoorbeeld te laten uitbetalen of extra vakantiedagen mee te kopen;

 • Om je werk te kunnen verrichten worden een laptop en mobiele telefoon ter beschikking gesteld;

 • Werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken;

 • Tal van mogelijkheden om collega's te leren kennen en jezelf te ontwikkelen, zoals jonge ambtenaren netwerk, sportactiviteiten en inhoudelijke verdieping door middel van workshops en masterclasses.

Solliciteren?

Herken jij jezelf in de bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie waarin je je interesse in de functie kenbaar maakt. Je kunt uiterlijk reageren tot en met maandag 22 oktober 2018. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl zijn binnengekomen.

Heb je nog vragen? Stel deze gerust aan Roxanne Schrama via Roxanne.Schrama@haarlemmermeer.nl

Over Gemeente Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer staat voor participeren en verbinden. We werken van buiten naar binnen. Samen met onze burgers zoeken wij constant naar creatieve en duurzame ideeën om de leefomgeving te blijven verbeteren. De projecten Hoofddorp-Centraal en de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp zijn daarvan uitstekende voorbeelden. Bij ons krijg je de kans echt iets voor de maatschappij te betekenen en draag je actief bij aan de ontwikkeling van deze dynamische gemeente.

Binnen de gemeentelijke muren staat Werken Vanuit De Bedoeling als koers centraal met als doel buiten naar binnen te halen. We zijn een zelfbewuste organisatie die bestuurlijke keuzes weet te vertalen in resultaat. In ons werk zijn we professioneel en waarden gedreven en altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te optimaliseren.

We streven ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Elif Uygur van Gemeente Haarlemmermeer ()

Over de organisatie

Haarlemmermeer streeft ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente is volop in ontwikkeling en is in Nederland koploper op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Hoewel we ons richten op de toekomst, wordt het verleden absoluut niet vergeten. Overal in de gemeente vind je de rijke historie terug.

meer over Gemeente Haarlemmermeer

Adres

Raadhuisplein 1
2132 TZ Hoofddorp

0900 1852