Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Houten Senior vergunningverlener

Senior vergunningverlener

Vacature

HERHAALDE OPROEP

Gemeente Houten zoekt per direct voor het Team VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) , structureel kandidaten voor het uitvoeren van de werkzaamheden

 Senior vergunningverlener

(medewerker Beleidsuitvoering I)

Voor 36 uur per week

“Afgelopen jaren is binnen gemeente Houten een nieuwe werkwijze geïntroduceerd, het van "buiten naar binnen" werken. Bij de VINEX-opgave, die Houten de afgelopen decennia domineerde, was sprake van aanbod gestuurd werken. Bij deze werkwijze formuleert de gemeente zelf de vraag op basis waarvan zij de samenleving het best van dienst kan zijn (top-down benadering). Bij uitnodigingsplanologie, zoals toegepast op het Eiland van Schalkwijk, worden ook in de rest van Houten zo veel als mogelijk initiatieven van externe partners ondersteund. Dit noemen we vraaggericht werken Het initiatief komt echter meer bij de markt te liggen. 

In deze benadering vragen wij van ook van vergunningverleners een ondersteunende rol bij initiatieven. Het accent verschuift daarbij naar de voorfase. Vergunningverleners zetten hun vakkennis en vaardigheden in om initiatieven die passen bij de doelen in een gebied, te faciliteren. Meedenken in plaats van toetsen, en ontwikkelingsgericht adviseren. 

Algemeen

De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van bijna 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.

De snelle groei van Houten heeft ervoor gezorgd dat we in onze organisatie goed zijn in het combineren van denken en doen. Schouders eronder en aan de slag is iets dat echt bij ons past. In korte tijd kunnen we goede resultaten boeken. Maar op de complexe problemen en uitdagingen die voor de deur staan, bestaat niet altijd een pasklaar antwoord. We zijn daarom voortdurend op zoek naar nieuwe oplossingen en manieren van werken. Daar experimenteren we dan mee om te kijken of we zo onze ambities beter waar kunnen maken. Ook persoonlijk contact vinden we erg belangrijk, zowel tussen collega’s als met inwoners, ondernemers en partners. In onze organisatie is de sfeer informeel en staan de deuren letterlijk en figuurlijk altijd voor elkaar open.

Taken en verantwoordelijkheden

Deze functie bevindt zich op het snijvlak van vergunningverlening /adviseur omgevingsrecht en projectmanager.

Je bent casemanager van (complexe) vergunningaanvragen en draait mee in de dagelijkse praktijk van het afdoen van aanvragen en principeverzoeken.

Daarnaast zorg je voor ondersteuning van de gebiedsmanager bij diverse ruimtelijke initiatieven uit de samenleving (deels voortkomend uit de uitnodigingsplanologie). Daarbij is het van wezenlijk belang dat jij over een stevige vakkennis beschikt (van ruimtelijke wet- en regelgeving en procedures) die je kunt inzetten bij de concrete projecten. Deze initiatieven worden tenslotte door jou afgerond met een  vergunningprocedure.

Voorbeelden voor projecten: woningbouw in het buitengebied gekoppeld aan kansen voor agrarische structuurversterking en eventuele bedrijfsverplaatsing; recreatieve ontwikkeling langs de Lek en realisatie stadsstrand; transformatie van kantoren naar huisvesting voor statushouders en andere doelgroepen.

Jouw profiel

Je beschikt over:

 • Een stevige vakkennis (van met name ruimtelijke wet- en regelgeving en procedures), aangetoond door een opleiding op het gebied van Ruimtelijk Bestuursrecht of Omgevingsrecht (HBO).
 • Een aantal jaren werkervaring bij of voor een gemeente in het ruimtelijk werkveld (ruimtelijke ordening, projectleiding of vergunningverlening)
 • Ervaring in het werkveld vergunningverlening

Verdere kenmerken van jouw profiel als vergunningverlener en procesmanager van ruimtelijke initiatieven:

Je bent:

 • goed in plannen en organiseren / projectmatig werken teneinde daadwerkelijk resultaten te boeken.
 • zorgvuldig en nauwkeurig bij de beoordeling en afhandeling van initiatieven en aanvragen
 • flexibel en creatief in denken en handelen
 • erop gefocust hoe dingen mogelijk gemaakt kunnen worden en resultaten kunnen worden geboekt
 • een integraal denker en werker, die goed belangen in kaart kan brengen en kan afwegen
 • goed in overzicht houden over het eigen werkpakket met complexere dossiers, waarin zich doorlopend nieuwe wendingen kunnen voordoen
 • omgevingsbewust en hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • gericht op samenwerking en goed in communicatie, het leggen van (nieuwe) contacten, netwerken, onderhandelen en verbinden

Ons aanbod

Interessant, veelzijdig en maatschappelijk relevant werk waarin jij jouw kennis en talent tot uitdrukking kunt laten komen.

Het is belangrijker dat je over de juiste competenties beschikt dan dat je al voldoet aan alle functievereisten. Salaris een aanstelling zijn afhankelijk van opleiding en ervaring. Als je voldoet aan de gestelde functie-eisen kunnen wij je inschalen in schaal 10. Vanaf 1 oktober 2019 bedraagt het bruto-maandsalaris bij een volledig dienstverband van 36 uur per week, minimaal € 2.885. Het salaris is maximaal € 4.362,- bruto  bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week.

Wanneer in de aanloopschaal 9, bedraagt het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband van 36 uur, vanaf 1 oktober 2019 minimaal € 2.675 en maximaal € 3.929,- per maand.

Overige arbeidsvoorwaarden:

 • Een IKB (individueel keuzebudget) van 17,05% van jouw bruto salaris per maand. Dit IKB is een bundeling van onder andere je vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Je kunt het IKB vrij inzetten, bijvoorbeeld door het uit te laten betalen of voor extra verlof. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.
 • Als je 36 uur werkt dan heb je in elk geval 144 vakantie-uren per jaar. Werk je parttime, dan worden je vakantie-uren naar rato berekend. Met de inzet van je IKB is het mogelijk om maximaal 4 weken extra verlof te kopen.
 • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof, een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering en een pensioenregeling.
 • Voor zover het werk het toe laat is het mogelijk om tijds- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Opleiding en ontwikkel mogelijkheden, bijvoorbeeld via ons interne opleidingscentrum: de Houten Academie.
 • Een werkplek die uitstekend bereikbaar is met het openbaar vervoer. Het gemeentehuis ligt direct naast het gemeentehuis en is binnen 10 minuten bereikbaar met de trein vanaf Utrecht Centraal.
 • Mogelijkheid om te sporten met korting via Bedrijfsfitness Nederland.

Wil je meer informatie?

Hiervoor kun je terecht bij Jan Blijenberg, teammanager VTH, telefoonnummer (030) 63 92 817.

Belangstelling?

Wij ontvangen graag je motivatie met recent cv vóór 1 november 2019.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 7 november 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.