Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente WestlandProjectleider implementatie stelsel resultaatsturing Jeugdzorg

Solliciteer

Solliciteer voor donderdag 13 december

Solliciteer

Projectleider implementatie stelsel resultaatsturing Jeugdzorg

Vacature

30 -36 uur

Informatie
De samenwerkende gemeenten op het gebied van de Jeugdzorg binnen Haaglanden (de H10-gemeenten) hebben besloten het jeugdzorgstelsel per 1 januari 2020 te wijzigen naar resultaatsturing. Dit met als doel zowel de dienstverlening aan de cliënten te verbeteren als meer grip te krijgen op de kostenontwikkeling en -beheersing in de jeugdzorg. Om dit traject tot een succes te maken werken de H10 gemeenten intensief samen in de verschillende fasen van het traject. Dit heeft geleid tot een door de raden vastgestelde regionale inkoopstrategie die als basis dient voor de regionale aanbesteding die op korte termijn zal starten.

In deze functie als projectleider implementatie bij de gemeente Westland ligt de nadruk op het implementeren van de regionale inkoopstrategie binnen de Gemeente Westland. Hierbij zijn de gemeentelijke clusters Beleid, Dienstverlening en Bedrijfsvoering en het Sociaal Kernteam Westland (SKT) belangrijke partijen. Daarnaast is zorgvuldige afstemming met de zorgaanbieders van belang. Jij verzorgt de implementatie in wisselwerking met de implementatiemanagers van de andere H10 gemeenten. Op de korte termijn betekent dit dat het "plan van aanpak implementatie inkoopstrategie" moet worden afgerond waarna de implementatie kan starten. Implementatie betekent niet alleen een technisch ander stelsel maar vooral een andere manier van werken voor zorgregisseurs en zorgaanbieders. Indien nodig ontwikkel je ook zelf beleidsinstrumenten benodigd voor de implementatie van het nieuwe stelsel.

Naast de implementatie van het nieuwe stelsel heb je in deze de functie de focus op de reductie van de kosten in de jeugdzorg; op het korte termijn realiseren van Quickwins vooruitlopend op het nieuwe stelsel. Deze "ombuiging" is noodzakelijk om de zorg zonder plafonds betaalbaar te houden.

Functie-eisen
Je hebt vanzelfsprekend een universitair werk- en denkniveau en de benodigde relevante werkervaring. Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de jeugdzorg. Je begrijpt wat er nodig is om de transformatie naar resultaatsturing tot een succes te maken. Je kan hierin onafhankelijk denken. Je weet samenwerking efficiënt en effectief vorm te geven en toont hierin leiderschap en een hands-on-mentaliteit. Je kan omgaan met belangentegenstellingen. Ook ben je gewend te werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je een informele en collegiale werksfeer en flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken. De gemeente Westland heeft een goede pensioenregeling en kent een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School) en het individueel keuzebudget met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets. Bij gebleken geschiktheid kan het salaris in deze functie oplopen tot € 5.520,00 bruto per maand bij een dienstverband van 36 uur. Het betreft een functie voor 30 tot 36 uur per week voor de periode tot 1 januari 2020 met optie op verlenging.

Contactinformatie
Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Dan voeren wij graag het gesprek met jou!
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Erik Hofstede, teamleider Sociaal domein, telefoon: 0174672401 of Lucia van de Brande, Strategisch regisseur Sociaal Domein, telefoon 0174672003.

De eerste gesprekken zijn gepland op 17 december 2018.

Interesse in deze functie, solliciteer dan voor 13 december 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Westland
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast de units Concern control en Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega's die werkzaam zijn binnen het cluster Beleid signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij. De maatschappelijke opgave wordt op basis van het bestuurlijk programma vertaald naar doelstellingen en te bereiken resultaten. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. De cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega's werken interactief met de stakeholders in de verschillende beleidsdomeinen ook in regionaal verband. De cluster bestaat uit 3 taakvelden: Sociale kracht, Aantrekkelijk Westland en Sterke economie. Je gaat werken binnen het taakveld Sociale Kracht waar 'jeugd' deel van uit maakt. Het taakveld is sterk in ontwikkeling waaronder het op orde brengen van de formatie.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Karin Vlielander van Gemeente Westland ()

Over de organisatie

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

meer over Gemeente Westland

Adres

Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk

14 0174