Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente SoestBeleidsadviseur Sociaal Domein - Jeugd (32 uur per week)

Beleidsadviseur Sociaal Domein - Jeugd (32 uur per week)

Vacature

Soest zoekt durf en drive
De Gemeente Soest is een dynamische gemeente die van de gebaande paden durft af te wijken.Dit blijkt onder meer uit het coalitiemotto ‘Duurzaam en daadkrachtig’ en de kernwaarden ‘durf & drive’. De gemeentelijke organisatie is open en ontwikkelingsgericht en telt 230 medewerkers. De gemeentelijke organisatie speelt actief in op ontwikkelingen in de samenleving en geeft invulling aan andere vormen van samenwerking binnen en buiten het gemeentehuis. Uitgangspunt in de aanpak is ‘lerend ontwikkelen’, waarbij slagvaardigheid, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid belangrijke kenmerken zijn. De organisatievisie 2020 is een belangrijk fundament voor de doorontwikkeling van onze organisatie. Om onze klant, de inwoner en ondernemer van Soest, optimaal van dienst te zijn houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel. Hiervoor hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek uitsteken voor inwoner en organisatie.

De afdeling
De functie van beleidsadviseur Sociaal Domein is ondergebracht bij de afdeling Samenleving van de gemeente Soest. De afdeling Samenleving houdt zich bezig met het Sociaal Domein en is volop in beweging. We spelen in op alle ontwikkelingen die op ons afkomen en maken als afdeling een ontwikkelingstraject door om zo goed mogelijk aan te sluiten op de veranderende samenleving. De afdeling omvat verschillende beleidsgebieden, waaronder: Wmo, Jeugd, Werk & Inkomen, Welzijn, Openbare Orde en Veiligheid, Onderwijs, Sport, Cultuur, Volksgezondheid, Accommodaties en Grondzaken. Binnen de afdeling Samenleving werk je samen met ongeveer 35 collega’s.

Wat ga je doen?
Als beleidsadviseur Sociaal Domein ben je goed thuis in alle ontwikkelingen op het gebied van het brede sociaal domein. Je ziet het als een grote uitdaging om in nauwe samenwerking met je collega’s invulling te geven aan de transformatie van het sociaal domein. We werken binnen Soest vanuit alle relevante beleidsterreinen samen vanuit één strategische agenda aan de transformatie binnen het Sociaal Domein. Als beleidsadviseur Sociaal Domein ben je inzetbaar op diverse  beleidsonderdelen binnen het sociaal domein, maar je gaat je samen met nog één collega in ieder geval bezighouden met het brede beleidsveld Jeugd. Je gaat een bijdrage leveren aan het versterken van de basisinfrastructuur, waarbij er nadrukkelijk ook aandacht is voor preventie. Je adviseert, signaleert en analyseert over beleidsmatige aspecten rondom jeugd naar alle betrokken partijen. Hierbij zoek je de samenwerking en afstemming op met collega’s, inwoners, instanties en andere belanghebbenden binnen en buiten het gemeentehuis. Je zorgt ervoor dat dit beleid een juiste plek en uitvoering krijgt binnen de organisatie. Daarbij is het van belang dat je goed op de hoogte bent van de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied.

Wie zoeken wij?
Je drive is een belangrijke bijdrage te leveren aan de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen waarbij je oplossingsgericht te werk gaat en jouw netwerk effectief inzet. Eén van je talenten is om creatief te denken en resultaatgericht te werken. We verwachten dat je je flexibel inzet en daadkrachtig te werk gaat. Het spreekt voor zich dat je goed kunt samenwerken, durft  op gepaste momenten je invloed uit te oefenen en hebt goede adviesvaardigheden. Bovendien ben je een vlotte schrijver. Je hebt een afgeronde opleiding op hbo- of wo-niveau. Je hebt minimaal drie jaar werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving en ruime kennis van (bij voorkeur van de jeugdzorg) en ervaring binnen het sociaal domein.  We zoeken een persoonlijkheid die gemakkelijk verbindingen legt met de samenleving en de collega’s van de organisatie. Iemand die innovatief en buiten kaders durft te denken, die met enthousiasme en een brede blik het werk benadert en die werkelijk iets toevoegt aan de afdeling Samenleving.

Ons aanbod
Een leuke baan in een organisatie en team die volop in ontwikkeling zijn om verder te professionaliseren. Afhankelijk van je ervaring en opleiding bieden wij een salaris tussen € 3.080,-en maximaal € 4.541,-- bruto per maand bij een fulltime  (36 uur) dienstverband (functieschaal 10A behorende bij het generieke functieprofiel van Beleidsadviseur A). Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling voor één jaar waarbij na dit jaar bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden de tijdelijke aanstelling wordt omgezet naar een vaste aanstelling. Verder ontvang je naast het salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is 16,8 % over je salaris. Met het IKB beschik je over keuzevrijheid en eigen zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen. Bovendien heeft Soest een eigentijds pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, betaald ouderschapsverlof, het kopen en verkopen van verlofuren, flexibele arbeidsvoorwaarden, bedrijfsfitness, tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer, studiefaciliteiten en bovenal een prettige, collegiale, informele en open werksfeer.

Solliciteren
Sollicitaties (een indrukwekkende motivatie en cv) kunnen tot uiterlijk 22 juni 2018, onder vermelding van het vacaturenummer 18-21, worden gestuurd naar: solliciteren@soest.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdag 3 juli 2018.

Meer informatie?
Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Marnix de Ruiter, (Teamleider afdeling Samenleving) 035-6093521 of m.ruiter@soest.nl. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je stellen aan Carine Vollebregt(HR-adviseur) op 035-6093866/06-18582571 of c.vollebregt@soest.nl

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Anne Marie Rademaker van Gemeente Soest ( 035-6093411 )

Over de organisatie

De gemeente Soest is een dynamische gemeente met ruim 45.000 inwoners, centraal gelegen in het land en ambitieus in haar doelen. De organisatie is open en ontwikkelingsgericht en telt 229 medewerkers.

De gemeentelijke organisatie speelt actief in op ontwikkelingen in de samenleving en geeft invulling aan andere vormen van samenwerking binnen en buiten het gemeentehuis. Naast de grote uitdagingen binnen zowel het fysieke als het sociale domein, ligt de komende jaren een belangrijke focus op de ontwikkeling van de (digitale) informatievoorziening en onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Hiervoor is recent een strategische agenda opgesteld.

De in 2016 opgestelde organisatievisie 2020 is een belangrijk fundament voor de doorontwikkeling van onze organisatie. Uitgangspunt in de aanpak is ‘lerend ontwikkelen’, waarbij slagvaardigheid, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn. Om onze klant – de inwoner en ondernemer van Soest – optimaal van dienst te zijn, houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel.

Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

meer over Gemeente Soest

Adres

Raadhuisplein 1
3762 AV Soest

035 60 93 411