Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente KatwijkBeleidsadviseur erfgoed

Beleidsadviseur erfgoed

Vacature

Voor het cluster Erfgoed zoeken wij voor 14 uur per week een ondernemende, initiatiefrijke collega (m/v) voor de functie van:

Beleidsadviseur erfgoed (m/v)

14 uur per week

Katwijk: historie en ambitie
Katwijk kent een rijke historie. Al in de ijzertijd woonden er mensen en vanwege de strategische ligging bouwden de Romeinen er een nederzetting. In de middeleeuwen groeide Katwijk aan Zee uit tot een vissersdorp. Katwijk aan den Rijn kreeg al vroeg veel karakteristieke gebouwen. In Rijnsburg lag een invloedrijke abdij. Rond het voormalige vliegveld Valkenburg is militair erfgoed aanwezig en liggen belangrijke terreinen die behoren tot de Romeinse Limes. Het Katwijk van nu is een gemeente die volop in ontwikkeling is. De komende jaren realiseert de gemeente 7.500 woningen, waarvan 5.000 op het voormalige Marine Vliegkamp Valkenburg en neemt het aantal inwoners toe tot 70.000.

Katwijk en haar erfgoed
Katwijk wil graag groeien, maar koestert ook haar erfgoed. Het is een deel van de identiteit van de gemeente en haar inwoners. Daarom heeft zij, samen met inwoners, erfgoedorganisaties en ondernemers een erfgoedvisie opgesteld. In de visie is opgenomen hoe het behoud van erfgoed bijdraagt aan een aantrekkelijk leefklimaat. Ook is een uitvoeringsagenda opgenomen. Onderdeel van die agenda is het oprichten van een Erfgoedplatform. Dat is een forum waar erfgoedorganisaties, ondernemers, inwoners en de gemeente elkaar treffen, informatie uitwisselen en (nieuwe) samenwerkingen aangaan. Verder wil de gemeente zo veel mogelijk erfgoedprojecten helpen tot een succes te brengen en stelt hiervoor subsidies beschikbaar.

Team Ruimtelijk Beleid
Het team Ruimtelijk Beleid is verantwoordelijk voor de uitvoering en ontwikkeling van het erfgoedbeleid. De nadruk ligt hierbij op onderzoek, bescherming, ontwikkeling en benutting van het erfgoed in de gemeente. Het team is gesprekspartner van de onafhankelijke Erfgoedcommissie, verleent monumentensubsidies en beoordeelt cultuurhistorische aspecten bij ruimtelijke initiatieven. Op het gebied van erfgoed staat het team de komende jaren voor een aantal opgaven, zoals het ontwikkelen van een omgevingsplan voor Katwijk en het ontwikkelen van een cultuurhistorische waardenkaart.

Over de functie
Als beleidsadviseur erfgoed behandel je verzoeken van inwoners en bedrijven die een monument willen  restaureren of verbouwen. Je beoordeelt of de wijzigingen passen binnen wet- en regelgeving en de erfgoedvisie van Katwijk.  Na afstemming met collega’s van de gemeente, de leden van de Katwijkse Erfgoedcommissie en andere betrokken partijen adviseer je over het afgeven van een vergunning. Je werkzaamheden variëren van operationeel uitvoerend tot visievormend. Een paar voorbeelden:

 • meedenken over het oprichten van een Erfgoedplatform;
 • ondersteunen van het team Ruimtelijk Beleid in haar werkzaamheden, zoals het behandelen van subsidieaanvragen;
 • adviseren van de gemeenteraad over erfgoed en ontwikkelen van erfgoedbeleid;
 • beantwoorden van vragen van inwoners en belangenorganisaties over erfgoedkwesties.

Profiel
Voor deze vacature zijn we op zoek naar iemand die zich herkent in het volgende profiel:

 • je hebt een flinke dosis interesse in en kennis van erfgoed;
 • relevante werkervaring bij voorkeur bij een gemeente, maar belangrijker dan dat vinden we dat je een zekere bevlogenheid laat zien, vooral op het gebied van erfgoed;
 • je vindt werken in een politiek-bestuurlijke omgeving fascinerend, als besluitvorming een keer anders loopt dan verwacht slaat dat je niet uit het veld;
 • je hebt het gevoel tot je recht te komen in complexe materie:of het nu gaat om de Erfgoedwet of Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), je weet welke wetgeving waarvoor dient en hoe je ze moet interpreteren en toepassen.

Functie-eisen
Voor deze functie vragen wij het volgende:

 • je bent hbo- of academisch geschoold en helemaal thuis in erfgoed;
 • je hebt uitstekende vaardigheden op het gebied van samenwerken; je deelt kennis en ervaring met collega’s, je informeert en ondersteunt hen waar nodig;
 • je bent resultaatgericht; je stelt jezelf haalbare doelen, maakt bewuste afwegingen waar je je tijd en aandacht aan besteedt en je bent creatief in het bedenken van manieren om je doelen te bereiken;
 • je adviesvaardigheden zijn ongekend: je hebt oog voor verschillende belangen, past je communicatie aan op de situatie en je publiek en weet draagvlak te creëren voor standpunten.

Wat wij je bieden
De gemeente Katwijk  ligt centraal in de Randstad, is goed bereikbaar vanuit Leiden, Den Haag en Amsterdam. Daarnaast bieden wij je:

 • een salaris van maximaal € 4.225,- bruto per maand (schaal 10) bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van opleiding en ervaring en een tegemoetkoming in de reiskosten;
 • een vrij besteedbaar budget van 17,05%, dat je naar eigen inzicht kunt inzetten, bijvoorbeeld voor extra salaris, meer vrije tijd of persoonlijke ontwikkeling;
 • pensioenopbouw via het ABP-pensioenfonds;
 • een aanstelling voor een jaar, met de intentie om je daarna vast in dienst te nemen;
 • een goede balans tussen werk en privé, onder andere door de mogelijkheid om je werktijden flexibel in te vullen.

Meer informatie en solliciteren
Wil je graag meer weten over deze vacature of over het werken bij de gemeente Katwijk? Neem dan contact op met Myriam de Jong (06 – 2252 3242). Myriam is teamleider en vertelt je graag over deze baan, het erfgoedbeleid van de gemeente Katwijk en haar team. Ben je al enthousiast? Laat ons dan uiterlijk 23 september a.s. waarom jij graag als beleidsadviseur erfgoed aan de slag wilt!

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Binnen de gemeente Katwijk spannen wij ons dagelijks in om de beste dienstverlening te leveren. Om dit te bereiken halen wij iedere dag het beste uit onszelf, zijn wij continu op zoek naar verbeteringen in ons werk en voeren deze ook door.

De omgeving verandert. De verwachtingen vanuit de burger en het bedrijfsleven - onze klanten - veranderen. De gemeentelijke organisatie wordt het centrale dienstverleningsloket van de overheid. Het rijk hevelt taken over naar de gemeenten. Mede door de economische situatie wijzigt het toekomstperspectief.

Een grote uitdaging voor wie bij de gemeente werkt. De organisatie verandert mee met alle omstandigheden: een slimme, procesgerichte organisatie die zich dagelijks inspant om de beste gemeentelijke dienstverlener van Nederland te worden.

meer over Gemeente Katwijk

Adres

Koningin Julianalaan 3
2224 EW Katwijk

071 4065000