Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente MaassluisGemeente Maassluis zoekt 3 nieuwe medewerkers (team Ruimtelijke Projecten en Beheer)

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk zondag 1 maart

Solliciteer

Gemeente Maassluis zoekt 3 nieuwe medewerkers (team Ruimtelijke Projecten en Beheer)

Vacature

Werkvoorbereider / Assistent Projectleider 36 uur, per direct, schaal 9  

Je bent een allrounder die bij het gehele civieltechnische voorbereidingsproces betrokken is van projecten zoals: rioolvervanging, herinrichting, vervanging kademuren, bouw- en woonrijp maken etc. De variatie aan werkzaamheden is groot. Je werkt onder leiding van projectleiders aan inventarisaties, ontwerpentekeningen, werkomschrijvingen, bestekken planningen kostenbewaking, , vergunningaanvragen, het projectarchief en communicatie met belanghebbenden.

De functie is ook prima geschikt als opstap naar een functie als projectleider over een aantal jaren.

Directievoerder GWW 36 uur, per 1 mei, schaal 10  

Je bent verantwoordelijk voor de contractverplichtingen van aannemers bij  projecten in de openbare ruimte, zoals: rioolvervanging, herinrichting, vervanging kademuren, bouw- en woonrijp maken etc. Je adviseert en overlegt met projectleiders om tot oplossingen te komen, zowel voorafgaand als tijdens de uitvoering van projecten. Tijdens de uitvoering ben je het eerste gemeentelijke aanspreekpunt voor de aannemer, maar ook voor omgeving en collega’s.

Je begeleidt onder verantwoordelijkheid van onze projectleider ook de beheeroverdracht naar de gemeente van onze eigen projecten en projecten die door gebiedsontwikkelaars zijn gerealiseerd.

Daarbij betrek je beheerders en de onderhoudsafdeling, en zorg je voor goede overdracht van relevante kennis en documenten. Je signaleert verder kansen en risico’s ten aanzien van onderhoud en beheer binnen de gemeente en legt deze neer bij beheerders van de verschillende disciplines  

Medewerker Beheer en Planning 36 uur, per 1 mei, schaal 9  

Je ondersteunt op basis van vakinhoudelijke deskundigheid beheerders/assetmanagers openbare ruimte. Je werkt aan voorbereiding en uitvoering van onderzoeken en inspecties op het gebied van inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Je ontwikkelt, onderhoudt en actualiseert beheersystemen. Je stelt werk- en capaciteitsplanningen op voor het team op basis van informatie van het management en projectleiders. Je signaleert tijdig knelpunten en draagt oplossingen aan. Je adviseert over het evenwicht tussen personele kosten en beschikbare budgetten.

Je verzorgt managementinformatie zoals plannings- en capaciteitsrapportages.

Algemene informatie  

Maassluis is een ambitieuze stad met zo’n 32.000 inwoners. Een stad die trots is op haar rijke geschiedenis, haar historische centrum koestert maar juist ook nieuwe ontwikkelingen en innovatie stimuleert. Het stadsbestuur van Maassluis werkt op professionele wijze samen met circa 270 medewerkers van de gemeentelijke organisatie om er samen met de inwoners, bedrijven en instellingen voor te zorgen dat Maassluis een prachtige, sociale en duurzame stad blijft waar het goed leven, werken en recreëren is. Waarin iedereen mee kan doen aan de maatschappij en inwoners zelf hun steentje bijdragen aan een fijne leefomgeving.

De gemeente heeft goede arbeidsvoorwaarden met flexibele werktijden, laptop, mobiele telefoon, opleidingsmogelijkheden etc.

Meer info op https://www.maassluis.nl/bestuur-en-organisatie/vacatures_42879/

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Caroline Arkenbout van Gemeente Maassluis ( 010 - 593 1978)

Over de organisatie

In Maasluis is altijd wat te doen. De "eerste stad aan de Waterweg" werkt aan de toekomst met respect voor het verleden. Nieuwe ontwikkelingen worden gestimuleerd terwijl het historische stadscentrum wordt gekoesterd.

Het gebied rond de Monsterse sluis, de Stadhuiskade en de Wip vormt in cultureel-historisch opzicht het middelpunt van de binnenstad en de haven. De historische gevels van de Stadhuiskade zijn samen met de Groote Kerk en de stooomsleepboot de Furie het beeldmerk van Maassluis.

Met het klimmen van de jaren wordt Maassluis steeds aantrekkelijker. Maassluis vernieuwt in vele opzichten. Flatgebouwen uit de jaren zestig worden opgeknapt en op plekken waar bestaande bebouwing is geslppot, verrijzennieuwe wooncomplexen. Een mooie stad is echter meer dan alleen huizen. Vooral een veilige woonomgeving is voor mensen erg belangrijk. Maassluis besteedt hieraan veel aandacht. Wie eenmaal in Maassluis woont, wil er niet graag meer weg.

meer over Gemeente Maassluis

Adres

Koningshoek 93.050
3144 BA Maassluis

14 010