Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Den HaagBeleidsadviseurs SZW

Beleidsadviseurs SZW

Vacature

Beleidsadviseurs SZW 
Grijp jij die kans om vanuit een politiek bestuurlijke omgeving extra ondersteuning te bieden aan de kwetsbare burger van onze stad?

Ben jij de beleidsadviseur, die van aanpakken houdt, zich herkent in de term ‘ambtenaar van de toekomst’, affiniteit heeft met de beleidsthema’s van SZW: armoede, schulden, inkomen, werk en participatie, solliciteer dan op deze functie!

Wat ga je doen?
De wereld om ons heen verandert en de gemeente Den Haag bereidt zich daar samen met partners in de stad op voor. Het nieuwe college heeft verschillende ambities en programma’s gepresenteerd in het coalitieakkoord om de stad aantrekkelijk te houden voor haar inwoners en bezoekers. Den Haag moet een stad zijn waar iedereen een plek heeft, zichzelf kan zijn en bijdraagt naar vermogen. In de komende periode zullen concrete plannen en adviezen opgesteld moeten worden. Dit kan zowel bedoeld zijn voor het management en directie van de dienst SZW als onze wethouders en de gemeenteraad. Om dit te realiseren zijn we op zoek naar nieuwe collega’s.

Wie zijn wij?
De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) wil gericht kansen bieden aan Hagenaars om zo snel mogelijk zelfredzaam te worden. Wij zijn er van overtuigd dat mensen de regie over hun eigen leven willen voeren, maar deze soms kwijtraken. Vanuit de afdeling Beleid, Onderzoek en Projecten (BOP) dragen we hieraan bij door proactief, strategisch en integraal beleid te maken gericht op de uitvoering.

De afdeling kent twee beleidsteams. Het team Inkomen, Armoede en Schulden werkt aan vraagstukken rondom (bijzondere) bijstandsverstrekking, fraude en handhaving, armoede en schuldhulpverlening. Er zijn verschillende voorzieningen in Den Haag voor mensen met een minimum inkomen en mensen met schulden en het team zorgt ervoor dat dit aan blijft sluiten op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Het team Participatie en Werk werkt aan vraagstukken als inclusief werkgeverschap, kansen voor werkgelegenheid door regionale samenwerking, technologische en economische ontwikkelingen, scholing en ontwikkeling van mensen, aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en activering van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

Binnen deze teams werken gedreven en betrokken (sr) beleidsadviseurs die versterking nodig hebben om de adviezen en beleidsstukken op alle onderwerpen te realiseren. Naast de beleidsteams zijn ook onderzoekers en het team project- en programmamanagement onderdeel van de afdeling.

Wat vragen wij?
Wij zoeken de beleidsadviseurs 3.0, met een afgeronde studie op academisch niveau die:

  • ervaring als beleidsadviseur heeft en weet wie wanneer betrokken moet worden om de doelen te halen en draagvlak te creëren
  • beschikt over een sterk analytisch vermogen waardoor je in staat bent een goede probleemanalyse uit te voeren,
  • politiek-bestuurlijk sensitief bent en zakelijk en bondig kunt schrijven
  • inhoud en proces binnen een beleidscyclus op een projectmatige manier aan elkaar weet te verbinden
  • op de hoogte is van de laatste trends en ontwikkelingen binnen het sociaal domein en bij voorkeur ook de beleidsvelden van SZW kent.


Wat bieden wij?
Je krijgt de kans om vanuit een politiek bestuurlijke omgeving bij te dragen aan de extra ondersteuning die groepen burgers in onze stad dagelijks nodig hebben om uit de schulden of armoede te komen of aan het werk te gaan. Verder kun je rekenen op:

  • een salaris van maximaal € 4.859 bruto per maand (schaal 11)een mooi pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en de mogelijkheid om je secundaire arbeidsvoorwaarden te bepalen via een Individueel Keuzebudget (IKB)
  • leuk divers team van collega’s die samen met de uitvoering aan de slag zijn om onze stad aantrekkelijk te houden


Het gaat om 3 fte beleidsadviseurs voor een vaste aanstelling en 1 fte betreft een aanstelling voor een jaar. Als jij een voorkeur hebt voor een specifiek onderwerp/team dan lezen we dat graag terug in jouw motivatiebrief via de ''Solliciteer'' button en wat jij denkt toe te kunnen voegen. Na de sollicitatieprocedure wordt op basis van motivatie en ervaring van de kandidaten een keuze gemaakt welk team het best passend is.

Meer weten?
Voor meer informatie over deze functie en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Jan Korff de Gidts, manager Inkomen Armoede en Schulden (06-5252445) of Sabrina van Miltenburg, Manager Participatie en Werk (06-48100085).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.