Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente MaassluisWijkcoordinator

Wijkcoordinator

Vacature

Maassluis is een ambitieuze stad met zo’n 32.000 inwoners. Een stad die nieuwe ontwikkelingen stimuleert, maar tegelijkertijd het historische centrum koestert. Het stadsbestuur van Maassluis werkt op professionele wijze samen met 300 medewerkers van de gemeentelijke organisatie onder het motto: ‘Samen werken aan de toekomst van de stad’

 

Voor het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving zijn wij op zoek naar:

Wijkcoördinator

(36 uur per week)


Algemene informatie

De ontwikkelingen op het gebied van de openbare orde en veiligheid hebben de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Maassluis hecht aan een leefbare en veilige samenleving. Het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving levert zowel beleidsmatig als uitvoerend een bijdrage aan de veiligheid en de leefbaarheid in de stad. Het team bestaat uit Wijkbeheer, Beleid & Vergunningen en Handhaving & Toezicht. Binnen het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving is de vacature voor buurtregisseur ontstaan.

Bepaalde wijken in Maassluis zijn de afgelopen jaren fors geherstructureerd. Met de herstructurering heeft het wonen, de woonomgeving en de fysieke infrastructuur alle aandacht gekregen. De aandacht voor de sociale structuur, het welzijn en de gezondheid van de bewoners is achtergebleven. Tijd nu om de verbinding tussen alle genoemde domeinen tot stand te brengen en te komen tot een brede integrale inzet in de wijk.

Deze integrale aanpak bestaat uit een vijftal pijlers die vormgeven aan een structurele aanpak van de specifieke zaken die spelen in de wijk. Centraal staat de samenwerking tussen gemeente, politie, maatschappelijke instellingen en bewoners. Om deze samenwerking vorm te geven, de verbinding tussen de bewoners van de wijk tot stand te brengen en tegelijkertijd de signalen uit de wijk te kunnen vertalen naar aanpak zoeken wij een wijkcoördinator.

Wat ga je doen

·        Als regisseur stimuleer je de samenhang tussen bewoners onderling, ondernemers, instellingen en het onderwijs.

·        Je signaleert knel- en verbeterpunten in de wijk en adviseert en informeert de ambtelijke organisatie, de partners en rapporteert aan de teammanager.

·        Je stelt de agenda op (vanuit het programma) voor de wijk met bewoners, organisaties en collega’s van de gemeente Maassluis om een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk.

·        Stimuleert de ontwikkeling voor bewonersinitiatieven in de wijk.

·        Je werkt nauw samen met de projectleider brede wijkaanpak en verzorgt continu de afstemming en samenwerking tussen het strategisch en operationeel niveau en omgekeerd.

·        Je bent een “frontline regisseur”die signalen vanuit de wijk neerlegt bij collega’s binnen de ambtelijke organisatie en bij de partners en je rapporteert aan de projectleider brede wijkaanpak en in voorkomende gevallen aan het college van B&W en de gemeentesecretaris.

·        Je bent op bestuurlijk niveau gesprekspartner van de ambtelijke top, de politie en overige instellingen over veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken in de wijk.

·        Je bent tevens in staat met zowel leidinggevenden als met medewerkers af te stemmen en afspraken te maken.

·        Draagt zorg voor de continue afstemming en samenwerking tussen het strategisch en operationeel niveau en omgekeerd en werkt nauw samen met de programmamanager.


Al met al een afwisselend en uitdagend pakket!

Wij vragen

  • Een HBO werk- en denkniveau met ervaring in gebiedsgericht werken, participatie en netwerkontwikkeling;
  • Kennis van en ervaring met politieke en bestuurlijke processen en de rol van bewoners daarin;
  • Bestuurlijke en politieke sensitiviteit;
  • Visie op de praktijk van gebiedsgericht werken;
  • Goede redactionele, organisatorische en onderhandelingsvaardigheden;
  • Samenwerkingsgerichte werkhouding
  • Doortastend, doorzettend en besluitvaardig;
  • Communicatief en adviesvaardig.

Wij bieden

De gemeente Maassluis is een informele organisatie waarin veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en waar de eigen verantwoordelijkheid voorop staat. We hebben een plezierige werksfeer en prima arbeidsvoorwaarden (o.a. opleidingsmogelijkheden, kopen/verkopen verlof, regeling IKB, flexibele werktijden, laptop en mobiele telefoon). Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij bij een volledige betrekking (36 uur per week) aan salaris van max. € 4.362,- bruto per maand (salarisschaal 10). Dit is exclusief de maandelijkse opbouw van momenteel 17,05% individueel keuzebudget.


Sollicitatie/informatie

Stuur je motivatiebrief en cv onder vermelding van vacaturenummer 337, vóór 11 november 2019 via het digitale sollicitatieformulier op onze website. E-mailen kan ook naar gemeente@maassluis.nl. Als onderdeel van de sollicitatieprocedure vragen wij, in het kader van ons integriteitsbeleid, een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).


Voor meer informatie over de functie kan je bellen naar Jacco Heideveld, Teammanager Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. Informatie over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure is verkrijgbaar bij Olivia Nelom, adviseur P&O. Deze personen zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Maassluis: 14010.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Caroline Arkenbout van Gemeente Maassluis ( 010 - 593 1978)

Over de organisatie

In Maasluis is altijd wat te doen. De "eerste stad aan de Waterweg" werkt aan de toekomst met respect voor het verleden. Nieuwe ontwikkelingen worden gestimuleerd terwijl het historische stadscentrum wordt gekoesterd.

Het gebied rond de Monsterse sluis, de Stadhuiskade en de Wip vormt in cultureel-historisch opzicht het middelpunt van de binnenstad en de haven. De historische gevels van de Stadhuiskade zijn samen met de Groote Kerk en de stooomsleepboot de Furie het beeldmerk van Maassluis.

Met het klimmen van de jaren wordt Maassluis steeds aantrekkelijker. Maassluis vernieuwt in vele opzichten. Flatgebouwen uit de jaren zestig worden opgeknapt en op plekken waar bestaande bebouwing is geslppot, verrijzennieuwe wooncomplexen. Een mooie stad is echter meer dan alleen huizen. Vooral een veilige woonomgeving is voor mensen erg belangrijk. Maassluis besteedt hieraan veel aandacht. Wie eenmaal in Maassluis woont, wil er niet graag meer weg.

meer over Gemeente Maassluis

Adres

Koningshoek 93.050
3144 BA Maassluis

14 010