Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HaarlemExtern lid Rekenkamercommissie voor 4 jaar

Extern lid Rekenkamercommissie voor 4 jaar

Vacature

Als lid van de rekenkamercommissie (RKC) heb je een belangrijke inbreng bij het selecteren, begeleiden en uitvoeren van onderzoeken en het vertalen van de onderzoeksresultaten naar bestuurlijke conclusies en aanbevelingen. Je neemt actief deel aan de vergaderingen van de commissie en aan begeleidingscommissies van onderzoek dat in opdracht van de RKC wordt uitgevoerd. Ook kun je als onderzoeker worden ingezet bij onderzoeken die de RKC in eigen beheer uitvoert.
De rekenkamercommissie vergadert ongeveer tien keer per jaar in de avonduren (normaliter duren de vergaderingen 2 uur). Daarnaast zijn er in het kader van een onderzoek af en toe bijeenkomsten met raadsleden of externe partijen.

Functie-eisen
  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Gedegen kennis van (gemeentelijke) financiën en organisatie en/of bestuurskunde.
  • Aantoonbaar ruime ervaring met het ontwerpen, begeleiden en uitvoeren van rekenkameronderzoek.
  • Kennis van en inzicht in de belangrijkste beleidsterreinen van de lokale overheid is een pré.
  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden
  • Een enthousiaste en actieve commissie die met passie werkt aan verbetering van doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur van Haarlem.
  • Benoeming door de gemeenteraad voor een periode van vier jaar.
  • Vergadervergoeding van € 150,- per vergadering en een vergoeding per uur voor deelname aan begeleidingscommissies en inzet als onderzoeker.

Contactinformatie
Solliciteren op bovenstaande vacature kan tot en met 30 augustus 2017 via door middel van het online sollicitatieformulier op onze website https://www.haarlem.nl/vacatures-gemeente-haarlem/ .
Alle kandidaten krijgen na 5 september bericht. Voor meer informatie over de functie en de sollicitatieprocedure kun je (na 14 augustus) contact opnemen met Inge Mulders, secretaris van de rekenkamercommissie, tel. 023-5114885. De selectiegesprekken worden gehouden op maandag 11 september of dinsdag 12 september tussen 16.00 uur en 20.00 uur.
Het kunnen overleggen van een gedragsverklaring maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. Het natrekken van referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure. Uiteraard wordt de sollicitant voortijdig om toestemming gevraagd.
Van kandidaten wordt eveneens verwacht geen functies te vervullen die onafhankelijke beoordeling van de gemeente Haarlem of haar verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen in de weg staan. Zo kunnen onder andere bestuurders en medewerkers van de gemeente Haarlem geen lid zijn van de rekenkamercommissie.

Over Gemeente Haarlem
Haarlem: een moderne, stimulerende en ondernemende gemeente! Haarlem, eigentijdse en dynamische stad aan het Spaarne. Ook een historische stad met een breed aanbod van horeca, winkels en cultuur. En natuurlijk is Haarlem een prettige en leefbare stad met ruim 150.000 inwoners, in een mooie groene omgeving, dichtbij de duinen en de zee. Wie deze stad wil bedienen, heeft een creatieve geest. De gemeentelijke organisatie Bij de gemeente Haarlem werken circa 1100 mensen. We zijn een krachtige dienstverlenende gemeente. Een gemeente met een regiofunctie bovendien. Haarlem heeft een heldere visie op de stad en de organisatie met daaraan gekoppeld een uitdagend takenpakket. Werken bij de gemeente Haarlem betekent werken in een stad waar creativiteit en innovatie worden aangemoedigd. Samen met de stad ontwikkelen we Haarlem. Wie wil en kan, krijgt de ruimte om zijn talent in te zetten en te ontwikkelen: hoger, breder of de diepte in. Het huidige economische klimaat vraagt om efficiënter werken en meer kostenbewustzijn. Hierbij passen maatschappelijk bewuste mensen, met ambitie en talenten. Mensen die meer willen halen uit hun werk en hun omgeving. Aan dat soort mensen biedt Haarlem graag een kans om mee te bouwen aan onze organisatie. Haarlem is een trotse, levendige stad met meer dan 158.000 inwoners. Zij wonen, werken, winkelen en recreëren in een omgeving die een boeiende mix is van historie en dynamische bedrijvigheid.

De gemeenteraad van Haarlem heeft een onafhankelijke rekenkamercommissie ingesteld die onderzoek doet naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid en bestuur van de gemeente. De rekenkamercommissie onderzoekt of de uitvoering van beleid efficiënt verloopt en of de doelen van het gemeentelijk beleid ook worden bereikt. Op basis van de onderzoeksresultaten doet de commissie aanbevelingen voor verbetering van het beleid en de uitvoering. Hiermee ondersteunt zij de raad in zijn kaderstellende en controlerende taak.

De Rekenkamercommissie Haarlem bestaat uit vijf raadsleden (waaronder de voorzitter) en twee externe leden. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. null van Gemeente Haarlem ()

Over de organisatie

Wil jij meewerken aan een maatschappelijk betrokken, betrouwbare en professionele organisatie? Dan is werken bij de gemeente Haarlem wat voor jou! In Haarlem werk je voor de stad en haar ruim 158.000 inwoners. Dat doe je niet alleen, maar samen met je collega’s. De organisatie kent verschillende rollen: die van betrouwbare dienstverlener, professioneel opdrachtgever, deskundig regisseur en aantrekkelijke en maatschappelijk bewuste werkgever. Om die rollen goed te kunnen vervullen, ontwikkelt de gemeente zich continu en geeft ruimte aan innovaties. Samen werken aan de mooiste stad van Nederland.

meer over Gemeente Haarlem

Adres

Zijlvest 39
2011 VB Haarlem

14 023