Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente OldebroekBusiness controller

Business controller

Vacature

Gemeente Oldebroek zoekt een ervaren Business controller

24 - 32 uur per week, schaal 12

Zie jij de doorontwikkeling van de controlefunctie van ‘baas van de boekhoudfabriek’ naar ‘regisseur van informatiestromen’ als kans? Dan zoeken we jou!

Wat ga je doen?

Als business controller houd je regie op de informatiestromen in onze organisatie; je draagt zorg voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens en de interne bedrijfsprocessen die deze gegevens generen, waarmee je de directie, het management en bestuur in staat stelt hun taak op een juiste en verantwoorde wijze te vervullen. Vanuit een onafhankelijke positie adviseer en informeer je hen over de gevolgen, risico’s en kansen van voorgenomen besluiten.

Daarnaast breng je proactief advies uit aan directie en bestuur over de koers en (in)richting van de organisatie. Hierbij geef je betekenis aan relevante trends en ontwikkelingen, waarover je afstemming hebt met je collega’s in de regio. Je weet je prima te bewegen in de dynamiek van de regionale samenwerking en de behoefte aan sturing enerzijds en de wens aan bewegingsruimte anderzijds. Op die wijze draag je er aan bij dat de gemeentelijke doelstellingen op efficiënte en effectieve wijze worden gerealiseerd, risico’s worden beheerst en kansen worden gepakt!

Je adviseert over:

 • het realiseren van de (strategische) doelen van de gemeente, door met een brede bedrijfskundige blik te adviseren over de risico’s, haalbaarheid en doelmatigheid van investeringen, projecten, beleidsvoorstellen, initiatieven, toekomstverkenningen en de kwaliteitsontwikkeling van de organisatie én van de belangrijkste Verbonden Partijen;
 • de kwaliteit en de doelmatigheid van bedrijfsprocessen en de effectiviteit van de gemeentelijke producten;
 • de totstandkoming en verdere doorontwikkeling (professionalisering) en besluitvorming van de (bestuurlijke) planning en control (P&C) instrumenten en afzonderlijke P&C producten;
 • het ontwikkelen en implementeren van het In Control Statement (ICS);
 • de kwaliteit van college- en raadsvoorstellen.


 • Je biedt het Management Team (MT) inzicht in (en de resultaten van) de strategische beleidsplanning, beleidsontwikkeling en de financiële prestaties. 
 • Je draagt bij aan de juistheid en tijdigheid van levering van managementinformatie aan het MT, aangaande de bedrijfsvoering in het algemeen en personeel in het bijzonder.
 • Je ondersteunt de gemeentesecretaris en directeur Organisatie in de verantwoording over bestuurlijke en strategische doelen.


Wat neem je mee?

Je hebt gevoel voor humor. Je bent daarbij een stevige persoonlijkheid die assertief en kritisch samenwerkingsgericht vorm weet te geven aan deze functie. Je ziet er op toe dat er voldoende checks and balances aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat de gekozen beleidsdoelen worden gerealiseerd. Dit alles vanuit de kernvraag: is de gemeente Oldebroek in control?

Je bent in staat om op basis van een sterk verbindend vermogen anderen te bewegen en te verleiden om tot een succesvolle integrale samenwerking te komen. Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en weet in een complexe omgeving het overzicht te bewaren. Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. Je bent een kenner van en loopt voorop als het gaat om procesgericht werken, en je weet anderen hierin mee te nemen. Je beschikt over een helicopterview, scheidt hoofd- van bijzaken en hebt gevoel voor fasering en timing. Een goede balans tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid is essentieel. Als teamspeler lever je een bijdrage aan de doorontwikkeling van de organisatie en van het MT als team. Mede gelet op de overheersende competenties in het MT, zien we een aanvulling op het gebied van borging en monitoring, zorgvuldigheid en afmaken.

Verder breng je mee:

 • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau in een richting die aansluit op de inhoud van de functie;
 • Minimaal 3 jaar actuele werkervaring in vergelijkbare functie, bij voorkeur binnen overheid;
 • Actuele werkervaring in een vergelijkbare politiek-bestuurlijke en dynamische werkomgeving.


Waar kom je in terecht?

De gemeente Oldebroek is volop in beweging. Onze 23.000 inwoners in zes dorpskernen vormen een betrokken gemeenschap met een grote diversiteit. Ze zijn actief in verenigingsleven en maatschappelijke organisaties. En daar zijn wij trots op!

De gemeente Oldebroek is ambitieus! Met elkaar werken we aan een organisatie die aansluit bij de samenleving en de mogelijkheden van deze tijd. Die samenleving geven we met elkaar vorm; inwoners en gemeente. Je krijgt de ruimte voor eigen initiatief en om eigen verantwoordelijkheid te nemen. We ondersteunen en faciliteren elkaar waar dat kan. Dat doen wij vanuit onze kernwaarden: Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibiliteit en Vakbekwaam.

Je positionering

Je bent lid van het MT en valt hiërarchisch rechtstreeks onder de gemeentesecretaris. Je trekt nauw op met bestuur, directie, managers, de (senior) financieel adviseurs en adviseurs op gebied van informatieveiligheid. Met name met de directeur Organisatie, de manager Bedrijfsvoering en de financieel adviseurs vindt nadere afstemming plaats over de precieze rolafbakening.

Wat bieden wij?

Wij bieden je een boeiende functie voor 24 - 32 uur (in overleg nader te bepalen) per week in een organisatie in ontwikkeling, tijdelijk voor een jaar dat bij goed functioneren wordt verlengd, dan wel omgezet naar vast. Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden wij je een salaris op functieschaal 12 (maximaal € 5.699,- bruto, exclusief 17,05% individueel keuzebudget op basis van een 36-urige werkweek; salaristabel 1 oktober 2019).

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking. Dit betekent dat ambtenaren onder het Burgerlijk Wetboek gaan vallen. Vanaf 1 januari 2020 krijgt elke medewerker een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling.

Meer weten?

Voor meer informatie over de inhoud van deze vacature kun je contact opnemen met Maurits van de Geijn, gemeentesecretaris, telefoon 0525 63 82 00.

Procedure

Solliciteren kun je via de sollicitatiebutton tot zondag 15 december 2019. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 23 december 2019.

Over de organisatie

Oldebroek ligt op de Noord Veluwe en heeft 23.000 inwoners. Onze gemeente bestaat uit zes dorpskernen, elk met hun eigen identiteit en kenmerken. Wij zijn trots op onze betrokken gemeenschap, actief in verenigingsleven en maatschappelijke organisaties. Met rust, ruimte en een afwisselend landschap bieden wij volop mogelijkheden voor ontspanning en recreatie.

meer over Gemeente Oldebroek

Adres

Raadhuisplein 1
8096 CP Oldebroek

14 0525