Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Metropoolregio Rotterdam-Den HaagBeleidsadviseur Openbaar Vervoer

Beleidsadviseur Openbaar Vervoer

Vacature

Metropoolregio Rotterdam Den Haag
is op zoek naar een
Beleidsadviseur Openbaar Vervoer  (36 uur)

Een dag uit het leven van een beleidsadviseur Openbaar Vervoer

Je begint de dag met een snelle blik op je mail. Een van de 23 gemeenten die samen de MRDH vormen, is bezig met het opstellen van een nieuw gemeentelijk verkeersplan, en vraagt je om een inhoudelijke bijdrage op het gebied van de ambities wat betreft het openbaar vervoer. Je hebt daarna een overleg met één van de vervoerbedrijven die voor de MRDH werkzaam zijn en met collega’s van de MRDH die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur. Door grote werkzaamheden aan een tramlijn moet voor een langere periode de dienstregeling worden aangepast, en jij bewaakt of de voorstellen van de vervoerder passen binnen de afgesproken concessievoorwaarden. Na de lunch bespreek je met een aantal collega’s van inliggende gemeenten hoe de gezamenlijk opgestelde strategische doelen voor het openbaar vervoer in de komende periode concreet kan worden vertaald in een vervoerkundige visie voor de komende jaren en een concreet maatregelenpakket wat betreft de daarvoor nodige weginfrastructuur. Het laatste deel van de dag gebruik je om je voor te bereiden op de onderhandelingen met een van de vervoerbedrijven over een periodieke herijking van de concessievoorwaarden: welke zaken moeten worden verbeterd?


Wie zijn we?
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is dé samenwerking van, voor en door 23 gemeenten in de grootstedelijke regio Rotterdam Den Haag. Samen met het bestuur, de gemeenten, medeoverheden en onze netwerkpartners van kennisinstellingen en bedrijfsleven, werken we aan het verbeteren van onze positie als Europese topregio. Wij werken aan een aantrekkelijke regio voor inwoners om te werken, wonen en recreëren, waar (internationale) bedrijven zich vestigen en waar bezoekers zich welkom voelen. Wij richten ons op het versterken van de bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat. Het gaat erom dat er geïnvesteerd wordt in onze regio, zodat de economie groeit en er meer banen komen.

De MRDH is een vrijwillige samenwerking van 23 gemeenten en heeft vanuit de Rijksoverheid de status van vervoerregio gekregen. Daarmee heeft de MRDH wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer.
De MRDH bestaat uit twee directies: de directie Vervoersautoriteit (VA) en de directie Economisch Vestigingsklimaat (EV). De VA is opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de 23 gemeenten, waarvoor zij concessies verleent aan vervoerbedrijven. Daarnaast worden subsidies verstrekt voor diverse verkeer- en vervoerprojecten. De MRDH ontvangt hiervoor rechtstreeks middelen van het Rijk (circa 600 mln. per jaar).

De komende jaren spelen het Regionale Investeringsprogramma en de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid  een grote rol in onze activiteiten. Afspraken maken met de Rijksoverheid over noodzakelijke investeringen op het gebied van weg en spoor, bijdragen aan innovaties en het versterken van de positie van de fiets, zijn enkele in het oog springende werkzaamheden.

Wie zoeken we?
Voor de afdeling Openbaar Vervoer zoeken wij een enthousiaste en proactieve beleidsadviseur Openbaar Vervoer (OV) die samen met de collega’s beleidsmatig vormgeeft aan de ontwikkeling van het Ov-systeem in de metropoolregio Rotterdam – Den Haag.

Als beleidsadviseur OVr kom je te werken in het team OV-exploitatie. Als algemene beleidsadviseur OV speel je een  verbindende rol bij diverse projecten en processen rondom het verlenen en managen aan de OV-concessie. Daarnaast richt je je specifiek op de vervoerkundige vraagstukken waarvoor MRDH gesteld staat, zowel op de korte als middellange en lange termijn.

Je bent voor vervoerbedrijven, gemeenten en andere stakeholders een volwaardige sparring partner wat betreft vervoerkundige vraagstukken. Je verzorgt en bewaakt de jaarlijkse vervoerplanprocedure en zorgt waar nodig voor afstemming (regie) tussen verschillende vervoerkundige voorstellen. Ook maak je afspraken met gemeenten over verbetering van de infrastructuur, zodat de kwaliteit van het openbaar vervoer verbeterd kan worden.
Daarnaast draag je zorg voor een succesvolle invoering van R-net en andere productformules binnen de MRDH, en ben je als lid van het team OV-exploitatie in breder zin betrokken bij het opdrachtgeverschap van het openbaar vervoer.

Wat zijn  de resultaatgebieden

  • Ontwikkelt beleid op het terrein van openbaar vervoer exploitatie;
  • Draagt zorg voor beleidsimplementatie;
  • Zorgt voor afstemming en samenhang ten aanzien van het beleid:
  • Verzorgt door netwerken het relatiemanagement op het aandachtsgebied Openbaar Vervoer.

Wat zijn de functie-eisen?

  • Minimaal HBO, voorkeur post-HBO of WO;
  • Kennis van openbaar bestuur, openbaar vervoer en concessiemanagement.

Welke competenties zoeken we?
Probleemanalyse, adviesvaardigheid, initiatiefrijk, overwicht.

Wat zijn onze kernwaarden?
Proactief, Resultaatgericht, Opdrachtgeverschap, Flexibiliteit, Samenwerkingsgericht en sensitief voor de omgeving.

Wat bieden we?
We bieden een prettige en professionele werkomgeving, we gaan voor resultaat. We bieden daarbij een salaris dat, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring, maximaal  € 5520,00 bruto per maand bedraagt (schaal 12 cao gemeenten)  bij een volledige werkweek (36 uur). Een dienstverband voor onbepaalde tijd behoort tot de mogelijkheden. We bieden daarnaast aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld een vergoeding voor een tablet- of laptop en telefoon, studiefaciliteiten, uitstekende verlofregelingen en opbouw van een individueel keuze budget.

Wil je bij ons komen werken?
Je sollicitatie, voorzien van CV, dient uiterlijk 17 januari 2018 in het bezit te zijn van Metropoolregio Rotterdam Den Haag t.a.v. mevrouw A. Spronk, Postbus 21021 3001 AA Rotterdam  of per e-mail: a.spronk@mrdh.nl.

Meer informatie?
Wil je meer weten over de functie dan kun je contact opnemen met Christel Mourik, manager van de afdeling openbaar vervoer, 088-5445149, c.mourik@mrdh.nl. Na sluiting van de termijn vindt een briefselectie door een selectiecommissie plaats waarna de gesprekken met deze commissie worden ingepland.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Over de organisatie

Er is nog geen introductietekst beschikbaar voor deze organisatie.

meer over Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

Adres

Westersingel 12
3014 GN Rotterdam

088 544 5100