Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente KatwijkSenior beleidsmedewerker planologie

Senior beleidsmedewerker planologie

Vacature

Ontwikkelgemeente Katwijk zoekt Senior beleidsmedewerker planologie/Ruimtelijke Ontwikkeling

Ruimte om te groeien in de gemeente Katwijk
Katwijk met 65.000 inwoners, gelegen tussen Leiden, de Noordzeekust en Nationaalpark Hollandsduin, is een ambitieuze gemeente in ontwikkeling. Met de kernen Katwijk aan Zee, Katwijk aan de Rijn, Rijnsburg en Valkenburg, heeft de gemeente een grote diversiteit aan woonmilieus, recreatiemogelijkheden en economische sectoren. Terwijl de Katwijkse kernen van oudsher naam hebben gemaakt met visserij en toerisme, is Rijnsburg wereldspeler op het gebied van sierteelt. Valkenburg is bekend door de regionale ontwikkellocatie van het voormalige militaire vliegveld Valkenburg.

Wat ga je doen
Je werkterrein beslaat het adviseren van het college van B&W op strategisch niveau op het gebied van ruimtelijke ordening in de brede zin en op onderstaande gebiedsontwikkelingen in het bijzonder. Daarnaast begeleidt je de collega´s uit het team en je bent actief in een breed functionerend regionaal en landelijk netwerk. Je adviseert over visies, ruimtelijke projecten en gebiedsontwikkeling met de nadruk voor op een proactieve inzet van het RO-instrumenten uit de Crisis en Herstelwet /Omgevingswet RO-instrumentarium en de implementatie van de Omgevingswet. Je bent onder de paraplu van het Programma Omgevingswet verantwoordelijk voor de (vak)inhoudelijke- en soms ook procesmatige kant van de instrumentontwikkeling binnen de Omgevingswet.  
Je coördineert met gemak de voortgang van het werkplan van het team RO en Sb, het maken van bestemmingsplannen en het advies voor bouwinitiatieven. Je begeleidt de collega´s binnen het team bij de uitvoering van de werkzaamheden en bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het advies.

Het team en de opgave
Het beleidsteam Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van de groeigemeente Katwijk werkt met 15 professionals aan een uitdagende opgave die een grote impact heeft op de gemeente en regio. Dit doen we samen met de bewoners, partners en stakeholders vanuit de missie en visie uit de Omgevingsvisie die in 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld (zie op Omgevingsvisie Katwijk)

Het gaat om klimaatadaptatie en een verstedelijkingsopgave waarbij Katwijk voor ca. een kwart van de verstedelijkingsopgave voor de regio – van totaal 30.000 woningen tot 2030 – voor haar rekening neemt. Ontwikkelingen waarvoor de stedenbouwkundige en planologisch-juridische kaders nog in ontwikkeling zijn.

Belangrijk onderdeel is het ontwikkelen van een woningbouwlocatie op het voormalig militair vliegveld Valkenburg (5000 woningen). We streven voor Projectlocatie Valkenburg naar “state of the art” ontwikkelingen op duurzaamheid en klimaatadaptatie, smart-city en smart-mobility. (zie op Projectlocatie Valkenburg)

Onder de naam Unmanned Valley wordt op de zelfde locatie samen met marktpartijen, overheden (rijk, provincie, regionale overheden) en onderzoeksinstellingen (zoals TU-Delft, ESA-ESTEC) met EU-subsidie aan de ontwikkeling gewerkt van een high-tech campus voor drone-technologie en andere onbemande systemen. (zie op Unmanned Valley).

Daarnaast werken we aan grote complexe bereikbaarheidsopgaven waaronder de inpassing en realisatie van de Rijnlandroute, HOV en regionale bereikbaarheidsopgaven waaronder de Pioniersbaan tussen N206 en A44. (zie op Bereikbaarheid)

Vanuit de historie is Katwijk een familie badplaats met een sterk eigen karakter. In de Omgevingsvisie is de ontwikkeling van de kust als aparte ontwikkelstrategie benoemd. Met de herinrichting van het centrum Katwijk aan Zee gekoppeld aan de realisatie van het grote (multi) prijswinnende project Kustwerk hebben we eerste grote stappen gezet naar een duurzame sterke Kust. (zie op Kustwerk)

Jouw kwaliteiten

 • Een WO-opleiding en kennis van Wro, Wabo en Omgevingswet;
 • Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van opstellen van bestemmingsplannen en het kunnen voeren van planologische procedures;
 • Als belangrijke vaardigheden worden gezien:
  • Strategisch advies: door de schalen heen en met oog en oor voor de omgeving, voor tegenstrijdige belangen en politieke relevantie;
  • Dit kunnen vertalen in heldere en praktisch uitvoerbare plannen en adviezen;
  • kunnen samenwerken en beschikken over een klantgerichte werkhouding;
  • goede communicatie met de klant en het bestuur;
  • het structureren en aanjagen van werkprocessen;
 • Je hebt een zelfstandige en initiatiefrijke persoonlijkheid en bent een teamspeler die op inspirerende wijze het beste uit zichzelf en anderen weet te halen;
 • Je bent zakelijk en erop gericht resultaten te boeken binnen de gestelde tijd en middelen; je denkt in kansen en mogelijkheden en bent oplossingsgericht.

Ons aanbod
Een salaris van maximaal € 5.520,- bruto per maand (schaal 12) bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van opleiding en ervaring. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruim budget voor persoonlijke groei (zie ook de pagina vacatures voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden).

Meer weten?
Kijk op www.katwijk.nl of bel naar Frank van den Berg, teamleider Ruimtelijk Beleid, telefoonnummer 06-18545829.

Je sollicitatie
Solliciteren kan tot en met maandag 25 juni 2018. De eerste gespreksronde is gepland in de tweede week van juli. Een assessment is mogelijk onderdeel van de selectieprocedure.

Medewerker ontwikkeling I.pdf

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Binnen de gemeente Katwijk spannen wij ons dagelijks in om de beste dienstverlening te leveren. Om dit te bereiken halen wij iedere dag het beste uit onszelf, zijn wij continu op zoek naar verbeteringen in ons werk en voeren deze ook door.

De omgeving verandert. De verwachtingen vanuit de burger en het bedrijfsleven - onze klanten - veranderen. De gemeentelijke organisatie wordt het centrale dienstverleningsloket van de overheid. Het rijk hevelt taken over naar de gemeenten. Mede door de economische situatie wijzigt het toekomstperspectief.

Een grote uitdaging voor wie bij de gemeente werkt. De organisatie verandert mee met alle omstandigheden: een slimme, procesgerichte organisatie die zich dagelijks inspant om de beste gemeentelijke dienstverlener van Nederland te worden.

meer over Gemeente Katwijk

Adres

Koningin Julianalaan 3
2224 EW Katwijk

071 4065000