Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Leeuwarden3 Opbouwwerkers

3 Opbouwwerkers

Vacature

Jij bent een inspirerende, toegankelijke, verbindende en doortastende persoonlijkheid met de volgende kwaliteiten:
 • Je weet inwoners en organisaties te inspireren en te verbinden. Hiervoor ontwikkel, regisseer en verbind je netwerken in dorpen en wijken.
 • Je bent in staat om het zelforganiserend vermogen van inwoners te ondersteunen en te vergroten en hen te inspireren de eigen situatie ter hand te nemen.
 • Je faciliteert en ondersteunt initiatieven vanuit de samenleving en bent de spin in het web die deze initiatieven een stap verder weet te helpen, zonder het initiatief over te nemen.
 • Je stimuleert de samenwerking tussen bewonersinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en zorgaanbieders zowel in het algemeen als specifiek met betrekking tot de vorming van buurt- en dorpskamers
 • Je ziet deze activiteiten in een bredere, strategische context, binnen de doelstellingen vanuit de samenleving en het sociaal domein en bent in staat gericht advies uit te brengen aan management en bestuur over de te volgen ontwikkelrichtingen.
 • Je bent in staat tegenstellingen te overbruggen en kunt goed omgaan met weerstand. Je hebt oog voor ieders eigen positie en inbreng, en bent tegelijkertijd duidelijk en doortastend in het toewerken naar de buurt- en dorpskamers.
Wat neem je mee
 • Een afgeronde HBO opleiding op het gebied van bijvoorbeeld CMV, SPH of MWD of met relevante werkervaring.
 • Ruime ervaring met thema's als samenlevingsopbouw, burgerschap en opbouwwerk.
 • Kennis van en ervaring met het sociaal domein en bij voorkeur ook van de Leeuwarder sociale kaart.
 • Sociale vaardigheden voor het leggen en onderhouden van relaties met uiteenlopende individuen, groepen en instellingen. Je beheerst netwerkstrategieën, bent omgevingsbewust, sensitief en proactief, Je spreekt de taal van de wijkbewoners en betrokken partijen.
 • Kunnen omgaan met mensen die werken vanuit verschillende referentiekaders, ervaringen en belangen en hierin een verbindende en doortastende rol spelen. Kunnen werken op locatie, wanneer nodig ook buiten kantooruren.
 • Ondersteunt de richting die de gemeente Leeuwarden op wil met de Wmo, zoals omschreven in het Uitvoeringsplan Herijking Ondersteuning Wmo.

Functie-eisen
De sector Zelf en Netwerk is één van de vijf sectoren binnen de dienst Sociaal Domein. De sector werkt aan sterke voorliggende voorzieningen op het gebied van bijvoorbeeld preventief jeugdbeleid, onderwijs, sport en gezondheid, cultuur, en wijk- en dorpswerk. De sector bestaat uit circa 35 medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden
Wij zoeken drie opbouwers voor een periode tot 31 maart 2021. Je wordt tijdelijk aangesteld bij de gemeente Leeuwarden.

Wij bieden een uitdagende en zelfstandige functie waarin je écht verschil kunt maken, binnen een organisatie die sterk in ontwikkeling is. We bieden een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, van maximaal € 4.225,- (functieschaal 10) of van maximaal € 3.805,- (aanloopschaal 9) bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

Contactinformatie
Heb je interesse? Dan ontvangen we jouw sollicitatiebrief + cv graag uiterlijk 23 september.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Monique Coenen, beleidsmedewerker, telefoonnummer 058 751 2192 of monique.coenen@leeuwarden.nl.

Heb je vragen over de procedure dan kun je contact opnemen met Rianne Reitsma, adviseur Werving & Selectie. Zij is bereikbaar op 058-2336164 en wervingenselectie@leeuwarden.nl.

Wij letten niet op leeftijd, sekse, afkomst, kleur of geaardheid. Bij ons zijn het jouw kwaliteiten die tellen.

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Leeuwarden
De gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om de sociale basis te versterken. Onder de sociale basis verstaan we het geheel van informele netwerken, bewonersactiviteiten en betekenisvolle relaties tussen inwoners onderling. De sociale basis is actief op alle leefgebieden. Onze ambitie daarbij is om de samenwerking tussen de sociale basis en formele (eerste- en tweedelijns) aanbieders te versterken zodat er beter gebruik gemaakt kan worden van elkaars kennis en kunde.

In het Uitvoeringsplan Herijking Ondersteuning Wmo zijn daarom de buurt- en dorpskamers geïntroduceerd; op deze locaties, verspreid door de Leeuwarder wijken en dorpen, komen vrijwilligers en beroepskrachten bijeen. Hier wordt bekeken welke ondersteuning het best passend is bij de vraag van de inwoner en hoe vrijwilligers en beroepskrachten in gezamenlijkheid de best passende zorg en ondersteuning kunnen bieden.

Wij zoeken drie opbouwwerkers die zich bezig gaan houden met het (mede) realiseren van deze buurt- en dorpskamers.

Je gaat intensief samenwerken met bestaande initiatieven in wijken en dorpen, inwoners en vrijwilligers(-organisaties) en beroepskrachten. In samenwerking met hen stimuleer je het vormen en versterken van netwerken tussen inwoners onderling en tussen inwoners en (formele en informele) organisaties. Dit moet vanaf 2021 leiden tot:
 • een effectieve en duurzame manier van samenwerken tussen vrijwilligers en beroepskrachten.
 • zoveel mogelijk buurt- en dorpskamers die actief en gereed zijn om die samenwerking te faciliteren. Voor het vastgoedgedeelte van deze opgave word je hierbij ondersteund door een deskundige medewerker. Aangezien we maatwerk en draagvlak belangrijk vinden kan de invulling en uitwerking per dorp, buurt en wijk verschillend zijn.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Rianne Reitsma van Gemeente Leeuwarden ()

Over de organisatie

Leeuwarden is een dynamische, bruisende stad en de economische motor van Friesland. Gelegen in een groene en waterrijke omgeving, met meren en recreatiegebieden in de nabije omgeving. De Friese hoofdstad is een echte hofstad met een prachtig, historisch centrum, een schat aan rijksmonumenten, verrassende winkels en gezellige terrassen. Maar tegelijk met de modernste voorzieningen voor bewoners, studenten en ondernemers. En….in 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Leeuwarden een complete stad met 18 dorpen.

We zijn een energieke organisatie met een verscheidenheid aan boeiende vraagstukken. Met zo’n duizend medewerkers werken we in verschillende rollen en samenwerkingsverbanden aan de realisatie van de ambities van de stad en de uitvoer van diensten voor onze burgers.

meer over Gemeente Leeuwarden

Adres

Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

14 058