Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente LeeuwardenBeleidsadviseur huiselijk geweld, kindermishandeling en vrouwenopvang (Sociaal Domein Fryslân)

Beleidsadviseur huiselijk geweld, kindermishandeling en vrouwenopvang (Sociaal Domein Fryslân)

Vacature

Functieomschrijving

"Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen. Veel mensen hebben thuis niet zo'n veilige omgeving. De schade die dit veroorzaakt is groot. Daar mag niemand van wegkijken. Onze opgave is huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken".

Dit is de opdracht die verwoord is in het recent verschenen landelijk actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis'. Dit is een gezamenlijk programma van zowel de ministeries van VWS , Justitie en Veiligheid alsook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Als beleidsadviseur huiselijk geweld, kindermishandeling en vrouwenopvang maak je samen met de 20 Friese gemeenten gemeenschappelijk beleid dat bijdraagt aan deze opdracht. Je draagt er zorg voor dat dit beleid wordt geborgd in de subsidie voor Veilig Thuis Fryslân en Fier. Voor deze partijen ben je samen met de contractmanager ook accounthouder.

Het gaat concreet om:
 • Het bijdragen aan de uitrol van de doelen van het landelijk actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis' in Friesland. Je doet dit in gezamenlijkheid met de andere gemeenten.
 • Je coördineert en bent voorzitter van het maandelijkse regionale ambtelijk overleg huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin zit een vertegenwoordiging van de Friese gemeenten bestaande uit zowel Jeugd- als Wmo adviseurs.
 • Je voert de dialoog met diverse stakeholders zoals aanbieders, gemeenten, adviseurs Veiligheid, Wmo, Jeugden de justitiële partijen.
 • Je volgt de landelijke ontwikkelingen en vertaalt deze naar de Friese situatie.
 • Je gaat naar landelijke bijeenkomsten voor gemeenten over ontwikkelingen op deze beleidsterreinen.
 • Je maakt jaarlijks subsidieafspraken met Veilig Thuis en Fier, verwerkt dit in een beschikking, bewaakt de voortgang van de afgesproken activiteiten, stuurt op de inhoudelijke en financiële prestaties en zorgt uiteindelijk voor het vaststellen van deze subsidieafspraken.
 • Je bent aanjager richting de Friese gemeenten voor het lokaal implementeren van regionaal opgesteld beleid.
 • Je draagt samen met Veilig Thuis en de gemeenten bij aan een verdere implementatie van het MDA++ (Multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld en kindermishandling voor ernstige casussen).
 • Je draagt samen met Veilig Thuis en gemeenten bij aan de implementatie van de Wet Aanscherping Meldcode die per 1 januari 2019 in gaat.
Naast de beleidsmatige werkzaamheden ben je inzake eerdergenoemd landelijk actieprogramma tevens doende met de volgende projectmatige taken:
 • Het inrichten van een regionale aanpak die de uitvoering van de actielijnen van het programma binnen de regio ter hand neemt;
 • Je weet de inhoudelijke ambities uit het programmaplan naar de regio te vertalen in een projectmatige aanpak. Deze projectmatige aanpak leidt tot een duurzame verbetering van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Je vormt een bestuurlijk en inhoudelijk netwerk waarin de randvoorwaarden gecreëerd worden voor een multidisciplinaire, systeemgerichte en effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Je draagt bij aan het gezamenlijk leren en ontwikkelen, en terugleggen van opbrengsten naar het programmateam.
Je valt binnen Sociaal Domein Fryslân onder de regiocoördinator Wmo die je sparringpartner is. Daarnaast werk je nauw samen met de collega's Jeugd en contractmanagement.

Profiel
Als beleidsadviseur Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Vrouwenopvang:
 • Weet je effectief te schakelen tussen zowel de gesubsidieerde aanbieders als de gemeenten;
 • heb je oog voor de bestuurlijke complexiteit van de regionale samenwerking met gemeenten en aanbieders en ben je in staat om daar een adviserende en zo nodig sturende rol in te vervullen;
 • heb je (beleids)kennis op het brede terrein van huiselijk geweld, kindermishandeling en de vrouwenopvang;
 • heb je hebt naast inhoudelijke kennis ook aandacht voor procedures en verordeningen in het kader van de decentralisaties.
Competenties
 • Je bent kwaliteitsbewust, ondernemend en je hebt een proactieve houding.
 • Je kunt zelfstandig werken, je maakt je snel zaken eigen, maar bent ook een teamspeler.
 • Je ziet het werk wat moet gebeuren, pakt dit voortvarend op en bent flexibel als zaken anders gaan dan gepland.
 • Je ben evenwichtig en besluitvaardig.
 • Je bent een netwerker en netwerkregisseur.
Je bent een generalist met strategisch denkniveau, een goede schrijver en vaardig in het gebruik van eenvoudige en toegankelijke taal (mondeling en schriftelijk).

Waar ga je werken
De 20 Friese gemeenten werken samen aan de beleidsvoorbereiding en inkoop voor de regionale jeugdzorg en Wmo. Daarnaast werken ze samen aan de beleidsvoorbereiding voor de Participatiewet. Voor deze taken is Leeuwarden de centrumgemeente. Het Sociaal Domein Fryslân is organisatorisch onder gebracht bij de gemeente Leeuwarden.

Arbeidsvoorwaarden
We bieden een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, van minimaal € 2795,- en maximaal € 4225,- (functieschaal 10) bruto per maand bij een 36-urige werkweek. De functie is in eerste instantie voor de duur van een jaar met een intentie om een langdurige werkrelatie aan te gaan.

Belangstelling
Je kunt reageren tot en met donderdag 16 augustus 2018. De eerste gesprekken zullen in de week erna plaatsvinden. Let wel, deze vacature heeft eerder opengestaan. Deze procedure heeft daarin niet de juiste kandidaat opgeleverd.

Wil je meer weten?
Voor verdere informatie over de functie kun je terecht bij Sandra Scherstra, manager SDF via 058-2338388 / sandra.scherstra@sdfryslan.nl.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure dan kun je contact opnemen met Jelle Teitsma of Freetje Schlimbach van het Werving & Selectie, dit via 058 233 6164 of wervingenselectie@leeuwarden.nl.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met dhr. Jelle Teitsma van Gemeente Leeuwarden ()

Over de organisatie

Leeuwarden is een dynamische, bruisende stad en de economische motor van Friesland. Gelegen in een groene en waterrijke omgeving, met meren en recreatiegebieden in de nabije omgeving. De Friese hoofdstad is een echte hofstad met een prachtig, historisch centrum, een schat aan rijksmonumenten, verrassende winkels en gezellige terrassen. Maar tegelijk met de modernste voorzieningen voor bewoners, studenten en ondernemers. En….in 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Leeuwarden een complete stad met 18 dorpen.

We zijn een energieke organisatie met een verscheidenheid aan boeiende vraagstukken. Met zo’n duizend medewerkers werken we in verschillende rollen en samenwerkingsverbanden aan de realisatie van de ambities van de stad en de uitvoer van diensten voor onze burgers.

meer over Gemeente Leeuwarden

Adres

Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

14 058