Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente de BiltBeleidsmedewerker Sociaal Domein

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Vacature

Zó werkt het in De Bilt


Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken.


Onze ongeveer 250 medewerkers laten zich inspireren door de wensen en ontwikkelingen in de kernen De Bilt, Bilthoven, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar krijgt. Wij innoveren onze manier van werken door de samenwerking intern en met externe partners te versterken.


Wil je meebouwen en laten zien wat jij op dit gebied in je mars hebt? Beheers je de kunst om je aan te passen aan nieuwe initiatieven en ontwikkelingen en ben je goed op de hoogte van wat er in de samenleving leeft? Neem je de verantwoordelijkheid om veranderingen in gang te zetten?

Kortom: ben je een netwerker, een regisseur en een leider in je eigen werk, dan ben je misschien wel geschikt als


Beleidsmedewerker Sociaal Domein

voor 36 uur per week

 

De organisatie

De gemeente De Bilt is op 1 januari 2018 gestart met de invoering van het gebiedsgericht werken en het toewerken naar zelfregelende teams. Bij gebiedsgericht werken gaat het om het gezamenlijk met partners en inwoners oplossen van maatschappelijke opgaven om de integrale kwaliteit van de leefomgeving in het gebied te behouden en te ontwikkelen. Centraal staat daarbij de gebiedsagenda. Het Sociaal Domein is nu nog een apart team en heeft samen met de gebiedsteams een opgave om te integreren in de gebiedsteams. Daarnaast kent de gemeente de Eenheid Inwonerplein en de Eenheid Centrale Ondersteuning.


Het team Sociaal Domein

Dit team (met zo’n 20 medewerkers, inclusief flexibele schil) is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid binnen het Sociaal Domein. Zo houdt het team zich o.a. bezig met het beleid en de uitvoering op het gebied van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. De toegang tot de jeugdhulp is belegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin en voor de Wmo bij het Sociaal Team van de Stichting Mens De Bilt. Voor Werk en Inkomen werken wij samen met de Regionale Dienst Werk en Inkomen (verbonden partij).

 

 

Wat ga je doen?

In deze brede adviesfunctie ontwikkel je strategisch en tactisch beleid op met name het gebied van werk & inkomen, integratie, volwasseneneducatie en kunst & cultuur. Je bent verantwoordelijk voor de proces- en project coördinatie van de uitvoeringsagenda’s van het beleid en het gemeentelijk subsidieprogramma. Daarbij heb je oog voor de regionale samenwerkingsverbanden en de afstemming op aanpalende beleidsterreinen binnen het sociaal domein;

Je vertaalt en implementeert (lokale, regionale, landelijke) ontwikkelingen. Wat betreft participatie neem je deel aan de regionale samenwerking binnen het samenwerkingsverband van de gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht en de arbeidsmarkt regio Utrecht Midden en de U10 gemeenten;

Je bent in voorkomende gevallen accounthouder werk & inkomen en in die rol zorg je voor goede afspraken met de uitvoerende organisaties en monitort de naleving daarvan. Je bent aanspreekpunt voor de instellingen die uitvoering geven aan dit beleid. Je beantwoordt raadsvragen, schrijft collegevoorstellen en adviseert collegae en bestuurders.

 

Wat verwachten we?

  • Je hebt minimaal een afgeronde, relevante HBO+ opleiding en kunt theorie en praktijk goed met elkaar verbinden;
  • Je bent een ervaren beleidsmedewerker met minimaal 3 jaar ervaring binnen het sociaal domein, bij voorkeur bij een gemeente en op het gebied van werk & inkomen, integratie, volwasseneneducatie en kunst & cultuur;
  • Je bent op de hoogte van landelijke ontwikkelingen op jouw vakgebied en weet deze te vertalen naar het lokale en regionale beleid en uitvoeringsprogramma’s;
  • Je hebt een integrale blik en je bent in staat om kansen te herkennen en verbinding te leggen met andere disciplines om deze te vertalen naar de werkpraktijk;
  • Je bent in staat een trekkersrol te vervullen bij projecten en werkgroepen, ook in regionaal verband;

·        Je hebt kennis van en ervaring met de gemeentelijke planning & control cyclus en de jaarcyclus rond subsidiëring van organisaties binnen de samenwerkingsverbanden;

·        Je geeft blijk van politieke sensitiviteit, bent adviesvaardig, initiatiefrijk, accuraat, samenwerkingsgericht, zelfstandig en stressbestendig;

  • Je bent goed in het initiëren, onderhouden en uitbouwen van relaties met (het management van) onder andere partijen op het terrein van werk en inkomen, integratie en cultuur;
  • Je bent iemand die kwaliteit, samenwerking en de inclusieve samenleving/- arbeidsmarkt een warm hart toedraagt.


Wat bieden wij?

Wij bieden ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, een dynamische werkomgeving, korte lijnen en een prettige werksfeer. Voor deze functie geldt, afhankelijk van opleiding en ervaring een minimumsalaris van € 2.795,- (aanloopschaal 10) en een maximumsalaris van € 4.541,- (functieschaal 10A) bruto per maand. Deze bedragen gelden bij een 36-urige werkweek (salarispeil 1 januari 2018).


Heb je nog vragen?

Nadere informatie over deze functie kun je inwinnen bij Astrid Schiphorst (T. 030-2289510) of Jolien Meerhoff (T. 030-2289556).

De selectiegesprekken vinden plaats op 11 april. Een eventueel tweede gesprek vindt plaats op 16 april.  

Als je wordt uitgenodigd ontvang je uiterlijk 5 april bericht.


Heb je interesse?

Solliciteer direct online! Je motivatiebrief en CV kun je t/m 28 maart 2019 sturen t.a.v. personeelsadviseur team Sociaal Domein.


Er vindt gelijktijdige in- en externe werving plaats.


Meer informatie over onze organisatie is te vinden op www.debilt.nl.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Gea Schuurman van Gemeente de Bilt ( 030 - 22 89 411)

Over de organisatie

De gemeente De Bilt kenmerkt zich door innovatie, transparantie en betrokkenheid. We handelen dan ook zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de burger. De lijnen binnen onze organisatie zijn kort, direct en onze structuur is zodanig ingericht dat we alle publieksgerichte diensten via één centrale balie aanbieden. De afdelingsmanagers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze producten, de inzet van beschikbare middelen en het daadkrachtig functioneren van de afdeling.

meer over Gemeente de Bilt

Adres

Soestdijkseweg Zuid 173
3721 AB Bilthoven

030 2289411