Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente SoestLeden voor de Geschillencommissie

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk maandag 20 april

Solliciteer

Leden voor de Geschillencommissie

Vacature

Soest zoekt leden voor de Geschillencommissie

voor een periode van 4 jaar

Wat houdt het werk in?

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Vanaf dat moment is de arbeidsrechtelijke (rechts)positie van ambtenaren gelijk aan die van werknemers in het private bedrijfsleven. Op grond van de per die datum geldende CAO Gemeenten zijn gemeenten verplicht om een Geschillencommissie in te stellen. Zo ook Soest. De Geschillencommissie Soest gaat adviseren over geschillen tussen werknemers van de gemeente Soest, de griffie en de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie BBS en hun werkgever. Het gaat om geschillen over de individuele toepassing van het functiewaarderingssysteem, de uitvoering van een van-werk-naar-werktraject of de individuele toepassing van een sociaal plan of sociaal statuut. De Geschillencommissie wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk secretaris. Omdat het gaat om een nieuwe commissie is het op dit moment niet goed mogelijk een inschatting te maken van het aantal zaken dat de Geschillencommissie jaarlijks te behandelen krijgt.

Voorafgaand aan het voorleggen van een geschil aan de commissie zal geprobeerd worden het geschil via bemiddeling op te lossen. Wij gaan er voorlopig van uit dat de commissie hooguit een paar keer per jaar zal samenkomen.

Samenstelling commissie en zittingsduur

De commissie adviseert als drietal, bestaande uit een voorzitter en twee leden. Wij zijn op zoek naar een voorzitter en twee leden waarvan er één plaatsvervangend voorzitter is.

Wie zoeken wij?

  • Je hebt een opleiding op HBO en/of universitair niveau, bij voorkeur met afstudeerrichting arbeidsrecht;
  • Je hebt ruime werkervaring met de advisering of behandeling van arbeidsrechtelijke geschillen, bij voorkeur binnen de overheid;
  • Je hebt aantoonbare ervaring/vaardigheden op het gebied van bemiddeling en mediation;
  • Je hebt goede mondelinge communicatieve vaardigheden;
  • Ervaring met de manier waarop functies binnen de overheid worden gewaardeerd is een pré;
  • Je bent integer, onpartijdig en weet boven de materie uit te stijgen;
  • Je beschikt over uitstekende analytische vaardigheden en kunt snel tot de kern van een probleem komen;
  • Je bent empathisch tegenover procespartijen en weet deze op hun gemak te stellen;
  • Je bent niet werkzaam voor de gemeente Soest of de GR Uitvoeringsorganisatie BBS;
  • Van de voorzitter wordt specifiek verwacht dat hij/zij over aantoonbare ervaring in het voorzitten van vergaderingen en/of hoorzittingen beschikt.


Ons aanbod

Een vergoeding voor de voorzitter van € 220,-- en voor de leden van € 175,-- per zitting. Daarnaast ontvang je een reiskostenvergoeding. De benoeming vindt plaats voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid van verlenging.

Hoe kun je reageren?

Mail je brief met cv uiterlijk 20 april 2020 onder vermelding van vacaturenummer SST20-22DV naar solliciteren@soest.nl. Je kunt je brief richten aan Kees Kuitert, HR-adviseur. Gezien de situatie rondom het Corona-virus zullen de kennismakingsgesprekken via videoconference gevoerd worden. In de week na de sluiting van de vacature hoor je van ons of je bij de hiervoor geselecteerde kandidaten hoort en in dat geval krijg je daar meer informatie over.

Meer informatie:

Heb je inhoudelijke vragen over de functie, bel dan Kees Kuitert (HR-adviseur) via 06 - 185 82 572. Met vragen over het sollicitatieproces kun je terecht bij Carla Westeneng (recruiter) via 06 – 398 46 327.Delen? Ja, graag!

Acquisitie? Nee, dank je!
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Soukaina Boukattan van Gemeente Soest ( 035-609 34 11)

Over de organisatie

De gemeente Soest is een dynamische gemeente met ruim 45.000 inwoners, centraal gelegen in het land en ambitieus in haar doelen. De organisatie is open en ontwikkelingsgericht en telt 229 medewerkers.

De gemeentelijke organisatie speelt actief in op ontwikkelingen in de samenleving en geeft invulling aan andere vormen van samenwerking binnen en buiten het gemeentehuis. Naast de grote uitdagingen binnen zowel het fysieke als het sociale domein, ligt de komende jaren een belangrijke focus op de ontwikkeling van de (digitale) informatievoorziening en onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Hiervoor is recent een strategische agenda opgesteld.

De in 2016 opgestelde organisatievisie 2020 is een belangrijk fundament voor de doorontwikkeling van onze organisatie. Uitgangspunt in de aanpak is ‘lerend ontwikkelen’, waarbij slagvaardigheid, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn. Om onze klant – de inwoner en ondernemer van Soest – optimaal van dienst te zijn, houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel.

Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

meer over Gemeente Soest

Adres

Raadhuisplein 1
3762 AV Soest

035 60 93 411