Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Databeheerder

Vacature

DE GEMEENTE EDAM-VOLENDAM, OVER SAMEN LEVEN EN SAMEN WERKEN

De sectie Werken en Projecten  van de afdeling Openbare Werken  is op zoek naar een:

Databeheerder (36 uur per week)

De organisatie
Edam-Volendam maakt deel uit van de metropoolregio Amsterdam. De indrukwekkende geschiedenis, de verhalen, de cultuur, de beelden, de diversiteit (eigen(w)aardigheid) op kleinschalig niveau en tegelijkertijd de gemeenschappelijkheid op een hoger niveau, bieden een prachtige schakering in kwaliteiten. Het spreekt velen aan.

Onze inwoners zijn betrokken en ondernemend. We helpen elkaar en weten van aanpakken. Daarin schuilt onze gezamenlijke kracht. Samen met inwoners, bedrijven en instellingen bouwen we aan een gemeenschap en gemeente die bijdraagt aan ons welzijn en geluk. Met meer dan 35.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat onze gemeente uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, voetbal, handbal en muziek. Vissers, boeren en stedelingen. Nuchter, eigenwijs, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig, werklustig. De verscheidenheid geeft kleur aan onze gemeente. En ook nieuwe opgaven voor de toekomst. Van leefbaarheid tot bedrijvigheid, van natuurontwikkeling tot stedelijke ontwikkeling, van kleinschaligheid tot regionale en internationale samenwerking.

Onze missie wordt ondersteund door vier kernwaarden; Verbinden, Leiderschap, Wendbaarheid en Vertrouwen. Voor meer informatie hierover ga je naar www.edam-volendam.nl/vacatures.

Algemene informatie sectie Werken & Projecten
De sectie Werken & Projecten (W&P) is belast met de voorbereiding en uitvoering van klein- en grootschalige nieuwe werken op het gebied van grond, weg- en waterbouw, alsmede het groot onderhoud van wegen, riolering, waterbouwkundige werken, openbare verlichting en groen. Daarnaast worden werkzaamheden ten aanzien van kabels en leidingen gecoördineerd en is de sectie verantwoordelijk voor het gemeentelijk kabeltelevisie netwerk (CAI).

De functie
De functie van databeheerder is een nieuwe functie. Van de nieuwe databeheerder wordt verwacht dat hij deze functie zelf ontwikkelt. Verwacht wordt dat hij/zij de bestaande registratiesystemen van de openbare ruimte beheert en daar waar nodig in samenwerking met de collega’s van de verschillende vakdisciplines nieuwe software programma’s aankoopt, installeert en beheert.  Het gaat hierbij om het beheren van wegen, drainage, riolering, beschoeiingen, kunstwerken, groenvoorzieningen, speeltoestellen, straatmeubilair, openbare verlichting en het gemeentelijk CAI -netwerk.

Na de ontwikkelfase zullen de werkzaamheden in grote lijnen de volgende werkzaamheden omvatten:

  • het verwerken en actueel houden van de gegevens in de verschillende software programma’s  voor het beheer van de openbare ruimte. Het gaat daarbij om inventarisaties, inspecties en revisies;
  • vervaardigen van selecties en analyses uit de beschikbare data ten behoeve van de vakspecialisten;
  • vraagbaak en probleemoplosser voor gebruikers van de verschillende beheerpakketten.

Ervaring en achtergrond

  • in het bezit van minimaal een HAVO diploma met affiniteit voor databeheer;
  • bij voorkeur met een aantal jaar MTS of affiniteit met civiele techniek;
  • affiniteit met de openbare ruimte in brede zin en het werken in een gemeentelijke organisatie;
  • teamspeler met een analytisch denkvermogen, flexibel, klantgericht, stressbestendig, zorgvuldig en resultaatgericht;
  • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Competenties
Competenties als zelfstandigheid, probleemoplossend vermogen, flexibiliteit, zorgvuldigheid en kwaliteitsgerichtheid zijn sleutelwoorden.

Wij bieden
Deze functie is nog in ontwikkeling, vandaar dat gewerkt wordt met een indicatieve functieschaal. Na verloop van tijd zal de functie opnieuw worden ingepast. Afhankelijk van kennis, opleiding en ervaring wordt een salaris geboden in functieschaal 7. Dit is maximaal € 2.986 bruto per maand bij een volledige werkweek van 36 uur.  Een functiegerichte opleiding behoort tot de mogelijkheden. Verder zijn de gebruikelijke gemeentelijke rechtspositieregelingen van toepassing.

Sollicitatieprocedure
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Joop Smits, coördinator sectie Werken & Projecten, telefoon 0299-398398. Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Jeroen  Scheijde, P&O Adviseur, telefoon 0299-398398. Je reactie met uitgebreide CV en motivatiebrief kun je voor 11 december 2017 richten aan vacatures@edam-volendam.nl, onder vermelding van het vacaturenummer: PZ-511 |Databeheerder.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Jeroen Huizing van Gemeente Edam-Volendam ( 0299-398 398)