Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente OpmeerSectormanager

Sectormanager

Vacature

Coachingsgerichte Sectormanager Gemeente

 Ben jij een verbindend leidinggevende die coacht op talent en wil bouwen aan een kwalitatief sterk team? Een inspirerende manager met liefst een stevige ondergrond in bedrijfsvoering? Bij de gemeente Opmeer staan 18 collega’s klaar om met jou de bedrijfsvoering te vernieuwen!

Opmeer is een krachtige en zelfstandige gemeente in het hart van West-Friesland (NH). Acht dorpskernen met 11.422 inwoners bieden de charme van een landelijk leefklimaat, een rijke (zichtbare) historie en een goed werkklimaat. Opmeer kent een levendig en bloeiend verenigingsleven met sterke onderlinge betrokkenheid van de inwoners.

 

Gemeentelijke organisatie in ontwikkeling

Gemeente Opmeer wil goed toegerust zijn om haar taken goed uit te kunnen blijven oefenen als zelfstandige gemeente. De gemeente wil volwaardig aanwezig zijn bij regionale zaken en de nieuwe ontwikkelingen actief oppakken, ook in samenwerking met partners. Dit vraagt om medewerkers die taakvolwassen opereren en vaardigheden hebben om goede samenwerkingsverbanden aan te gaan. Van jou wordt verwacht dat jij jouw sector, jouw team, op inspirerende wijze stuurt en motiveert in hun ontwikkeling en realisatie van doelen.

 

De sector Bestuur en Organisatie

Gemeente Opmeer kent drie sectoren: Bestuur en Organisatie, Grondgebiedzaken en Samenlevingszaken. De sector Bestuur en Organisatie (formeel Bestuurs- en Organisatieondersteuning) telt 18 medewerkers verdeeld over P&O, financieel beleid, juridische kwaliteitszorg, communicatie, informatie en gegevensmanagement en controlling. Aansturing van Inkoop, de Privacy Officer, Security Officer (CISO) en de Functionaris Gegevensbescherming (FG) vallen ook onder het sectorhoofd Bestuurs- en Organisatie.

Voor deze sector zijn we op zoek naar een

Sectormanager, stimulerend teambouwer

Wat doe je als sectormanager?

Je bouwt verder aan de ontwikkeling van je team. Je geeft op stimulerende en inspirerende wijze leiding aan het team. Je coacht en bevordert de ontwikkeling van de medewerkers en bouwt samen met hen aan een inspirerend bedrijf. Je hebt affiniteit met een breed scala aan terreinen; of het nu P&O, Communicatie, ICT of Financiën betreft. Je draagt zorg voor de planning en control en bent eindverantwoordelijk voor de sturings-en verantwoordingsdocumenten, waaronder de begroting, voor- en najaarsnota en de jaarrekening. Je valt direct onder de gemeentesecretaris en bent lid van het centraal MT. Je bent bestuurlijk opdrachtnemer en eerste adviseur van het bestuur, inclusief raadsleden, bij het ontwikkelen van een concernbrede visie en strategie. Ook ben je bestuurlijk opdrachtnemer met betrekking tot de coördinatie van regionale aangelegenheden.

 

Je bent medeverantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering en levert een actieve bijdrage aan organisatiebrede projecten (intern en extern gericht). Je stuurt op hoofdlijnen de werkprocessen en stelt concernbrede kaders vast. Tevens stuur je werkprocessen op hoofdlijnen en bewaakt de kwaliteit en samenhang hiervan. Je behartigt de belangen van de sector in het MT en weegt deze af ten opzichte van het organisatiebelang. Ook coördineer en toets je het beleid en ben je hoofdbudgethouder van de producten binnen de sector. Tenslotte bevorder je het contact met hogere en andere overheden, de accountant, portefeuillehouder en college en raadsleden over de producten van de sector.


Jouw profiel 

Wij zoeken een teammanager die energie krijgt van de breedte en doorontwikkeling van bedrijfsvoering, op natuurlijke wijze het politiek bestuurlijke en organisatiebrede speelveld betreedt en de samen met de medewerkers wil bouwen aan een kwalitatief sterke sector Bestuur en Organisatie.


Zodoende zoeken wij voor de gemeente Opmeer een sectormanager met:

·      Academisch werk- en denkniveau;

·      Coördinerende/leidinggevende ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving;

·      Ervaring met teamontwikkeling naar dragen van meer eigen verantwoordelijkheden;

·      Affiniteit met het brede domein van bedrijfsvoering.

 

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:

·      Leidinggeven;

·      Samenwerken;

·      Strategisch inzicht;

·      Bedrijfsvoering;

·      Politiek-bestuurlijke sensitiviteit.


Wat biedt de gemeente Opmeer?

Je krijgt een uitdagende functie met veel afwisseling en verantwoordelijkheid. De gemeente Opmeer kent uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, naast een puik maandsalaris een Individueel Keuze Budget van circa 17,04% van je bruto jaarsalaris. Je beschikt zelf over dit budget en kunt keuzes maken op gebied van verlof en geld. Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen.

Solliciteren

De werving & selectie van deze vacature loopt via bureau PubliekNetwerk (www.publieknetwerk.nl  ). Solliciteren kan door het insturen van brief en CV via https://publieknetwerk.catsone.nl/careers/3002-publieknetwerk/jobs/549799/apply


Meer informatie

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Jaap Roorda. Sr. Consultant bij Publiek Netwerk: 06 – 5144 1400, jaaproorda@publieknetwerk.nl


Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Werken bij de gemeente Opmeer is werken bij een kleine werkgever. Werken in Opmeer betekent ook open staan voor een nieuwe rol van de overheid. Dat je ook over de grenzen van jouw vak durft te kijken. Dat je houdt van samenwerken. Dat je oog hebt voor politieke verhoudingen en maatschappelijke gevolgen van beleid. Werken in Opmeer is werken aan kwaliteit. Want we willen continu de dienstverlening verbeteren.

meer over Gemeente Opmeer

Adres

Klaproos 1
1716 VS Opmeer

0226 363333