Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente RhenenExtern lid Rekenkamer

Extern lid Rekenkamer

Vacature

Extern lid Rekenkamer

De Rekenkamer van Rhenen zoekt in verband met het vertrek van één van de leden per november een nieuw lid van de Rekenkamer.

Als Rekenkamer zetten wij bij voorkeur in op onderwerpen die bijdragen aan de actualiteit van het besturen van Rhenen. Daarbij zoeken wij vanuit een pro-actieve opstelling naar effectieve manieren om van toegevoegde waarde te zijn voor de Raad. Daarvoor scheppen wij ruimte om dit goed te doen.

Onze Rekenkamer bestaat uit een voorzitter en twee leden. De griffie van de Raad ondersteunt de Rekenkamer.

Als Rekenkamer werken wij - namens de Raad - onafhankelijk met de blik op het bestuur en beleid, om daarmee de kaderstellende en controlerende rol van de Raad te versterken. Dit betekent dat wij als Rekenkamer bij willen dragen aan beleid dat in ontwikkeling is.

Als Rekenkamer beogen wij een goede en effectieve relatie met de raad, de griffie, het college en de ambtelijke organisatie.

Wij vragen:

- Affiniteit met de lokale overheid en (lokaal) politiek strategisch inzicht

- Kennis van de publieke sector met accenten op het gebied van financiën, planning & control en bedrijfsvoering;

- Kennis van en ervaring met beleidsonderzoek en de complexiteit van sturingsvraagstukken;

- Goede taalvaardigheid en gevoel voor adequaat rapporteren en presenteren als Rekenkamer;

- Een open en onbevooroordeelde manier van denken en het vermogen om dit zowel zelfstandig als samen te doen;

- Een onafhankelijke positie ten opzichte van gemeenteraadsleden, van het college van burgemeester en wethouders, van de ambtelijke organisatie en de samenwerkingspartners van Rhenen, en van onderzoeksbureaus die werkzaam zijn voor rekenkamers;

- Binding met de gemeente Rhenen of de regio.

Nadere toelichtingen

Als Rekenkamer vergaderen wij bijna elke maand (in de avonduren). Daarnaast vergt het begeleiden van onderzoeken en/of het zelf uitvoeren van onderzoeksactiviteiten de nodige tijd.

Als Rekenkamer streven wij ernaar om jaarlijks één groter onderzoek uit te voeren en daarnaast kleinere (vervolg)onderzoeken of quick scans te doen. Zo nodig doen wij ook onderzoeken samen met rekenkamer(commissie)s uit de regio.

Grotere onderzoeken worden in de regel uitbesteed aan een onderzoeksbureau via een offerteprocedure. De offerteaanvraag wordt geschreven door de Rekenkamer waaronder het formuleren van de (concept)onderzoeksvraag. Een wisselend team van twee rekenkamerleden begeleidt een onderzoek van offertebesprekingen tot en met het presenteren van de onderzoeksresultaten aan de gemeenteraad. Het geschetste tijdsbeslag is daardoor variabel en vereist een flexibele inzet in de avonduren en overdag.

Als Rekenkamer ervaren wij een goede samenwerking met de raad, het college en de organisatie. Ons streven is dat kennis en inzichten zich verder ontwikkelen voor een toekomstgericht en adequaat besturen van de gemeente en de regio.

Aanstelling en vergoeding

Benoeming vindt plaats door de gemeenteraad voor een periode van vier jaar, een herbenoeming voor vier jaar is mogelijk. Rekenkamerleden ontvangen momenteel een vaste maandvergoeding van € 225. bruto, inclusief reiskosten, een eventuele aanpassing van deze vergoeding is momenteel in beraad.

Informatie en sollicitatie.

Informatie over de Rekenkamer Rhenen vindt u in de documenten op de website van de gemeente Rhenen www.rhenen.nl en dan zoeken op ‘Rekenkamer’. Voor v ragen over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer, Hans van der Zwan. Telefonisch bereikbaar op nummer 06-19919949 of per e-mail Hans.van.der.Zwan@rhenen.nl. Heeft u interesse? Stuur dan uw motivatie met CV vóór 25 oktober 2019 aan de griffier van Rhenen, Cybelle Apell, Postbus 201, 3910 AE Rhenen of via Cybelle.Apell@rhenen.nl. Selectiegesprekken zullen in week 45 of 46 van 2019 plaatsvinden.

Over de organisatie

Rhenen is een stad met een rijk militair verleden, fantastische recreatiegebieden, culinaire hoogstandjes en het leukste dierenpark.
Een historische stad aan de Neder?Rijn, in de bosrijke omgeving van de Utrechtse Heuvelrug. De gemeente telt anno 2016 ruim 19.000 inwoners en is volop in beweging. Rhenen is ambitieus en is trots op de sociale samenhang, het prettige woonklimaat en het rijke historische verleden . De schaalgrootte van Rhenen is ideaal om te investeren in de kracht van de samenleving en oog te hebben voor de menselijke maat. Als u Rhenen vanuit de Betuwe binnenrijdt waant u zich een beetje in het buitenland door de hoogteverschillen in het landschap. 's Avonds in het donker geven de vele lichtjes tegen de heuvels en de verlichte Cuneratoren een prachtig schouwspel.

meer over Gemeente Rhenen

Adres

Nieuwe Veenendaalseweg 75
3911 MG Rhenen

0317-681681