Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgSchuldregelaar (medewerker backoffice)

Schuldregelaar (medewerker backoffice)

Vacature

Tijdelijke functie. Kandidaten komen in dienst via payroll 18K op basis van een tijdelijk contract van 1 jaar. Verlenging is afhankelijk van functioneren en organisatieomstandigheden.

Informatie
De backoffice medewerker is verantwoordelijk voor het opzetten van minnelijke schuldregelingen voor klanten. Hierbij wordt gewerkt conform de Gedragscode van de NVVK (Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren). Voor het opzetten van de schuldregeling is het van belang dat de backofficemedewerker als een spin in het web opereert. Hij/zij onderhoudt contacten met de schuldeisers en met de betrokken frontofficemedewerker/ketenpartner. Constant zicht houden op het administratieve proces en betrokken partijen aanspreken op verantwoordelijkheden is daarbij onmisbaar. De backofficemedewerker is in staat op zelfstandige wijze een actief klantenbestand van een tevoren vastgesteld aantal klanten te beheren en hij/zij verzorgt het complete schuldregelingstraject. Het aantal is gerelateerd aan de omvang van het dienstverband.

Taakomschrijving:
 • Het op de hoogte stellen van schuldeisers van de aanvraag van de klant en het verzoeken om een saldo-opgave.
 • Het verzoeken aan schuldeisers de incassoprocedure stop te zetten en de schuld niet meer te verhogen met rente en overige kostenverhogende maatregelen.
 • Het inbrengen van de terugmeldingen van de schuldeisers met de daarbij behorende saldo-opgave in een geautomatiseerd systeem.
 • Het doen van voorstellen aan de schuldeisers op basis van de berekende aflossingscapaciteit volgens de Gedragscode van de NVVK.
 • Het verrichten van onderhandelingen (zowel schriftelijk als mondeling) met de schuldeisers en hen overtuigen van het belang van de voorgestelde regelingen.
 • Het opstellen van een dwangakkoord-procedure en/of een verklaring voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dit indien de klant kenbaar heeft gemaakt hiervoor een verzoek te willen indienen en indien het zonder tussenkomst van de rechtercommissaris niet mogelijk is gebleken de schuldeisers te overtuigen van het schuldregelingsvoorstel.
 • Het onderhouden van contact met, dan wel rapporteren aan de frontofficemedewerker/ketenpartner inzake de voortgang van de schuldregeling.
De back office medewerker kent de relevante wet- en regelgeving, heeft sterke onderhandelingsvaardigheden, heeft goed financieel inzicht, werkt zorgvuldig en is taalkundig goed onderlegd.

Functie-eisen
Werk en denkniveau: MBO
Afgeronde opleiding: MBO4 (b.v. Sociaal Juridische Dienstverlening)

Kennis van:
 • Schuldhulpverlening/financiële dienstverlening is een pré
 • De nederlandse taal (zowel in woord als geschrift) is een voorwaarde
 • Relevante wet- en regelgeving
 • Administratieve processen en geautomatiseerde systemen
De backofficemedewerker die wij zoeken heeft de volgende eigenschappen:
 • Stelt de klant centraal
 • Is accuraat, heeft goede onderhandelingsvaardigheden en is stressbestendig
 • Is flexibel, collegiaal en voelt zich een onderdeel van het team dat verantwoordelijk is voor het totale hulpverleningsproces
 • Doorziet op basis van de rapportage het probleem van de cliënt en handelt daarnaar
 • Houdt rekening met het belang van zijn collega's
 • Heeft een open houding en is in staat collega's feedback te geven op houding en gedrag
 • Is in staat op zichzelf te reflecteren
 • Toetst zijn/haar handelen aan de integrale visie op schuldhulpverlening
En verder:
 • Affiniteit met armoedevraagstukken
 • Goede contactuele eigenschappen
Competenties:
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Oordeelsvorming
 • Voortgangscontrole
 • Organisatiesensitiviteit
 • Initiatief
 • Probleemanalyse

Arbeidsvoorwaarden
 • Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 7 (aanloopschaal 6). Het salaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 1.818,- en maximaal € 2.986,- bruto per maand op basis van 36 uur per week.
 • Goede werk-privébalans; een 36-urige werkweek is een fulltime dienstverband, 32 uur is bespreekbaar.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% wat je maandelijks opbouwt en zelf bepaalt hoe je het budget besteedt.
 • Reis je met openbaarvervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas).
 • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.
Het betreft een tijdelijke functie. Kandidaten komen in dienst via payroll 18K op basis van een tijdelijk contract van 1 jaar. Verlenging is afhankelijk van functioneren en organisatieomstandigheden. Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld.

Contactinformatie
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Jan Willem Bosman, teammanager schuldhulpverlening, telefoonnummer (013) 583 3250. Voor overige vragen kun je bellen met het Servicepunt op werkdagen te bereiken tussen 07.30 en 17.00 uur via (013) 542 9898, onder vermelding van het vacaturenummer WIN18-23-24i&e. Solliciteren kun je door hieronder op ´solliciteer´ te klikken.

Afdeling Werk & Inkomen
Het doel van de afdeling Werk & Inkomen is om burgers zo lang mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Onze opgave is om efficiënte en effectieve dienstverlening vorm te geven waarin maximaal aansluiting wordt gezocht en gevonden bij de behoefte van werkgevers en de in de arbeidsmarkt, in de stad en de in de individuele klant aanwezige kracht. We dragen bij aan de ondersteuning van werkgevers en werkzoekenden op de arbeidsmark en hopen daarbij zoveel mogelijk mensen uitkeringsonafhankelijk te maken. We doen dat door de vraag van de markt en de klant centraal te stellen en daar waar nodig, passende begeleiding te bieden. De afdeling Werk & Inkomen bestaat uit vier clusters: Regie, Werk, Inkomen en Schuldhulpverlening. De clusters zijn onderverdeeld in teams.

De afdeling Werk & Inkomen werkt samen met een aantal kernpartners en heeft een netwerk dat bestaat uit een groot aantal maatschappelijke partners en werkgevers die actief zijn in de stad en regio.

Cluster Schuldhulpverlening
Het cluster Schuldhulpverlening helpt klanten met financiële problemen. Uitgangspunt is dat de klant zo veel als mogelijk zelfredzaam blijft. De medewerkers van de frontoffice proberen de klanten te begeleiden naar een stabiele situatie, zodat ze weer grip krijgen op hun leven en op hun financiën. De collega's van de backoffice zijn verantwoordelijk voor het opzetten van regelingen met schuldeisers. In het cluster zitten ook enkele bewindvoerders, die in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) er op toezien dat klanten zich aan de regels van deze wet houden. Schuldhulpverlening werkt samen met verschillende partners in de stad.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Joke de Kock van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013