Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente GoudaAfdelingshoofd Bestuursondersteuning

Afdelingshoofd Bestuursondersteuning

Vacature

De gemeente Gouda
Gouda heeft veel om trots op te zijn. We zijn in 2015 beoordeeld als de stad met de beste binnenstad, warenmarkt en bibliotheek van Nederland! Een rijk verenigingsleven, een diversiteit aan evenementen, inwoners en ondernemers die de schouders zetten onder projecten die van belang zijn voor de stad. Inventief en creatief wordt veel bereikt met weinig middelen, mede door de vele vrijwilligers die de stad rijk is. In de komende tijd staat de stad voor een aantal grote uitdagingen: de invoering van de omgevingswet, de transformatie van leegstand, doorpakken op de verkiezing tot wederom de beste binnenstad en het vormgeven van de viering van 750 jaar Gouda.

De organisatie
Inwoners en ondernemers in Gouda nemen steeds vaker het heft in eigen handen en organiseren zich steeds gemakkelijker. Al die initiatieven dragen bij aan een vitale, levendige stad. Hierbij past een gemeente die daar lenig en passend op inspeelt en waar mogelijk samen met de stad plannen maakt en uitvoert.
Dat vraagt om een wendbare en lerende organisatie, die weet waar hij wel en niet van is. Onze visie, vastgelegd in Gouda 2020, vormt het kader voor de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Dit vraagt om een krachtige beweging van denken naar samen doen.

De afdeling
Binnen de gemeentelijke organisatie houdt de afdeling Bestuursondersteuning zich op een breed vlak bezig met de ondersteuning van het college van Burgemeester en Wethouders en de directie. Van secretariële en managementwerkzaamheden tot woordvoering naar de pers en advisering bij politiek of communicatief gevoelige dossiers. Bovendien zijn decoratie, kabinet en representatiezaken onderdeel van de werkzaamheden en is het beleidsveld internationale betrekkingen bij de afdeling ondergebracht.

Momenteel vindt binnen de gemeente een onderzoek plaats naar het positioneren van de secretariaten van de gemeente Gouda. Het verder uitwerken en uiteindelijk realiseren van de door de directie genomen besluiten in het kader van dit onderzoek behoort tot een van jouw activiteiten voor dit jaar.

Wat ga je doen?
Als afdelingshoofd Bestuursondersteuning zien je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden er als volgt uit:
 • Je ondersteunt procesmatig en secretarieel de besluitvorming van college- en directievergaderingen onder andere door middel van verslaglegging en verwerking van de terugkoppeling en besluitvorming in iBabs;
 • Je bent sparringpartner voor bestuur, directie en medewerkers als het gaat om de vormgeving en uitvoering van de ondersteuning;
 • Je bent integraal verantwoordelijk voor de medewerkers, de producten en de processen van de afdeling. Je stuurt de medewerkers van de afdeling aan en geeft feedback op de bereikte resultaten en de wijze van totstandkoming hiervan;
 • Je levert een actieve bijdrage aan de bredere ontwikkeling van de organisatie.
Wat zoeken wij?
 • Een betrouwbare manager die nauwgezet en zorgvuldig onder andere zorgt voor de vastlegging van de besluitvorming door directie en college van Burgemeester en Wethouders;
 • Een resultaatgerichte manager met visie, die de ambities van de gemeente Gouda samen met medewerkers realiseert;
 • Een bestuurlijk sensitieve en omgevingsbewuste leidinggevende, die dit ook weet te stimuleren bij de medewerkers. Het continu verbeteren van de dienstverlening is voor jou vanzelfsprekend. Je hebt hierbij een voorbeeldrol en je zorgt dat medewerkers in staat zijn dat op te pakken en te ontwikkelen;
 • Een coachend leidinggevende die delegeert en vertrouwen geeft. Je weet de medewerkers te stimuleren het beste uit zichzelf te halen;
 • Je geeft je professionele mening waarbij je oog hebt voor behoud van de relatie;
 • Je weet prioriteiten te stellen en daarop te sturen;
 • Je bent bekend met een politieke context en kunt je hier prima toe verhouden. Met gemak kun je schakelen tussen de verschillende rollen die je hebt richting jouw leidinggevende (de gemeentesecretaris/algemeen directeur), de klant (het bestuur) en collega's;
 • Je hebt het vermogen om te kunnen balanceren tussen een lange termijn visie en een hands-on mentaliteit passend bij de ontwikkel- en veranderopgave van de organisatie.
Wat neem je mee?
 • Een inspirerende persoonlijkheid met aandacht voor grote lijnen en details
 • Een WO werk- en denkniveau
 • Aantoonbare leidinggevende ervaring
Wat bieden wij?
Een professionele werkomgeving op een bijzondere werkplek met een grote mate van vrijheid om je werkzaamheden in te richten. Er wordt daarbij voldoende ruimte geboden voor opleidingen en persoonlijke ontwikkeling. Afhankelijk van kennis en ervaring bieden wij een salaris van minimaal € 3923 en maximaal € 5384 bruto per maand bij een 36-urige werkweek (indicatief niveau schaal 12). Aanstelling vindt in principe plaats voor een jaar met, bij goed functioneren, uitzicht op een vaste aanstelling.

Enthousiast?
Je kunt meteen online solliciteren tot en met 7 september 2017. De sollicitatiegesprekken zullen medio september plaatsvinden. Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Rita Siegers, het huidige afdelingshoofd, telefoonnummer: 0182- 588694 of met Martiene Branderhorst, gemeentesecretaris/algemeen directeur, via telefoonnummer 0182-588101. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Angelique Goeptar, afdeling HRM, telefoon: 0182-588948.

Functie-eisen
Vakgebied: Management en bestuursondersteuning
Opleidingsniveau: WO.

Arbeidsvoorwaarden
Salaris: geen info beschikbaar
Schaal: minimaal 12

Contactinformatie
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Rita Siegers via emailadres rita.siegers@gouda.nl.

Gouda als werkgever

Wij zijn vooruitstrevend als regisseur, doen wat we zeggen en zijn en aanspreekbaar op het resultaat. De buitenwereld en onze partners geven hier mede richting aan. Samen vernieuwen we de stad. En samen gaan we voor resultaat in onze stad!

Werken bij de gemeente Gouda betekent: werken in een ambitieuze overheidsorganisatie, met 420 medewerkers. We hebben een platte organisatie met korte lijnen. De professionaliteit en het kennisniveau van medewerkers zijn hoog. Onze organisatie wordt getypeerd als toegankelijk en laagdrempelig. Informele omgang met elkaar, zakelijk op de inhoud. Medewerkers weten elkaar gemakkelijk te vinden, de interne samenwerking is goed. Veel waardering is er voor onze huisvesting, de werkomgeving en de faciliteiten die het 'Huis van de Stad' biedt.

Door de uitdagingen waar we voor staan vragen we van medewerkers dat ze gevoel hebben voor innovatie, ondernemerschap (binnen de ambtelijke context), resultaten boeken en breed en flexibel inzetbaar zijn. We vinden het belangrijk om te investeren in opleiding en ontwikkeling van medewerkers.

We bieden goede en flexibele arbeidsvoorwaarden, ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en een breed takenpakket waar groei in zit.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Angelique Goeptar van Gemeente Gouda ()

Over de organisatie

In Gouda is er een relatieve grote instroom in Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en daarmee gepaard gaande relatief hoge inzet van specialistische hulp. De gemeente wil mogelijkheden voor het project "de trap af" een impuls geven door het aanstellen van een

meer over Gemeente Gouda

Adres

Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG Gouda

14 0182