Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente SoestGegevensarchitect

Gegevensarchitect

Vacature

De gemeente Soest zoekt een Gegevensarchitect (36 uur per week)


Soest zoekt durf en drive

De gemeente Soest is een dynamische gemeente met ruim 45.000 inwoners, centraal gelegen in het land en ambitieus in haar doelen. De gemeentelijke organisatie speelt actief in op ontwikkelingen in de samenleving en geeft invulling aan andere vormen van samenwerking binnen en buiten het gemeentehuis. Daarbij zijn flexibiliteit, eigen verantwoordelijkheid en resultaatgericht samenwerken belangrijke uitgangspunten. Om onze klant – de inwoner en ondernemer van Soest- optimaal van dienst te zijn, houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel. Hiervoor hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie, daarom zoeken wij bij nieuwe collega’s in ieder geval naar twee dingen: durf en drive.


Waar werk je?

In de wereld van vandaag is informatie het nieuwe goud. Maar je hebt pas informatie als je de enorme hoeveelheid gegevens weet te waarderen en structureren, en de afstemming en kwaliteit ervan vormgeeft en actief onderhoudt. Gegevensmanagement verbindt informatievoorziening met dienstverlening en vormt de ontbrekende schakel tussen aan de ene kant standaarden, gegevensbronnen en techniek en aan de andere kant bedrijfsprocessen, informatiebehoefte en klantbeleving.


Vanaf 2017 zijn alle informatie gerelateerde taken in onze organisatie gecentraliseerd; op zowel beleidsmatig als uitvoerend vlak. Of het nu gaat om informatievoorziening, -beheer, of beveiliging, het continu verbeteren en digitaliseren van processen, of het actueel houden van de gemeentelijke basisregistraties. Dit houdt in dat de circa 25 medewerkers die deze taken uitvoeren één team vormen; het team PIM (Proces- en Informatiemanagement). Het gegevensmanagement is gepositioneerd binnen het cluster Continu Verbeteren en Informatiemanagement. Je directe collega’s bestaan uit informatieadviseurs, procesadviseurs, een adviseur digitale dienstverlening, een CISO en een ICT regisseur.


De functie

Wij zoeken een gegevensarchitect die – op basis van voorwerk dat al is gedaan – ons gegevensmanagement inricht, op de kaart zet en verder uitbouwt. Dit is een proces van bewustwording: continu inzichtelijk maken, toetsen en verbeterpunten definiëren. Je richt je hierbij op de gegevens uit de basisregistraties, desgewenst aangevuld met een aantal kernregistraties.


 • Je fungeert als kwartiermaker. 
 • Je schept kaders; stelt een visie, scope en beleid op rondom gegevensmanagement, definieert gegevensregistraties en uitgangspunten, beschrijft processen, rollen, verantwoordelijkheden en benoemt eigenaren van gegevens. 
 • Je creëert bewustwording; je geeft presentaties, maakt praatplaten, laat de voordelen zien van gegevensmanagement en je stuurt op verwachtingen. 
 • Bij de implementatie van gegevensmanagement en afstemming van gegevens weet je procesmatige en technische invalshoeken te combineren. 
 • En als adviseur van PIM ben je ook één van de PIM adviseurs. In deze rol fungeer je als ‘businesspartner’ voor een aantal teamleiders in onze organisatie. Je weet wat er speelt en haalt wensen op. Deze wensen of ontwikkelingen je mee naar het team PIM, en je zorgt ervoor dat ze procesmatig en integraal worden belegd. 


Jouw profiel

 • Je bent in staat bewustwording en draagvlak te creëren. Je denkt in mogelijkheden, hebt oog voor verschillende belangen en perspectieven en bent initiatiefrijk. 
 • Je beschikt over verbindende kwaliteiten, bent omgevingssensitief en communicatief sterk. Je weet uit uiteenlopende persoonlijkheden de juiste informatie te krijgen en ze te verleiden om datgene te doen dat nodig is voor goed gegevensmanagement. 
 • Je bent analytisch sterk aangelegd en hebt snel door welke gegevens waar worden bijgehouden, met welk doel, en hoe ze samenhangen met gegevens in andere systemen.
 • Tegelijk houdt je het beoogde resultaat in beeld en stuurt daarop. Je houdt overzicht in je werk en scheidt verantwoordelijkheden.
 • Je hebt ervaring met project- en procesmatig werken.
 • Je hebt kennis van gemeentelijke informatiearchitectuur en basisregistraties.
 • Je hebt basiskennis van technische informatica, weet wat de techniek conceptueel gezien inhoudt en welke standaarden gangbaar zijn. 
 • Je bent een bestuurskundige/bedrijfskundige die affiniteit heeft met gegevensmanagement en informatisering of een ICT-er die affiniteit heeft met bestuurskunde/ bedrijfskunde.
 • Je bent HBO/WO geschoold en hebt minimaal 3 jaar ervaring in het vakgebied. Wij bieden

Wij bieden je in de eerste plaats een boeiende functie aan in een gemeente die volop in beweging is. En daarbij bovenal een prettige, collegiale, informele en open werksfeer. Afhankelijk van je ervaring en opleiding bieden wij een salaris tussen € 3.348 en maximaal € 4.859 bruto per maand bij een fulltime (36 uur) dienstverband (functieschaal 11 behorende bij het generieke functieprofiel van Strategisch beleidsadviseur). 

Bovendien heeft Soest een eigentijds pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder betaald ouderschapsverlof, flexibele werktijden, kopen/verkopen verlofuren, bedrijfsfitness, tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer en studiefaciliteiten. 


Verder ontvang je naast het salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is 17,05% over je salaris. Met het IKB beschik je over keuzevrijheid en eigen zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen. 


Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling voor één jaar waarbij na dit jaar bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden de tijdelijke aanstelling wordt omgezet naar een vaste aanstelling. 


Hoe kun je reageren?

Stuur je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 22 september 2019 onder vermelding van vacaturenummer 19-30 naar: solliciteren@soest.nl. Je kunt je brief richten aan Floris Herrman, teamleider PIM.   


Vragen?

Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Floris Herrman. Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met de HR Office. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer (035) 609 34 11.


avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met HR Administratie van Gemeente Soest ( 035-6093411 )

Over de organisatie

De gemeente Soest is een dynamische gemeente met ruim 45.000 inwoners, centraal gelegen in het land en ambitieus in haar doelen. De organisatie is open en ontwikkelingsgericht en telt 229 medewerkers.

De gemeentelijke organisatie speelt actief in op ontwikkelingen in de samenleving en geeft invulling aan andere vormen van samenwerking binnen en buiten het gemeentehuis. Naast de grote uitdagingen binnen zowel het fysieke als het sociale domein, ligt de komende jaren een belangrijke focus op de ontwikkeling van de (digitale) informatievoorziening en onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Hiervoor is recent een strategische agenda opgesteld.

De in 2016 opgestelde organisatievisie 2020 is een belangrijk fundament voor de doorontwikkeling van onze organisatie. Uitgangspunt in de aanpak is ‘lerend ontwikkelen’, waarbij slagvaardigheid, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn. Om onze klant – de inwoner en ondernemer van Soest – optimaal van dienst te zijn, houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel.

Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

meer over Gemeente Soest

Adres

Raadhuisplein 1
3762 AV Soest

035 60 93 411