Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente GoudaCoördinator contractmanagement Sociaal Domein

Coördinator contractmanagement Sociaal Domein

Vacature

Ligt jouw passie bij het professionaliseren van het contractmanagement om de kwaliteit te verhogen, dan is coördinator contractmanager wat voor jou!

Jouw missie
De coördinator stuurt op de kwaliteit van de afgesproken dienstverlening en de verdere professionalisering ervan. Daarnaast vervul je een verbindende en adviserende rol met de aangesloten gemeenten. Ook draag je zorg voor het verder professionaliseren van het nieuw gevormde team contractmanagement en -beheer.

Het team

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en Gouda hebben hun krachten gebundeld in de regionale samenwerking Midden Holland, waaronder de gezamenlijke inkoop en het contractmanagement van zorg- en ondersteuning op het terrein van jeugd en Wmo. Deze taak is vanaf 1 januari 2018 belegd bij het team contractmanagement en -beheer van de afdeling Regionale Dienstverlening Sociaal Domein van de gemeente Gouda. De taak voeren zij uit samen met de beleidsvertegenwoordiging van de deelnemende gemeenten.

De inkoop voor de komende drie jaar is afgerond. Daarmee komt de komende drie jaar de focus te liggen op het neerzetten van goed functionerend contractmanagement en contractbeheer.

Jouw rol

De coördinator:
 • bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en informatieverstrekking aan de gemeenten, stuurt waar nodig bij en stimuleert de verdere professionele ontwikkeling ervan binnen de afgesproken kaders en in samenwerking met de gemeenten;
 • geeft functioneel leiding in de vorm van het realiseren van personeelszorg voor de medewerkers (onder meer begeleidende gesprekken, evaluatie/IWP-gesprekken en voortgangsgesprekken), met uitzondering van de hiërarchische eindverantwoordelijkheid;
 • is verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte inzet van middelen binnen het budget en de kaders;
 • plant en coördineert de werkzaamheden, de taaktoedeling en toepassing van werkmethoden en draagt de afgesproken kaders uit;
 • stimuleert omgevingsbewustzijn op de relevante marktontwikkelingen;
 • neemt deel aan het periodieke overleg met de afdelingshoofden van de aangesloten gemeenten en adviseert hen in een linking pin rol tussen beleid en uitvoering, met oog op verbeteringen in de keten;
 • fungeert zo nodig als interne sparringpartner voor de contractmanagers bij complexe casuïstiek en gesprekken met zorgaanbieders;
 • faciliteert het team van contractmanagers en -beheerders in het zijn van een lerende organisatie op basis van het leren van elkaars best practices, opgedane kennis en feedback;
 • verricht landelijk/bovenregionaal lobbywerk over contract gelieerde onderwerpen over aanbieders, inkoopmodellen en optrekken met andere regio's.
Wat jij meebrengt

Wij zoeken een enthousiaste medewerker met passie voor contractmanagement. En verder:
 • WO werk - en denkniveau. Bij voorkeur ook NEVI 1 + 2 (of soortgelijk);
 • Aantoonbare ervaring in en kennis van het inkoopvak/contractmanagement. Ervaring binnen het sociaal domein of de zorg is hierbij een pré;
 • Je bent een gedegen gesprekspartner en een communicatief vaardig adviseur, zowel richting het team, de regio als aanbieders;
 • Je geeft je professionele mening, waarbij je oog hebt voor behoud van de relatie;
 • Je weet prioriteiten te stellen en daarop te sturen.
Wij bieden
 • Werk met hart en ambitie
De regionale samenwerking Midden Holland ontwikkelt zich volop. De komende jaren staat er nog veel te gebeuren. Jouw ideeën en jouw kennis kunnen we goed gebruiken. Wij zijn een ambitieuze werkgever die werkt voor en met de regio, haar bewoners, ondernemers en bezoekers. Met trots, maar vooral met een warm hart.
 • Aandacht, training en ontwikkeling
We willen putten uit jouw kunde om het beste aan de stad te kunnen geven. Daarom vinden we het belangrijk dat jij je kunt ontwikkelen in jouw loopbaan. Voor iedere medewerker is er een budget beschikbaar, om je eigen ontwikkeling vorm te geven. De 'Jonge Goudse' is één van de meest recente trainingsprogramma's, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de kracht en ontwikkeling van jonge medewerkers in wisselwerking met senior medewerkers. Verder zijn wij aangesloten bij het gemeentelijke samenwerkingsplatform Werken in het Westen, dat een groot aanbod van trainingen en opleidingen heeft.
 • Flexwerken naar wens
Een goede balans tussen werk en privé vinden we belangrijk. Daarom heb je de mogelijkheid om je uren flexibel in te delen en/of thuis te werken, maar hebben we ook een geweldig mooi gebouw: 'Het Huis van de Stad' als werkplek. Dit moderne gebouw, is centraal gelegen en biedt uitzicht over heel Gouda.
 • Salaris en aanstelling
Afhankelijk van kennis en ervaring bieden wij een salaris van minimaal € 4022,- en maximaal € 5520,-. bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Aanstelling vindt in principe plaats voor een jaar met, bij goed functioneren, uitzicht op een vaste aanstelling.

Enthousiast?

Je kunt meteen online solliciteren tot en met 28 juni. Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Harro Postema, afdelingshoofd, via 06-19287317. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Jeanine Oostlander, medewerker werving en selectie, via 0182-588395.

Wervingsprocedure

Maximaal 4 weken na de sluitingstermijn van de vacature kun je een reactie ontvangen op jouw sollicitatie. De selectiecommissie begint na de sluitingsdatum aan de briefselectie en benadert je als je op gesprek mag komen. Daarna wordt er weer een selectie gemaakt en vindt het 2e gesprek plaats. Mocht er een positieve uitslag zijn na het 2e gesprek, dan vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats.

NB: Deze vacature staat intern en extern uit. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.

Gouda als werkgever

Wij zijn vooruitstrevend als regisseur, doen wat we zeggen en zijn en aanspreekbaar op het resultaat. De buitenwereld en onze partners geven hier mede richting aan. Samen vernieuwen we de stad. En samen gaan we voor resultaat in onze stad!

Werken bij de gemeente Gouda betekent: werken in een ambitieuze overheidsorganisatie, met 420 medewerkers. We hebben een platte organisatie met korte lijnen. De professionaliteit en het kennisniveau van medewerkers zijn hoog. Onze organisatie wordt getypeerd als toegankelijk en laagdrempelig. Informele omgang met elkaar, zakelijk op de inhoud. Medewerkers weten elkaar gemakkelijk te vinden, de interne samenwerking is goed. Veel waardering is er voor onze huisvesting, de werkomgeving en de faciliteiten die het 'Huis van de Stad' biedt.

Door de uitdagingen waar we voor staan vragen we van medewerkers dat ze gevoel hebben voor innovatie, ondernemerschap (binnen de ambtelijke context), resultaten boeken en breed en flexibel inzetbaar zijn. We vinden het belangrijk om te investeren in opleiding en ontwikkeling van medewerkers.

We bieden goede en flexibele arbeidsvoorwaarden, ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en een breed takenpakket waar groei in zit.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Jeanine Hoogendoorn van Gemeente Gouda ()

Over de organisatie

In Gouda is er een relatieve grote instroom in Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en daarmee gepaard gaande relatief hoge inzet van specialistische hulp. De gemeente wil mogelijkheden voor het project "de trap af" een impuls geven door het aanstellen van een

meer over Gemeente Gouda

Adres

Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG Gouda

14 0182