Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente StaphorstBestuurssecretaresse

Bestuurssecretaresse

Vacature

De gemeente Staphorst biedt je een baan in één van de duurzaamste gemeenten van Nederland. Een gemeente waarin gewerkt wordt in het nu, maar we zeker ook gericht zijn op de toekomst. Met ruim 16.500 inwoners, waarvan een derde jonger dan 20 jaar, is het een jonge en dynamische gemeente. Daarnaast kenmerkt Staphorst zich door bedrijvigheid, een compleet voorzieningenniveau en natuur.

De gemeentelijke organisatie staat voor verantwoordelijkheid, daadkracht, vertrouwen en participatie. We bewegen flexibel mee en maken gebruik van de kracht van de samenleving: de gemeentelijke organisatie ontwikkelt zich van een regisserende, bepalende overheid naar een loslatende, voorwaardenscheppende, burgergerichte overheid. De werksfeer kenmerkt zich door collegialiteit, respect en collectiviteit.


Om de professionaliteit binnen de organisatie verder te versterken zijn wij op zoek naar een

Bestuurssecretaresse
voor 18  uur per week, 5 ochtenden
 

Functie
Als bestuurssecretaresse werk je in een politiek gevoelige omgeving. Je ondersteunt en ontzorgt samen met je collega het college van burgemeester en wethouders, in totaal 4 personen. Je bent het visitekaartje van de organisatie. Je communiceert net zo gemakkelijk met een burger als met externe hoogwaardigheidsbekleders. Je leidt de grote stroom aan (vertrouwelijke) informatie in goede banen en bewaakt uitstaande acties. Dit betekent dat een hoge mate van integriteit van je wordt verwacht.
Op drukke momenten kun je snel schakelen en prioriteiten stellen. Je bent iemand die snel op vlieghoogte is. Je vindt het een uitdaging om de complexe agenda’s strak te regisseren.
Daarin ben je zeer proactief, zelfstandig en zorgvuldig.

Profiel

  • HBO werk- en denkniveau gericht op office management;
  • Je hebt een zeer goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
  • Je hebt een uitstekende kennis en ervaring met meerdere digitale systemen, o.a. Windows Office;
  • Kennis van Join en Ibabs is een pré;
  • Je hebt een dienstverlenende en oplossingsgericht instelling;
  • Je hebt goede mensenkennis en je kunt tactvol communiceren;
  • Ervaring bij een gemeente en met bestuurlijke besluitvormingsprocessen is een must om deze functie goed te kunnen vervullen.


Welke taken worden van jou verwacht?
Informeert de bestuurder, volgt actief ontwikkelingen op de gemeentelijke beleidsterreinen, treedt zo nodig in overleg met het betrokken onderdeel teneinde de bestuurders op de juiste tijd van de juiste informatie te kunnen voorzien.
Ondersteunt de bestuurders in voorzitterschap en/of deelname aan (inter-)gemeentelijke overlegorganen door o.m. zorg te dragen voor het verkrijgen van adviezen van betrokken onderdelen.
Vervult een afschermfunctie voor de bestuurders, beoordeelt of binnenkomende (externe) gesprekken wel of niet doorverbonden moeten worden.
Handelt correspondentie af, schat deze vanuit eigen inzicht in op belang en urgentie, voegt op eigen initiatief en naar eigen inzicht benodigde informatie toe voor de afhandeling en bewaakt de afdoening van gemaakte afspraken en genomen besluiten.
Organiseert en bereidt naar aard en samenstelling uiteenlopende vergaderingen voor, attendeert op bijzondere aandachtspunten, verzorgt de verslaglegging en bewaakt de voortgang en afdoening van gemaakte afspraken en genomen besluiten.
Bewaakt de agenda’s van de bestuurders, waarbij overwegingen van inhoudelijke, organisatorische en prioritaire aard worden gemaakt, op basis van inzicht in inhoud en politiek-bestuurlijke verhoudingen.


Voor deze functie zijn de volgende competenties vastgesteld.
Competenties
Generiek
Klant- en servicegerichtheid
Resultaatgericht
Schriftelijk en mondeling communiceren

Functiegericht
Kwaliteitsbewust
Oordeelsvorming
Samenwerken
Stressbestendigheid
Vakkundigheid


Wij bieden:
Deze functie is gewaardeerd op functieschaal 8. Afhankelijk van je opleiding en ervaring is je salaris minimaal € 2.040  (aanloopschaal 7) en maximaal € 3.376  (functieschaal 8) bruto per maand (salarispeil 1 januari 2018).
Het betreft een aanstelling in tijdelijke dienst voor de periode van 1 jaar, met vooruitzicht op een vaste aanstelling.


Meer informatie:
Voor meer informatie over deze vacature en werkzaamheden kun je contact opnemen met de gemeentesecretaris/algemeen directeur de heer Patrick Rossen telefoonnummer (0522)467402 of de  manager afdeling Bestuur- en Managementondersteuning, de heer Klaas Bloemhof, telefoonnummer (0522) 46 74 30.


Sollicitatie:
Je schriftelijke sollicitatie kun je tot en met 22 december 2017 sturen naar burgemeester en wethouders van Staphorst, Postbus 2 7950 AA Staphorst, met vermelding van vacature bestuurssecretaresse in de linkerbovenhoek van de enveloppe. Je kunt de sollicitatiebrief ook per e-mail verzenden aan: peno@staphorst.nl.

Over de organisatie

De gemeente Staphorst ziet het als een belangrijke taak om haar inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid.

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt blijvend aandacht geschonken aan verbetering van de dienstverlening richting burgerij. Door het mandateren van taken en bevoegdheden naar individuele medewerkers kunnen werkprocessen sneller worden afgewikkeld. Voor het optimaal mogelijk maken van onze organisatie wordt steeds meer moderne media, zoals o.a. het gebruik van Internet, ingezet.

Er bestaan, voor mensen die hun kwaliteit willen tonen, voldoende faciliteiten voor persoonlijke ontwikkeling. Het werken bij de gemeente Staphorst houdt veel meer in dan een aardige intellectuele uitdaging alleen.

meer over Gemeente Staphorst

Adres

Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

0522 467400