Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente WestlandAccounthouders Sociaal Domein

Accounthouders Sociaal Domein

Vacature

30-36 uur

Informatie
In deze functie ben je de zakelijke accounthouder van een aantal belangrijke partijen binnen het sociaal domein. Hierbij moet gedacht worden aan SW- en reïntegratiebedrijf Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland, het inkoopbureau H10 (samenwerking Jeugdzorg), Vitis Welzijn, de GGZ, GGD/Veilig Thuis, de JGZ en de H4 (gemeentelijke samenwerking Wmo). Jouw primaire focus is gericht op de governance van deze partijen; het maken van resultaatafspraken, keuzes maken voor subsidie of inkoop, contractuele vastlegging, contractuele voortgangsbewaking op directieniveau en bedrijfsvoerings-aangelegenheden. Jij werkt intensief samen met de beleidsmedewerkers in het sociaal domein, de uitvoering en de deskundigen van bedrijfsvoering. Daar waar het om een verbonden partij gaat, waarin de gemeente stemrecht en een eigenaarsbelang heeft, werk je integraal samen met de strategisch adviseur verbonden partijen. Dit is in lijn met de kadernota governance verbonden partijen waarin bestuurlijk en ambtelijk de rollen van opdrachtgever en eigenaar zijn gescheiden.
Beleid en accounthouderschap zijn eveneens gescheiden functionaliteiten, zodat er voldoende ruimte ontstaat voor beide professies om de uitdagingen in het sociaal domein aan te gaan zowel op de versterking van de integrale dienstverlening als op de resultaatsturing en kostenefficiency. Je werkt in een politiek bestuurlijke omgeving. Derhalve stem in je in deze functie voortdurend af met College en Raad niet alleen mondeling maar ook via college- en raadsvoorstellen. Je coördineert, stuurt en stemt af met de diverse stakeholders bij de P&C-produkten zoals voortgangsrapportages, jaarrekening en begroting.

Functie-eisen
Je hebt vanzelfsprekend een universitair werk- en denkniveau en de benodigde relevante werkervaring. Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het sociaal domein en je bent bekend met de uitvoeringspraktijk. Je bent financieel en qua contractmanagement goed onderlegd. Buiten het feit dat je prima zelfstandig kunt opereren, treedt je op als vertegenwoordiger van de gemeente en adviseert management en het bestuur. Je bent communicatief vaardig en resultaatgericht. Je hebt bewezen soepel te kunnen acteren in een complex bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk krachtenveld en je staat stevig in je schoenen.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je een informele en collegiale werksfeer en flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken. De gemeente Westland heeft een goede pensioenregeling en kent een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School) en het individueel keuzebudget met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets. Bij gebleken geschiktheid kan het salaris in deze functie oplopen tot € 5.520,00 bruto per maand bij een dienstverband van 36 uur. Het betreft een functie voor 30-36 uren per week voor de duur van één jaar. Na één jaar is er bij voldoende functioneren uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Contactinformatie
Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Dan voeren wij graag het gesprek met jou!

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Erik Hofstede, teamleider Sociaal domein, telefoon: 0174-67 2401/ mail erhofstede@ gemeentewestland.nl of Lucia van de Brande, Strategisch regisseur Sociaal Domein, telefoon 0174-67 2003/ mail: lmvdbrande@ gemeentewestland.nl.

Interesse in deze functie, solliciteer dan voor 08 augustus 2019.

De gesprekken worden op een nader te bepalen tijdstip ingepland.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Westland
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast de units Concern control en Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega's die werkzaam zijn binnen het cluster Beleid signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij. De maatschappelijke opgave wordt op basis van het bestuurlijk programma vertaald naar doelstellingen en te bereiken resultaten. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. De cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega's werken interactief met de stakeholders in de verschillende beleidsdomeinen ook in regionaal verband. De cluster bestaat uit 3 taakvelden: Sociale kracht, Aantrekkelijk Westland en Sterke economie. Je gaat werken binnen het taakveld Sociale Kracht waar 'jeugd' deel van uit maakt. Het taakveld is sterk in ontwikkeling waaronder het op orde brengen van de formatie.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Jerry van der Laan van Gemeente Westland ()

Over de organisatie

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

meer over Gemeente Westland

Adres

Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk

14 0174