Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Den HaagSenior projectleider/opdrachtgever Riolering, Wegen en Bodem

Senior projectleider/opdrachtgever Riolering, Wegen en Bodem

Vacature

Ben jij een ambitieuze, verbindende projectleider die ook op de inhoud weet mee te praten? Dan willen wij graag met jou in gesprek.

WO   |   Tussen €3963 en €5438   |   Schaal 12   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur

Wat ga je doen?

De derde grote stad van ons land staat voor nieuwe uitdagingen. Onze stad gaat zich verder ontwikkelen en sterk groeien binnen de grenzen. Dit biedt nieuwe kansen. We hebben het beheer van de stad goed op orde. Nu willen we de kennis over onze assets en de integrale programmering van onze beheeropgaven naar een hoger niveau brengen.

Door de veranderingen in het klimaat hebben we de opgave om Den Haag nog meer klimaat-robuust te maken. Dat doen we onder meer in samenwerking met externe partners. Met de modernste hulpmiddelen en inspirerende collega’s willen we een landelijk en zelfs internationaal voorbeeld (blijven) zijn en onze ervaring en kennis delen. In samenwerkingsverbanden werken we aan de realisatie van vooruitstrevende doelstellingen om het toekomstig (afval)waterbeheer regionaal vorm te geven. Voor jou ligt hier zowel een procesmatige als inhoudelijke rol om deze opgave te realiseren.

De ondergrond wordt met de groei van de stad steeds belangrijker. De opgaven op dat gebied zijn opgenomen in ons “uitvoeringsplan bodem en ondergrond”. Hierin is een eerste aanzet gedaan om alle ondergrondse functies en wensen bij elkaar en in beeld te brengen. Je treedt op als senior projectleider om de uitvoering van dit plan samen met verschillende partijen mogelijk te maken.

Ook op het gebied van wegbeheer spelen verschillende ontwikkelingen. We werken verder aan onze integrale programmering en (meerjarige) planvorming. Hierbij speelt een steeds sterkere participatie van bewoners en de invloed op de bereikbaarheid. Als senior projectleider bewaak je binnen het team de onderlinge afstemming, stuur je op de programmering en zorg je voor verbinding met de projectleiders van andere teams.

Verder ondersteun je onze afdeling Stedelijk Beheer bij het adviseren van directie, bestuur en andere diensten over de programmering van het strategisch beheer (assetmanagement en integrale planning, begeleiden afvalwater en grondwaterstudies, financiën en afdelingsoverstijgende projecten). Ook neem je deel aan stedelijke planvormingsprocessen.

Het team
De afdeling Stedelijk Beheer is een onderdeel van de Dienst Stadsbeheer en heeft circa 90 medewerkers.  De afdeling is verantwoordelijk voor het (technisch) beheer in de stad. Denk hierbij aan het duurzaam beheren en onderhouden van de riool-, weg- en waterinfrastructuur zoals bruggen, tunnels, viaducten en vaarwegen, maar bijvoorbeeld ook de openbare verlichting. Daarnaast zorgt Stedelijk Beheer voor het veilig gebruik van de Scheveningse haven, houdt zij toezicht op het nautisch verkeer en verzorgt zij de bediening en bewaking van tunnels en bruggen.

Stedelijk Beheer bestaat uit vijf afdelingen. De functie senior projectleider/opdrachtgever valt onder de afdeling Riolering, Wegen en Bodem:

 • Riolering, Wegen en Bodem
 • Water, Constructies en Installaties
 • Openbare Verlichting
 • Havenbedrijf/Tunnel- en havencentrale
 • Advies en Ondersteuning

Wat bieden wij?

 • Uitdagende projecten bij een goede werkgever leidend op het vakgebied
 • Een 36-urige werkweek
 • Salarisschaal 12 met een minimumsalaris van € 3.963,- en een maximumsalaris van € 5.438,- bij een volledig dienstverband
 • Vaste aanstelling

Wat vragen wij?
Wij zoeken een ambitieuze collega die resultaatgericht en klantgericht is. Je bent in staat verschillende en soms tegengestelde belangen te wegen en te verbinden. Je bent een stevige persoonlijkheid die heldere en resultaatgerichte sturing geeft aan projecten. Je kunt goed samenwerken en kunt opgaven in een breder perspectief beschouwen en realiseren.

Je beschikt over een relevant technisch universitair diploma gericht op het vakgebied. Daarnaast heb je meerdere jaren ervaring met het leiden van complexere projecten in een vergelijkbare functie of aantoonbare vergelijkbare werkervaring. Bij voorkeur heb je kennis en ervaring met modellering, maar in ieder geval affiniteit. Daarnaast heb je  kennis van integrale programmering van beheeropgaven.

Meer weten?
Contactpersoon sollicitatieprocedure en vacature-inhoud:
Marcel Tirion (Afdelingshoofd), telefoonnummer 070 353 63 69 / 06 27 05 41 65

Extra informatie

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring kun je in de aanloopschaal geplaatst worden;
 • Let wel: je krijgt in eerste instantie een tijdelijke aanstelling op proef van 12 maanden aangeboden (tenzij je bij de gemeente Den Haag in vaste dienst bent aangesteld). Bij goed functioneren wordt dit (gemiddeld) na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

Deze vacature maakt deel uit van de procedure anoniem solliciteren. Wanneer jij je sollicitatie instuurt, doe je mee aan de procedure anoniem solliciteren.

De gemeente Den Haag doet aan anoniem solliciteren bij functies in de schalen 10 t/m 14. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk een afspiegeling te zijn van de veelzijdige Haagse samenleving en dat kenmerken als afkomst en leeftijd geen rol spelen in de kansen om uitgenodigd te worden voor een gesprek.

Als je solliciteert voor een functie in de schalen 10 t/m 14, dan volg je de procedure van anoniem solliciteren. Je vult je motivatie en relevante werkervaring voor de desbetreffende functie in. Elementen in de sollicitatie die kunnen herleiden tot je afkomst (denk aan geboorteland) en leeftijd (geboortedatum) worden geanonimiseerd. Dit gebeurt op een zorgvuldige manier zonder dat het leidt tot grote gaten in je motivatie en opgegeven werkervaring. Wanneer je sollicitatie op basis van je motivatie en relevante werkervaring wordt geselecteerd voor een gesprek, wordt je CV vrijgegeven aan de selectiecommissie.

De effecten van het anoniem solliciteren worden gemonitord, dit gebeurt door een externe onderzoeksinstelling zonder commerciële doeleinden. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens wordt gekeken hoe anoniem solliciteren leidt tot gelijkere kansen. De gegevens worden verder niet gedeeld.