Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Waterschap Drents Overijsselse DeltaAdviseur Energie en Duurzaamheid

Adviseur Energie en Duurzaamheid

Vacature

Werken bij Waterschap Drents Overijssels Delta is werken bij een organisatie die wonen, werken en natuur verbindt met water. We zijn als organisatie in verbinding met onze omgeving en samenwerking en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn onze speerpunten. Wij zijn een ambitieuze organisatie en willen de zorg voor veilig, schoon en voldoende water van de hoogste kwaliteit bieden. Ons werkgebied strekt zich uit van Assen tot Deventer.

De afdeling Onderzoek en Advies is het kenniscentrum van waterschap Drents Overijsselse Delta. Daar is kennis en ervaring aanwezig op het gebied van Waterveiligheid, Waterketen, Watersysteem, Energie en Duurzaamheid. De medewerkers van de afdeling adviseren (on)gevraagd in het primaire proces en stimuleren het leren in de organisatie. Inhoudelijke experts adviseren op basis van actuele en hoogwaardige gebieds- en systeemkennis. Op de afdeling werken twee Adviseurs energie en duurzaamheid i.v.m. afscheid van een collega zoeken wij een nieuwe collega.

Als Adviseur Energie en Duurzaamheid werk je in een afdeling overstijgend team samen aan het energie neutraal maken van ons waterschap, door te adviseren over energiebesparingsmaatregelen en de mogelijkheden om meer duurzame energie op te wekken op onze assets en daarbuiten. Voor de circulaire economie onderzoeken we de mogelijkheden om grondstoffen terug te winnen uit afvalwater (o.a. fosfaat, cellulose) en maaisel duurzaam in te zetten. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om ons grondstofverbruik te verminderen of te verduurzamen. We ondersteunen de toepassing van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Duurzaam Grond Weg en Waterbouw. We werken aan de implementatie van het klimaatakkoord.

Samenwerking en kennisontwikkeling binnen onze eigen organisatie en ook daarbuiten is van groot belang. Intern werken we o.a. intensief samen met beheerders, beleidsadviseurs, planvoorbereiders, projectrealisatie en inkopers. Met andere waterschappen werken we aan kennisontwikkeling t.a.v. energie en duurzaamheid bv in de Energie- en Grondstoffenfabriek, de expertteams energie van de Unie van Waterschappen en nemen deel aan begeleidingscommissies van STOWA onderzoeken. We houden ontwikkelingen in de markt goed bij en onderzoeken steeds de bruikbaarheid voor de eigen organisatie. Hierbij zetten we ook onderzoeks- en adviesopdrachten op de markt.

Wat verwachten wij?

  • Je beschikt over WO werk en denkniveau.
  • Je hebt een relevante afgeronde HBO of WO-opleiding met betrekking tot het vakgebied, bijvoorbeeld energietechniek.
  • Je hebt kennis van en / of affiniteit met de taken van de waterschappen (veilig, schoon en voldoende water).
  • Je beschikt over brede kennis t.a.v. duurzaamheid en energie, en kunt deze toepassen op de taken van het waterschap. Denk bijvoorbeeld aan energie besparing bij technische installaties, duurzame energie opwekking en opslag, winnen van grondstoffen uit afvalwater en maaisel, duurzaam inkopen, Duurzaam GWW, DuboCalc, circulariteit, broeikasgassen.
  • Je bent een enthousiast, pro-actief persoon, bent gedreven om je kennis te verbreden en te verdiepen en vindt het vanzelfsprekend om kennis te delen.
  • Je zet gemakkelijk een plan van aanpak op en bent in staat een project te managen.
  • Je bent gericht op samenwerking en het behalen van (gezamenlijk) resultaat binnen en buiten de organisatie.
  • Je communiceert gemakkelijk, zowel met beheerders als met directie en bestuurders.
  • Je beheerst de Nederlandse taal en beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Gezien de werkzaamheden en de complexiteit hiervan beschik je over de competenties: klantgericht, analytisch, oordeelsvorming en resultaatgericht.


Wat bieden wij?

Een uitdagende en veelzijdige functie met veel ruimte voor ontwikkeling. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris minimaal € 3.224,- en maximaal € 5.045,- bruto per maand op basis van 36 uur per week . Wij bieden een modern pakket arbeidsvoorwaarden conform de CAO Waterschappen met een individueel keuzebudget van 20 % bovenop je brutosalaris. De pensioenvoorzieningen zijn verzekerd bij het ABP. Je hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan onze collectieve ziektekostenverzekering. Daarnaast bieden wij goede opleidingsmogelijkheden en reiskostenvergoeding.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Auke de Ridder via het e-mailadres aukederidder@wdodelta.nl of telefoonnummer 088 233 16 18 (afdelingshoofd Onderzoek en Advies). Als deze baan is wat je zoekt, solliciteer dan voor 24 februari 2020 via de link ‘direct solliciteren op deze functie’ op onze website www.wdodelta.nl/vacatures. Het ondergaan van een assessment of psychologische test kan onderdeel zijn van de procedure.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 4 maart 2020.

Wij kiezen voor gelijke kansen voor iedereen. Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan hen die in ons arbeidsproces ondervertegenwoordigd zijn.

Over de organisatie

Werken bij WDODelta geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten. Bij het waterschap werken ongeveer 500 medewerkers in diverse beroepen; van bedrijfsjurist tot zuiveringstechnicus, van ecoloog tot muskusrattenbestrijder.

meer over Waterschap Drents Overijsselse Delta

Adres

Dokter van Deenweg 186-205
8025 BM Zwolle

088 233 1200