Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente GoudaStrategisch informatiemanager

Strategisch informatiemanager

Vacature

Jouw missie
Jij bent het middelpunt als het gaat om de informatievraagstukken binnen de gemeente Gouda. Je stuurt de informatiemanagers van de andere diensten (sociaal, bedrijfsvoering of ruimtelijk) aan en komt samen met je collega's tot verrassende oplossingen voor complexe informatievraagstukken.

Jouw taken
  • Je adviseert het managementteam over de uitvoering van het werk en je levert een wezenlijke bijdrage aan het team Informatiemanagement;
  • Je bepaalt een strategische koers die richting geeft en vertaalt deze naar het hier en nu. Je helpt de hieruit voortkomende projecten te realiseren;
  • Je vervult een brugfunctie tussen landelijke informatievraagstukken, de behoefte van gemeentelijke organisatie en het transitievermogen van de organisatie;
  • Je bent verantwoordelijk voor de informatiegovernance en de borging van een transparante besluitvorming waarin management, directie, college en gemeenteraad hun verantwoordelijkheid kunnen nemen;
  • Je bent plaatsvervangend afdelingshoofd I&A en bent zodoende deels verantwoordelijk voor organisatiebrede trajecten.
De afdeling

De afdeling Informatievoorziening & Automatisering (I&A) bestaat uit ongeveer 30 mensen en is onderverdeeld in een aantal teams.

Het team informatievoorziening levert experts, projectleiders en beleidsmakers op het gebied van informatievoorziening, maar ook op aangrenzende terreinen met I-aspecten, zoals beveiliging, internet, informatiearchitectuur en (digitaal) informatiebeheer.

Het team Onderzoek en Statistiek houdt zich bezig met informatievoorziening ten behoeve van beleidsontwikkeling door middel van bewerken en ontsluiten van statistische gegevens, coördinatie van extern onderzoek, uitvoeren van (online) onderzoek in eigen beheer en advies over beleidsindicatoren. De uitdaging voor de komende jaren is de organisatie steeds meer data-gedreven te laten werken.

Het team Automatisering is erop gericht een betrouwbare infrastructuur (voor de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas) in stand te houden die meegroeit met de wensen van de gemeente tegen zo laag mogelijke kosten. Op dit moment omvat het de volgende producten c.q. diensten: kantoorautomatisering en werkplekondersteuning, server- en netwerkbeheer en technisch applicatiebeheer.

Wat jij meebrengt
Wij zijn op zoek naar een strategisch informatiemanager die een stevige impuls geeft aan de ontwikkeling van de strategische informatiehuishouding, de bijbehorende ICT- agenda en alignment met de vakafdelingen. Je hebt ervaring met actuele thema's zoals data-gedreven werken, Samen Organiseren, Zaakgericht werken en je kent het programma VNG Realisatie.

Verder heb je ruime ervaring in de gemeentelijke bedrijfsfuncties en binnen de gemeentelijke informatievoorziening, mogelijk vanuit een externe adviseursfunctie.

Je bent sociaal vaardig, hetgeen zich uit in uitstekende netwerkvaardigheden en het makkelijk kunnen schakelen tussen doelgroepen. Je kan als gesprekspartner fungeren voor zowel een college van Burgemeesters & Wethouders als een groep ICT'ers.

Wij bieden
  • Werk met hart en ambitie
Gouda ontwikkelt zich volop. De komende jaren staat er nog veel te gebeuren. Jouw ideeën en jouw kennis kunnen we goed gebruiken. Wij zijn een ambitieuze werkgever die werkt voor en met de stad, haar bewoners, ondernemers en bezoekers. Met trots, maar vooral met een warm hart. Gemiddeld waarderen de circa 500 medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!
  • Aandacht, training en ontwikkeling
We willen putten uit jouw kunde om het beste aan de stad te kunnen geven. Daarom vinden we het belangrijk dat jij je kunt ontwikkelen in jouw loopbaan. Voor iedere medewerker is er een budget beschikbaar, om je eigen ontwikkeling vorm te geven. De 'Jonge Goudse' is één van de meest recente trainingsprogramma's, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de kracht en ontwikkeling van jonge medewerkers in wisselwerking met senior medewerkers. Verder zijn wij aangesloten bij het gemeentelijke samenwerkingsplatform Werken in het Westen, dat een groot aanbod van trainingen en opleidingen heeft.
  • Flexwerken naar wens
Een goede balans tussen werk en privé vinden we belangrijk. Daarom heb je de mogelijkheid om je uren flexibel in te delen en/of thuis te werken, maar hebben we ook een geweldig mooi gebouw: 'Het Huis van de Stad' als werkplek. Dit moderne gebouw, is centraal gelegen en biedt uitzicht over heel Gouda.
  • Salaris en aanstelling
Het betreft een vaste functie voor 36 uur per week, waarbij altijd eerst met een contract voor een jaar gestart wordt. Het beoogde salarisniveau is afhankelijk van opleiding en ervaring en betreft minimaal € 4.022,-- en maximaal € 5.520,-- bruto per maand.

Enthousiast?

Wij hopen dat je enthousiast bent geworden om met ons te werken aan Gouda als bruisende stad! Je kunt meteen online solliciteren tot en met 1 juli 2018. De gesprekken zullen plaatsvinden in week 28 en 29. Dit is wel afhankelijk van het aantal reacties. Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Adriaan Schutte, afdelingshoofd I&A, via 06-48135611. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Jeanine Oostlander, werving & selectie medewerker afdeling HRM, via 0182-588395.

Wervingsprocedure

Maximaal 2 weken na de sluitingstermijn van de vacature kun je een reactie ontvangen op jouw sollicitatie. De selectiecommissie begint na de sluitingsdatum aan de briefselectie en benadert je als je op gesprek mag komen. Daarna wordt er weer een selectie gemaakt en vindt het 2e gesprek plaats. Mocht er een positieve uitslag zijn na het 2e gesprek, dan vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats.

NB: Deze vacature staat intern en extern uit. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.

Gouda als werkgever

Wij zijn vooruitstrevend als regisseur, doen wat we zeggen en zijn en aanspreekbaar op het resultaat. De buitenwereld en onze partners geven hier mede richting aan. Samen vernieuwen we de stad. En samen gaan we voor resultaat in onze stad!

Werken bij de gemeente Gouda betekent: werken in een ambitieuze overheidsorganisatie, met 420 medewerkers. We hebben een platte organisatie met korte lijnen. De professionaliteit en het kennisniveau van medewerkers zijn hoog. Onze organisatie wordt getypeerd als toegankelijk en laagdrempelig. Informele omgang met elkaar, zakelijk op de inhoud. Medewerkers weten elkaar gemakkelijk te vinden, de interne samenwerking is goed. Veel waardering is er voor onze huisvesting, de werkomgeving en de faciliteiten die het 'Huis van de Stad' biedt.

Door de uitdagingen waar we voor staan vragen we van medewerkers dat ze gevoel hebben voor innovatie, ondernemerschap (binnen de ambtelijke context), resultaten boeken en breed en flexibel inzetbaar zijn. We vinden het belangrijk om te investeren in opleiding en ontwikkeling van medewerkers.

We bieden goede en flexibele arbeidsvoorwaarden, ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en een breed takenpakket waar groei in zit.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Jeanine Hoogendoorn van Gemeente Gouda ()

Over de organisatie

In Gouda is er een relatieve grote instroom in Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en daarmee gepaard gaande relatief hoge inzet van specialistische hulp. De gemeente wil mogelijkheden voor het project "de trap af" een impuls geven door het aanstellen van een

meer over Gemeente Gouda

Adres

Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG Gouda

14 0182