Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente ZaanstadRegisseur Ondermijning

Solliciteer

Solliciteer voor zondag 25 november

Solliciteer

Regisseur Ondermijning

Vacature

De Regisseur Ondermijning is een ervaren organisator, aanjager en deels uitvoerder van integrale toezicht- en handhavingstaken op het gebied van Ondermijning. Omdat de gemeente vaak probleemeigenaar is, wil Zaanstad de regiefunctie steviger neer zetten.
 
Bij een gezamenlijke, integrale aanpak is het van belang om maatregelen op elkaar af te stemmen. De samenwerking kan zowel integraal als multidisciplinair van aard zijn, en is een combinatie van preventieve en repressieve maatregelen. De regisseur brengt de bestuurlijke aanpak samen met de strafrechtelijke en fiscale en is vanuit het team Ondermijning samen met in- en externe partners verantwoordelijk om dit te vertalen naar een concreet jaarplan voor de gemeente.
 
De Regisseur Ondermijning coördineert en initieert nieuwe casuïstiek/ interventies. Legt de basis voor het jaarplan en volgt en stuurt op de uitvoering daarvan.  Binnen de gemeente stemt de regisseur af met oa het Maatschappelijke domein, Dienstverlening en het Operationeel Team ondermijning.
 
 
Belangrijke taken en verantwoordelijkheden:
 • Het rapporteren aan management en bestuur
 • Integrale inzichtelijkheid op alle lopende casuïstiek zowel binnen de gemeente als in samenwerking met het RIEC en andere partners.
 • Je bent in staat om zelfstandig interventiestrategieën te ontwikkelen en om te zetten naar een concrete aanpak.
 • Je betrekt in een vroegtijdig stadium in- of externe partijen die nodig zijn bij de uitvoering van de interventiestrategieën en maakt optimaal gebruik van deze kennis.
 • Je bent in staat een realistische raming te maken van gelden, capaciteit en looptijd.
 • Je brengt mogelijke risico's en complicaties in kaart en benoemt de bijhorende consequenties. Op basis hiervan kom je met alternatieven.
 • Je werkt vanuit gegeven doelen en prioriteiten en stuurt gericht op de realisatie daarvan.
 • Je bent aanspreekpunt vanuit de gemeente in de RIEC samenwerking.
 • Je bent alert op knelpunten die de voortgang kunnen verstoren en neemt hiertegen tijdig maatregelen.
 • Je bent je bewust van de aanwezige dynamiek en de verschillende belangen binnen de betrokken organisaties en je bent in staat je aanpak en gedrag hierop af te stemmen. Je hebt ervaring in het omgaan met conflicterende belangen.
 • Je bent transparant naar je opdrachtgever en de overige partijen
   
 • Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau. Bij voorkeur Criminologie of Bestuursrecht
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in de aanpak van Ondermijning
 • Je hebt kennis van de juridische aspecten, ondermijning en bestuurlijke instrumenten
 • Je bent een collega die analytisch sterk is, je kunt omgaan met politieke krachtenvelden als het gaat om het maken van strategische keuzes en daarbij zorg je voor een evenwichtige afweging van belangen van interne en externe stakeholders.
 
Verder beschik je over de volgende competenties:
 • Verbinder
 • Communicatief sterk
 • Weet vertrouwen te wekken
 • Samenwerken
Werken bij Zaanstad is werken in een inspirerende omgeving. Ons moderne stadhuis ondersteunt het nieuwe werken met technologische toepassingen en is zo opgezet dat samenwerken met de ongeveer 1200 collega's (bijna) vanzelf gaat. De ambities en vraagstukken van Zaanstad zijn groot en de middelen zijn beperkt, dat betekent dat we creatief en innovatief moeten zijn.  
Dat bereiken we door verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen. Hierdoor lever je als individuele medewerker al snel een zichtbare toegevoegde waarde aan de stad, haar inwoners of de organisatie. Realisatiekracht, betrokkenheid en durf zijn eigenschappen waar wij trots op zijn.
 
Onze ambitie
Aan de achterkant van het sterk gereguleerde Nederland ontwikkelt zich een schaduwwereld. Een wereld die crimineel van aard is, in bepaalde wijken sociaal is ingebed en die buiten greep en zicht van overheden valt. Dat willen we aanpakken als gemeente! In Zaanstad zetten we dan ook in op een stevige bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, waarbij niet alleen politie en OM, maar ook de gemeente en Belastingdienst samen actief zijn in de bestrijding van deze ondermijning van de sociale zekerheid. Strafrecht is hierin noodzakelijk maar op zichzelf niet voldoende om effectief te zijn in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De aanpak van deze  georganiseerde criminaliteit heeft hierom een hoge prioriteit in het Integraal Veiligheidsplan en hiermee leveren wij als gemeente dan ook een stevige bijdrage in de aanpak van deze ondermijning.
 
Wat willen we bereiken?
Voor ons als gemeente ligt in haar aanpak de nadruk op bestuurlijke maatregelen, terwijl Politie en het Openbaar Ministerie vooral gericht zijn op de strafrechtelijke kant. De Belastingdienst op haar beurt  heeft mogelijkheden om financiële fraude en misstanden aan te pakken. Door een integrale aanpak kunnen de overheidspartners optreden als één gezamenlijke overheid.
Daarbij willen wij de maatschappelijke weerbaarheid vergroten en de criminaliteit afzetten tegen een maatschappelijke norm.
Werken als Regisseur aanpak Ondermijning  bij de gemeente Zaanstad betekent werken bij een organisatie met ambitie. In de lerende, op ontwikkeling gerichte organisatie die Zaanstad is, krijgt de individuele medewerker alle kans om zijn of haar talent te ontwikkelen. Je gaat werken met gedreven, enthousiaste collega'. De regisseur Ondermijning coördineert en initieert nieuwe casuïstiek/ interventies. Legt de basis voor het jaarplan en volgt en stuurt op de uitvoering daarvan. Kortom je hebt inhoudelijk zeer interessante werkzaamheden én een geweldige (flex)werkplek. Daarnaast bieden wij:
 
Het salaris voor deze functie is maximaal € 5520,- bruto per maand (voorlopige waardering op schaal 12 en o.b.v. 36 uur per week). Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring. Inschaling in een aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Aanstelling voor de duur van een jaar voor 36 uur per week met de intentie om bij wederzijdse tevredenheid om te zetten naar een vaste aanstelling.
 • Individueel Keuzebudget (IKB). Dit is 17,05% van je salaris en is opgebouwd uit vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en bovenwettelijk verlof. Je kunt je IKB (maandelijks) laten uitbetalen of besteden aan onder meer verlof, studie (indien niet vergoed door Zaanstad), fiscaal voordeel woon-werkverkeer, fietsregeling.
 • Basisverlof van 161,6 uur per jaar (+ 14,4 uur in het IKB). Daarnaast ontvang je 2-3 extra verlofdagen per jaar en is het mogelijk om verlofdagen te (ver)kopen.
 • Uitstekende pensioenvoorziening.
 • Uitstekende bereikbaarheid per openbaar vervoer. Het stadhuis ligt direct naast het treinstation Zaandam. Op basis van fiscale uitruil wordt er tegemoet gekomen in de reiskosten.
Een uitgebreid overzicht van onze arbeidsvoorwaarden kun je vinden op https://werkenbij.zaanstad.nl/vacatures/arbeidsvoorwaarden
 

Meer informatieBel voor meer inhoudelijke informatie met Johan Cnossen, Programmamanager Ondermijning, via 14 075. Vragen over de procedure kan je stellen aan Deborah Siahaya, Corporate Recruitment via 14 075.
 
De uiterste reactiedatum voor deze vacature is 25 november 2018.
Gesprekken zullen plaatsvinden in de week 49.
 
N.b. Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.
 
Op acquisitie door bureaus zal niet worden ingegaan.
 
 
 

Klik hier om te solliciteren.

Foto's van de organisatie