Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HaarlemProcescoordinator (deel)project Aanpak Ondermijning

Procescoordinator (deel)project Aanpak Ondermijning

Vacature

Wij zoeken een collega die vanaf januari 2020 de rol kan vervullen van procescoördinator voor een deelproject van het project Orville.

Project Orville (Schiphol)
Onder de vlag van het Programma Aanpak Ondermijning wordt in de regio Noord-Holland middels verschillende integrale projecten de aanpak van ondermijning versterkt. Eén van deze projecten betreft Project Orville (ook wel 'versterking aanpak ondermijning Schiphol').
Logistieke processen op en rondom de internationale luchthaven Schiphol kunnen misbruikt worden voor ondermijnende activiteiten zoals de smokkel van drugs, goederen, personen en geld. Door een gezamenlijke, integrale benadering vanuit opsporing, toezicht en bedrijfsleven, wordt een dynamische aanpak gerealiseerd om criminele gelegenheidsstructuren op en rondom de luchthaven weg te nemen en barrières op te werpen tegen ondermijning. Met de volgende partijen wordt onder andere onder de vlag van Project Orville samengewerkt: Douane, Koninklijke Marechaussee, Openbaar Ministerie, Gemeente Haarlemmermeer, KLM, Schiphol en RIEC.

Een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van project Orville betreft het inrichten van een (samen)werkproces ten behoeve van integrale informatiedeling en het oppakken van signalen van ondermijning in aansluiting op het bestaande RIEC-convenant ten aanzien van o.a. het bedrijventerrein rondom Schiphol. Je bent als procescoördinator verantwoordelijk voor het initiëren en het optimaliseren van de samenwerking tussen publieke en private partijen. Onderdeel hiervan is het (laten) verzamelen of bijeenbrengen van informatie over de verschillende processen op o.a. het bedrijventerrein, je richt het werkproces in, brengt partijen samen en zorgt dat er opvolging wordt gegeven aan de binnengekomen informatie. Dat alles binnen het uitdagende krachtenveld van publieke en private partners. Een nauwe samenwerking met en tussen onder andere de Koninklijke Marechaussee (meer in het bijzonder met de wijkopper van Schiphol Oost), Politie, Douane/Belastingdienst en private partijen (zoals Schiphol en KLM) is hierbij essentieel.
 • Het inrichten van een (samen)werkproces ten behoeve van integrale informatiedeling en het oppakken van signalen in aansluiting op het bestaande RIEC-convenant. • Het proactief benaderen van publieke en private partijen ten behoeve van dit in te richten proces en het enthousiasmeren van de vele verschillende betrokken partijen. • Het beschrijven van een werkproces integrale samenwerking en afstemming met publieke en private partners. • Het coördineren van het opvolging geven aan handelingsperspectief voortkomend uit de ingewonnen informatie.

Functie-eisen
 • WO/HBO denk- en werkniveau;
 • Kennis van het werkveld; kennis van informatiedeling;
 • Affiniteit met het inregelen van (nieuwe) werkprocessen;
 • Analytisch waarbij je gemakkelijk de vertaalslag naar de uitvoering kan maken;
 • Inventief/creatief en in staat om belemmeringen te doorbreken en (nieuwe) oplossingen aan te dragen; betrouwbaar en nauwkeurig in afspraak en in omgang met kwetsbare informatie; enthousiaste verbinder die initiatief neemt, niet bang is om partners aan te spreken en denkt vanuit mogelijkheden en oplossingen;
 • Sensitief en communicatief in een complex krachtenveld van publieke en private partners.

Arbeidsvoorwaarden
 • Een interessant werkveld met een stevige ambitie en belangrijke uitdaging voor 32 - 36 uur per week; Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Dat betekent dat de Gemeente overgaat naar een (arbeids)overeenkomst in plaats van de huidige eenzijdige aanstelling. Voor meer informatie: wnra.nl
 • De energie en het enthousiasme van een startend project binnen een nieuw programma;
 • Een prettige en informele werksfeer met korte lijnen en gedreven collega’s van verschillende organisaties;
 • Verschillende werkplekken, onder andere in Haarlem, Hoofddorp en op Schiphol binnen een uitgebreid netwerk van partners;
 • De rol van procescoördinator wordt ingevuld voor de duur van 2 jaar (start: januari 2020). De rol is indicatief schaal 11 (salarisschalen Rijksoverheid).

Contactinformatie
Ben jij een toegankelijke verbinder die proactief en zelfstandig een project kan coördineren en een werkproces kan inrichten, heb je kennis van de betrokken organisaties en heb je zin om de handen uit de mouwen te steken? Dan is projectgroep Orville op zoek naar jou!

Maak je belangstelling dan uiterlijk 3 oktober 2019 kenbaar door middel van de link via de site: http://werkenbij.haarlem.nl/vacatures/vacatureoverzicht.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de projectleden van Orville: Clemy Engeringh (c.j.a.engeringh@om.nl) en Josien Leers (mj.leers@mindef.nl). Vragen met betrekking tot de sollicitatieprocedure kun je richten aan wervingenselectie@haarlem.nl.
Een veiligheidsscreening kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Werving & Selectie van Gemeente Haarlem ()

Over de organisatie

Wil jij een bijdrage leveren aan een maatschappelijk betrokken, betrouwbare en professionele organisatie? Kom werken bij Haarlem! De organisatie kent verschillende rollen. Die van betrouwbare dienstverlener, professioneel opdrachtgever, deskundig regisseur en maatschappelijk bewuste werkgever. Om die rollen goed te kunnen vervullen, ontwikkelt de gemeente zich continu en geeft ruimte aan initiatief en innovatie. Werken voor Haarlem betekent ook werken voor 2 besturen: Haarlem en Zandvoort. We werken gebiedsgericht, met partners binnen en buiten de stad en in steeds wisselende netwerken. Stap binnen in een flexibele organisatie waar jij jouw talenten kan ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen.

meer over Gemeente Haarlem

Adres

Zijlvest 39
2011 VB Haarlem

14 023