Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente De Ronde Venenplv. voorzitter sociale kamer comissie bezwaarschriften

plv. voorzitter sociale kamer comissie bezwaarschriften

Vacature

Voor de afdeling Dienstverlening zoeken wij per 1 januari 2020:


Een plaatsvervangend voorzitter voor de sociale kamer van de commissie bezwaarschriften

                       Voor gemiddeld één avond per 3 weken / vacaturenummer 19.46

De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van de gemeente De Ronde Venen bestaat uit twee kamers: de algemene kamer en de sociale kamer.

De sociale kamer heeft tot taak aan het bestuursorgaan advies uit te brengen over alle te nemen beslissingen op bezwaarschriften op het gebied van werk, inkomen, jeugd en zorg.

De sociale kamer bestaat uit één voorzitter en vier leden. De commissieleden rouleren: per zitting zijn naast de (plv.) voorzitter twee leden aanwezig. We zoeken een plaatsvervangend voorzitter die kan rouleren met de voorzitter. De sociale kamer komt in principe eens per drie weken bijeen op de dinsdagavond en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.


Dit breng je mee

 • Aan het lid van de commissie worden de volgende vereisten gesteld:
 • Je beschikt over een HBO- of academisch werk- en denkniveau op juridisch gebied en bent vertrouwd met het werkterrein van de gemeentelijke overheid;
 • Je hebt uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving, op het gebied van algemeen bestuursrecht en PW, Bbz, , IOAW, IOAZ, Wmo en Jeugdwet;
 • Je bent communicatief sterk;
 • Je bent sociaal vaardig en hebt het vermogen om bemiddelend op te treden;
 • Je hebt ervaring met het leiden van hoorzittingen of vergaderingen;
 • Je maakt geen deel uit van of bent niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente De Ronde Venen;
 • Je bent in staat tot een onafhankelijke en oplossingsgerichte oordeelsvorming.


Dit bieden wij je

 • Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming
 • Een vergoeding per hoorzitting van € 190,00
 • Daarnaast ontvang je een reiskostenvergoeding

Wil je meer informatie?

Bel dan Martijn Broeze op 0297-291857 of Anita Hubers op 0297-291768, zij zijn beide secretaris van de commissie bezwaarschriften, sociale kamer.


Interesse in deze functie?

Heb jij interesse in deze functie en wil jij een bijdrage leveren aan onze mooie gemeente?

Reageer dan uiterlijk 8 november via: https://vacatures.werkeninhetwesten.nl/EmployerAdmin/Vacancies/Vacancy/3802?tab=0 

Let op: uitsluitend reacties via Werken in het Westen worden meegenomen in de sollicitatieprocedure.

De gesprekken zullen plaatsvinden op 22 november 2019.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Afdeling HR van Gemeente De Ronde Venen ( 0297 291616)