Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

StroomopwaartsFunctionaris gegevensbescherming/CISO

Functionaris gegevensbescherming/CISO

Vacature

De directie van Stroomopwaarts MVS is op korte termijn op zoek naar een:

Functionaris Gegevensbescherming/Chief Information Security Officer

36 uur per week (100%)

 

Algemene informatie

Stroomopwaarts MVS is het regionaal participatiebedrijf voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Stroomopwaarts heeft tot doel om mensen, die dat echt nodig hebben, op weg naar werk te helpen. Stroomopwaarts is een slimme verbinder die ondernemers weet te betrekken bij maatschappelijke opgaven en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt zelfredzaam maakt door middel van werk (waar mogelijk regulier) of andere vormen van participatie. Stroomopwaarts is daarmee de spil in het netwerk voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Organisatorisch bestaat Stroomopwaarts MVS uit een Directie, de Unit Bedrijfsvoering, de Unit Instroom, de Unit Ontwikkeling & Uitstroom en de Unit Werkleerbedrijf.

De Directie van Stroomopwaarts MVS bestaat uit de directeur, de concern controller, de beleidscoördinator en een team van managementassistenten. Als FG/CISO val je daarmee direct onder de directeur.

De functie

Uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgt de verplichting om een ‘Functionaris voor de gegevensbescherming’ (FG) aan te stellen. Deze FG krijgt als interne toezichthouder een cruciale en onafhankelijke positie binnen de organisatie.

Een ander deel van de functie betreft de invulling van taken rond informatiebeveiliging. Binnen de overheid wordt dit steeds belangrijker, omdat we steeds afhankelijker worden van digitale informatievoorziening die veelal tijd en plaats onafhankelijk toegankelijk moet zijn. De primaire en ondersteunende processen van de organisatie zijn in hoge mate afhankelijk van een adequate informatievoorziening en betrouwbare informatiesystemen.

De complexiteit van de functie betreft het vervullen van een sturende rol in een complex en dynamisch vakgebied en werkveld. Daarnaast zijn er ook operationele taken. Het overzien van en het interveniëren in dit krachtenveld vraagt veel omgevingsbewustzijn en politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Takenpakket

FG:

 • Informeert en adviseert (gevraagd en ongevraagd) het MT SOW, de directeur en medewerkers van Stroomopwaarts over de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Nederlandse Uitvoeringswet AVG, alsook hun verplichtingen uit hoofde van deze wetgeving;
 • Adviseert in geval van (juridische) ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming;
 • Adviseert over Data Protection Impact Assessments en ziet toe op de uitvoering hiervan;
 • Houdt toezicht op de naleving van de toepasselijke wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en het interne beleid Stroomopwaarts. Dit betreft ook het initiëren van (intern) audits;
 • Zorgt voor bewustwording en deskundigheidsbevordering van medewerkers door het geven van voorlichting en cursussen op het gebied van het verwerken van persoonsgegevens en treedt op als vraagbaak voor Stroomopwaarts;
 • Werkt samen met de Autoriteit Persoonsgegevens en treedt op als diens eerste contactpunt;
 • Bewaakt de verbinding tussen privacy wetgeving en andere disciplines, zoals informatiebeveiliging.

 CISO:

 • Toetst en houdt toezicht op de naleving en uitvoering van de Wet Basis Registratie Personen (BRP) en de Baseline Informatiebeveiliging voor Nederlandse Gemeenten (BIG);
 • Initieert ICT-audits en voert risicoanalyses uit op gebied van informatiebeveiliging;
 • Stelt rapportages op ten behoeve van bestuur en management;
 • Zorgt voor bewustwording en commitment van medewerkers ten aanzien van informatiebeveiliging;
 • Informeert de directeur bij beveiligingsincidenten;
 • Functioneert als Algemeen Contactpersoon Informatiebeveiliging (ACIB) ten behoeve van de IBD (Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten);
 • Fungeert als Security Officer voor Suwinet.

Functieprofiel

Je werk- en denkniveau is op HBO+- niveau, met actuele kennis en ervaring op het gebied van informatiebeveiliging, risicoanalyse en de bescherming van persoonsgegevens (privacy wet- en regelgeving). Tevens heb je kennis van de BIG en specialistische beveiligingstechnieken, zoals encryptie. Een diploma van de Leergang Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) / DPO is een pré.

Daarnaast heb je ervaring met (gemeentelijke) besluitvormingsprocessen en gegevensverwerkingen. Je bent omgevingsbewust, politiek-bestuurlijk sensitief en resultaatgericht. Je bezit een grote mate van overtuigingskracht en zelfstandigheid. Je bent vaardig in het analyseren van complexe problemen en het initiëren van oplossingen en je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Ons aanbod

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 4.541,- bruto per maand (schaal 10A) bij een volledige werkweek van 36 uur. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Met ingang van 1 oktober 2019 stijgen de salarissen met 3,25% .

 

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Albert Blok, Unitmanager Bedrijfsvoering, bereikbaar op 010-2465101.

Wil je solliciteren? Stuur dan je motivatiebrief met CV vóór 29 oktober 2019 onder vermelding van vacature functionaris gegevensbescherming naar sollicitaties@stroomopwaarts.nl t.a.v. Holbe Carsouw (HR adviseur).

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Sermin Kirmit van Stroomopwaarts ( 0102484238)