Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente WestlandProjectleider implementatie AVG

Projectleider implementatie AVG

Vacature

32-36 uur

Informatie
De gemeente Westland wil het komende jaar de aandacht en focus op privacy- en gegevensbescherming intensiveren. De (nieuwe Europese) privacyregelgeving stelt steeds meer eisen aan de bescherming van persoonsgegevens, en we vinden het als organisatie belangrijk en noodzakelijk vinden dat er zorgvuldig omgegaan wordt met de privacy van onze burgers.

Door veranderende wet- en regelgeving op het gebied van privacy zoeken we een medewerker die het leuk vindt om de privacy organisatie vorm en inhoud te geven binnen de gemeente Westland. Naast projectleider word je ook inhoudelijk ingezet op advisering in het privacy aandachtsgebied. Verder ben je in deze rol bezig met het vergroten van het privacybewustzijn binnen de gemeente.

Wij zoeken een aanspreekpunt én een bouwer om het privacybeleid binnen de gemeente verder vorm te geven: een projectleider implementatie Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij vragen daarnaast dat je de taken op je neemt die de AVG aan een functionaris gegevensbescherming toebedeelt en dat je voor je werkzaamheden aansluiting zoekt bij externe activiteiten op dit gebied van bijvoorbeeld VNG of KING.
Verder is je opdracht om privacy en gegevensbescherming binnen de hele organisatie hoog op de agenda te krijgen en te houden. Daarin is er een nauwe samenwerking met de securitymanager en de privacy-coördinator binnen onze gemeente.

Het betreft dus een ontwikkelfunctie, waarvoor we vooral een 'bouwer' zoeken die ervoor zorgt dat wij op tijd compliant zijn met de huidige wet- en regelgeving op het gebied van privacy- en gegevensbescherming.

Jouw taken zijn in ieder geval:
 • Implementatie van de AVG binnen de Westlandse gemeentelijke organisatie.
 • Opstellen, uitwerken, implementeren van het privacy beleid en de privacy organisatie binnen de gemeente zodat onze organisatie compliant kan worden met geldende wet- en regelgeving.
 • Leveren van een bijdrage aan de control van privacy binnen de gemeente (inrichten PDCA-cyclus).
 • Adviseren, in nauwe samenwerking met de CISO en privacy coördinator, over de beveiliging en privacy rondom gegevensbewerking.
 • Verzamelen van inventarisaties van gegevensverwerkingen.
 • Het bijhouden van meldingen / het openbaar register van gegevensverwerkingen.
 • Onafhankelijk toezicht houden op naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens (AVG) en andere relevante wet- en regelgeving.
 • Toezicht houden op en controleren van activiteiten binnen de gemeente op het gebied van de organisatorische en technische verwerking van persoonsgegevens (laten uitvoeren van PIA's).
 • Contactpersoon zijn voor de toezichthoudende autoriteit (AP).
 • Stimuleren van de bewustwording /deskundigheid ten aanzien van (het belang van) privacybescherming in de organisatie.

Functie-eisen
 • Een academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde opleiding Nederlands Recht of een andere relevante academische opleiding.
 • Ruime en actuele kennis van privacywetgeving, een afgeronde opleiding op het gebied van privacy, bescherming persoonsgegevens of dataprotection is een pré.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met procedures, processen en beleidsplannen binnen de (gemeentelijke) overheid.
 • Je bent bekend met en hebt gevoel bij de praktijk van de mensen die dagelijks met privacy van bewoners in aanraking komen, binnen en buiten de organisatie.
 • Affiniteit met ICT, Juridische zaken, maar ook met interne beheersing.
Competenties:
Resultaatgericht: Je stelt duidelijke doelen en weet deze te halen. Het (op tijd) realiseren van je opdracht is van groot belang voor de organisatie.

Netwerker: Het opbouwen en onderhouden van een in- en extern netwerk is nodig voor deze nieuwe functie.

Communicatief: Je bent een verbinder en samenwerker die communicatief vaardig is. Je bent in staat om op alle niveaus binnen een grote en complexe organisatie overtuigend te acteren. Je weet te overtuigen en weet mensen aan je zaak te binden.

Omgevingssensitiviteit: Je bent omgevingsbewust, initiatiefrijk en betrokken. Je signaleert ontwikkelingen in je vakgebied en vertaalt deze naar de gemeente. Je hebt een goed inzicht in en gevoel voor bestuurlijk en politieke verhoudingen.

Accuraat: Je staat voor kwaliteit en integriteit. Je primaire drijfveer is het voorkomen van incidenten door proactieve advisering en bewustwording in samenspraak met de organisatie. Verder kun je jezelf onafhankelijk opstellen.

Arbeidsvoorwaarden
Het is een nieuwe functie voor de gemeente Westland. De functie is nog niet beschreven. Het salaris is voorlopig bepaald op maximaal schaal 11 per maand bij een dienstverband van 36 uur. Wij bieden je een informele en collegiale werksfeer en flexibele werktijden. De gemeente Westland heeft een uitstekende pensioenregeling en kent een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School), fietsprivéregeling en de mogelijkheid tot koop en verkoop van vakantie-uren. Vooralsnog betreft dit een functie voor 32-36 uur voor de periode van 1 jaar. Bij goed functioneren is er na 1 jaar uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Contactinformatie
Wil je meer informatie, neem dan contact op met mevrouw L. Wilson-Verboom, Kwartiermaker Driehoek Privacy, Dataprotection en Security via telefoonnummer (0174) 67 2650. De eerste gesprekken zijn gepland op 7 november 2017.

Interesse in deze functie, solliciteer dan voor 27 oktober 2017.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Westland
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. De medewerkers zijn onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, communicatie, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken we aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1e, 2e en 3e lijn.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Anja van der Eijk van Gemeente Westland ()

Over de organisatie

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

meer over Gemeente Westland

Adres

Stokdijkkade 2
2671 GW Naaldwijk

14 0174