Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente AmstelveenSenior beleidsmedewerker Welzijn / Cultuur & Subsidies

Senior beleidsmedewerker Welzijn / Cultuur & Subsidies

Vacature

Senior beleidsmedewerker Welzijn (28 uur à 32 uur) en een Senior beleidsmedewerker Cultuur & Subsidies (28 uur)

Vanwege ziekteverzuim, extra taken en vertrek van een medewerker heeft de afdeling vacatures voor stevige, omgevingsbewuste, ervaren, resultaatgerichte beleidsmedewerkers op het terrein van Welzijn resp. Cultuur & Subsidies.

De afdeling Jeugd & Samenleving richt zich op klantgerichte, efficiënte en effectieve uitvoering van zorg en ondersteuning en op mogelijkheden tot ontplooiing in Amstelveen & Aalsmeer. De afdeling bestrijkt op hoofdlijnen drie terreinen:

  • jeugd (jeugdhulp, leerplicht, jongerenwerk);
  • complexe casuïstiek in het sociale domein (via twee sociale teams) en
  • samenleving (collectieve voorzieningen, preventie, ontplooiing).

Het beleidsteam Samenleving geeft mede uitvoering aan politieke programma’s d.m.v. een integrale benadering en een sterke regierol. Het team beheert (subsidie-) opdrachten en ontwikkelt vraaggericht werkwijzen op de terreinen cultuur, welzijn, onderwijs, jeugd, sport, ondersteuning en zorg, allemaal belangrijke voorzieningen van/voor onze inwoners.

Vanwege ziekteverzuim, extra taken en vertrek van een medewerker heeft de afdeling vacatures voor stevige, omgevingsbewuste, ervaren, resultaatgerichte beleidsmedewerkers op het terrein van Welzijn resp. Cultuur & Subsidies.

Senior beleidsmedewerker Welzijn (28 uur à 32 uur)

Ben jij een stevige en slimme adviseur, verbindend, innovatief, resultaatgericht, die strategisch en doortastend richting geeft aan bestuur en opdrachtnemer?

Senior beleidsmedewerker Cultuur & Subsidies (28 uur)

Ben jij een gedreven, vakkundige, communicatieve en doortastende adviseur die met collegae, bestuurders en instellingen mooie resultaten boekt?

De functie
In deze functies richt je je op de integrale advisering van het gemeentebestuur. Met je collegae en met belanghebbenden zorg jij dat Amstelveen en Aalsmeer voorbereid zijn en dat de inwoners kunnen rekenen op goede voorzieningen. Je bent pro-actief, wacht de opdracht niet af. Je hebt een goede politiek-bestuurlijke sensitiviteit en benut de ruimte.

Als Senior beleidsmedewerker Welzijn ben je verantwoordelijk voor het brede welzijnsbeleid in de gemeenten en voor samenhang daarvan met gemeentelijk beleid (jeugd, WMO, participatie, sport). Jij bent stuurt de uitvoering van het beleid ‘Bewoners aan Zet’ gericht op sociale samenhang aan. Je organiseert en verzorgt de sturing op de stedelijke welzijnsinstelling en legt dwarsverbanden, maakt de resultaten van het beleid zichtbaar, lost vraagstukken op of zorgt dat deze op de goede tafel geagendeerd worden. Je werkt nauw samen met twee collegae waarbij jij verbindt op inhoud, stuurt op samenhang en doelmatigheid en functioneert als coach/sparring.

Als Senior beleidsmedewerker Cultuur & Subsidies ben je primair verantwoordelijk voor cultuurbeleid (m.n. bibliotheek, cultuureducatie), voor het gemeentebrede subsidiebeleid en beheer van de subsidieprocedure. Je bent opdrachtverlener voor culturele instellingen en ontwikkelt met collegae cultuurbeleid dat in verbinding is met andere relevante domeinen. Je zorgt dat de subsidieprocedure en gemeentelijke regels up to date zijn en organiseert de interne controle op de subsidieprocessen.

Het gaat kortom om veelzijdige functies die regelmatig vraagt om inzet buiten kantooruren, doorzettingsvermogen, stevig verwachtingenmanagement en omgevingsbewustzijn.

Het profiel
Je beschikt over ontwikkelde proces- en adviesvaardigheden die je in staat stellen resultaatgericht te werken. Je schrijft heldere en kernachtige adviezen. Je organiseert je eigen werk en kunt verwachtingen managen. Je kunt goed prioriteren zonder de basis uit het oog te verliezen. Je legt gemakkelijk contacten, stapt over drempels en maakt verbinding met mensen. Je hebt ervaring met en inzicht in (totstandkoming van) beleid en met opdracht- en subsidieverlening. Je vindt snel de weg in een grote gemeentelijke organisatie en in Aalsmeer & Amstelveen. Je hebt een relevante WO opleiding en beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring, waardoor je een volwaardige sparringpartner bent. Je vindt het leuk collegae te helpen en bent in staat dat tactvol te doen. Vereiste competenties: adviesvaardig, creatief, schrijver, netwerkvaardig, zelfstarter/zelfstandig, resultaatgericht, omgevingsbewust, bestuurlijk sensitief, zakelijk.

Het aanbod
Wij bieden:

  • t.a.v. de functie Senior beleidsmedewerker Welzijn een tijdelijke aanstelling van een jaar (evt. payroll of detachering). Afhankelijk van ontwikkelingen is verlenging aan de orde;
  • t.a.v. de functie Senior beleidsmedewerker Cultuur & Subsidies een aanstelling op proef die bij voldoende functioneren wordt omgezet in een vast dienstverband.

Je kunt rekenen op een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket, waaraan je op basis van het cafetariamodel gedeeltelijk zelf invulling geeft. De salarisindicatie voor beide functies bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4.859,00 (schaal 11) bij een 36-urige werkweek. Je wordt benoemd in de functie van Beleidsmedewerker C.

Contact
Voor inlichtingen
 over de functies kun je contact opnemen met Ronald Berkvens op tel. 0612798588. Wil je meer weten over de procedure neem dan contact op met Klaas Ykema Westerhuis, Personeelsadviseur, op tel. 020 5404208.

Je sollicitatie – een motivatie met duiding van jouw voorkeursfunctie en jouw CV – stuur je uiterlijk 24 januari 2018 in via onderstaande knop.

Over de organisatie

De ambtelijke organisatie Amstelveen werkt voor twee gemeenten: Amstelveen en Aalsmeer. Beide gemeenten zijn bestuurlijk zelfstandig. Voor meer informatie zie onze website www.amstelveen.nl en www.aalsmeer.nl

meer over Gemeente Amstelveen

Adres

Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR Amstelveen

020 540 49 11