Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Regio Gooi en VechtstreekGZ/Klinisch Psycholoog/Orthopedagoog generalist, m/v

GZ/Klinisch Psycholoog/Orthopedagoog generalist, m/v

Vacature

Regio Gooi en Vechtstreek is op zoek naar een:

GZ/Klinisch Psycholoog / Orthopedagoog generalist, m/v

voor 16- 24 uur per week (werkdagen in overleg vast te stellen,in ieder geval dinsdag en vrijdag)

Ben jij een kwalitatief, verantwoordelijke medewerker en omgevingsbewust?

Het team Consultatie en Advies onderdeel van de RVE Sturing zoekt een nieuwe collega. Ben jij een GZ/Klinisch Psycholoog / Orthopedagoog generalist? Lees dan snel verder.

Wat ga je doen?

 • Je biedt consultatie aan huisartsen, consulenten bij gemeentelijke uitvoeringsdiensten, medewerkers Regionaal Bureau Leerlingenzaken, Veilig Thuis, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en medewerkers centrum jeugd en gezin bij vragen over psychosociale klachten en doorverwijzingen
 • Je biedt in voorkomende gevallen kortdurende begeleiding aan jeugdigen/ouders bij klachten.
 • Je bent verantwoordelijk voor het toekennen van verlengingen in GGZ.
 • Je begeleidt casuïstiekbesprekingen en biedt intervisie aan gemeentelijke jeugdconsulenten.
 • Je adviseert aan het Regionaal Bureau Leerlingenzaken met betrekking tot vrijstellingen van leerplicht.
 • Je signaleert wat er in het jeugdhulpveld speelt en maakt een vertaling wat dat betekent voor beleid.
 • Je adviseert hierin de beleidsmedewerkers.
 • Je coördineert integrale vroeghulp 0-7 jaar en organiseert zo nodig een multidisciplinair overleg.
 • Advisering kinderrechter in het kader van onderzoek verklaring gesloten jeugdzorg.

Wat neem je mee en wat zijn jouw kwaliteiten?

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding Psychologie dan wel Orthopedagogiek.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie en aanvullende opleidingen gedaan.
 • Je weet hoe je adviezen zo vorm geeft dat ze goed uitvoerbaar zijn.
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor de verdere uitbouw en succes van het team Consultatie en Advies.
 • Je neemt initiatief en draagt verbeterpunten aan.
 • Je bent flexibel en hebt voldoende lef om de doelstellingen van de transformatie uit te dragen.

Om belangenverstrengeling te voorkomen is het van belang dat je géén overeenkomst hebt met de Regio Gooi en Vechtstreek voor het leveren van jeugdhulp.

Wat bieden wij en wat maakt deze baan interessant?

In overleg wordt de aard van het dienstverband bepaald (tijdelijke overeenkomst, payroll of detachering).  Wij hebben de intentie om bij gebleken geschiktheid na een jaar een vaste aanstelling te bieden.

Je wordt verantwoordelijk gemaakt voor de werkzaamheden die horen bij de functie GZ/ Klinisch Psycholoog / Orthopedagoog generalist. Deze functie is nog niet formeel ingedeeld en opgenomen in ons functieboek.

Indien je voldoet aan de functievereisten kunnen we je plaatsen in de indicatieve salarisschaal 11. Het salaris bedraagt dan, afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring, minimaal € 3348 en maximaal

€ 4859 bij 36 uur per week.

Ben je per direct beschikbaar voor een aantal maanden?

We hebben per direct behoefte aan een zelfstandige medewerker die de opgegeven werkzaamheden zelfstandig kan uitvoeren totdat de vacature is ingevuld. Om die reden hebben we een tijdelijke opdracht uitgezet bij een aantal bureaus. Mocht je als kandidaat voor deze tijdelijke opdracht in aanmerking willen komen reageer dan ook.  

Wie en wat zijn wij en waar kom je terecht?

Regio

De Regio is het samenwerkingsverband van de zeven gemeenten in Gooi en Vechtstreek “Voor inwoners en met gemeenten”. De Regio is een maatschappelijk bedrijf. Wij zijn er niet voor winst, maar we zorgen er samen voor dat de samenleving kan functioneren en leveren een bijdrage aan de gezondheid, het welzijn en de vitaliteit van de inwoners in onze streek”.

Als Regio zijn wij verlengd lokaal bestuur. Wij voeren in opdracht van de zeven gemeentebesturen gemeentelijke taken uit en van ons wordt verwacht dat we meer kwaliteit, kostenbesparing en efficiency kunnen bieden dan de gemeenten dat afzonderlijk zouden kunnen.

De Regio is een organisatie die talenten van medewerkers helpt ontwikkelen en stimuleert om uitdagingen aan te gaan en kansen te creëren en te grijpen. Een flexibele organisatie die volop in beweging is en waar van alles gebeurt.

RVE Sturing

Vanuit het Sociaal Domein richten de vraagstukken zich op het terrein van wonen, werken, onderwijs, zorg, welzijn en ondersteuning. Dit doen de gemeenten vanuit de visie dat alle inwoners volwaardig mee kunnen doen aan het onderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving. Binnen deze onderwerpen richt Sturing zich op de samenwerking tussen gemeenten op tal van voorzieningen.

Om bij te dragen aan de beoogde transformatie vanuit de Jeugdwet zijn de 7 gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek in 2015 begonnen met het Consultatie en Adviesteam Jeugd GGZ. Het Consultatie en Adviesteam is een flexibel team dat professionals uit de regio ondersteunt voor vragen op het gebied van jeugdhulp. Het team bestaat uit 6 personen (waaronder jeugdartsen en GZpsycholoog)

Ik wil deze baan!

Schriftelijk reageren kan tot en met 9 september 2018 via de sollicitatie knop.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Werken bij de Regio vereist een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Als je vragen hebt kun je contact opnemen met R. Post, Coördinator CenA-team telefoonnummer: 06-22425964.

Voor meer informatie bezoek onze websites www.regiogv.nl en www.werkenvoorgooivechteem.nl en www.cateamgv.nl

Geen acquisitie

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

De regionale organisatie Regio Gooi en Vechtstreek is een maatschappelijk bedrijf. We zorgen er samen met de zeven aangesloten gemeenten in onze regio voor dat de samenleving kan functioneren en leveren een bijdrage aan de gezondheid, het welzijn en de vitaliteit van de mensen in onze streek. Wij voeren in opdracht van de zeven gemeentebesturen gemeentelijke taken uit en van ons wordt verwacht dat we meer kwaliteit, kostenbesparing en efficiency kunnen bieden dan de gemeenten dat afzonderlijk zouden kunnen. Onze ambitie is om dat waar te maken en ook te laten zien. Door zijn schaal is onze organisatie robuuster en beter uitgerust voor toekomstige uitdagingen. Zo kunnen we een bijdrage leveren aan de bestuurskracht van onze gemeenten, flexibel en innovatief zijn en de dienstverlening aan ondernemers en burgers optimaliseren.

meer over Regio Gooi en Vechtstreek

Adres

Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ Bussum

035 69 26 444