Gemeente Eindhoven

Coördinerend senior adviseur Economische Zaken

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Eindhoven
 • 36 uur
 • 5309 - 6993
 • WO

Vacature

Wat kom jij waarmaken voor Eindhoven?
De Coördinerend senior adviseur zet vanuit ondernemerschapsontwikkeling de grote lijnen uit en heeft het overzicht over de lange termijn. Hij of zij staat in verbinding met alle (interne en externe) partners in de keten van Economie en Cultuur en zorgt voor een evenwichtige, vanuit de behoefte van de stad, afstemming en balans tussen diverse belangen. Denk bijvoorbeeld aan het vraagstuk hoe we een stad die groeit, aantrekkelijk en betaalbaar houden voor zoveel mogelijk inwoners en ondernemers. Juist daarin ligt de uitdaging voor de coördinerend senior adviseur Economische zaken waar we naar op zoek zijn.
 • Je geeft strategisch advies vanuit een helicopterview en fungeert als vraagbaak c.q. sparring partner voor bestuurders, directieraad en collega’s over complexe economische vraagstukken;
 • Je vertegenwoordigt de gemeente Eindhoven op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau aan overlegtafels waar strategische economische vraagstukken worden besproken (o.a. G6 advisering);
 • Je signaleert relevante trends en ontwikkelingen, zowel in de samenleving als bij de publieke en private organisaties waar de gemeente mee samenwerkt. Op basis hiervan geef je gevraagd en ongevraagd integrale adviezen;
 • Je houdt bij welk economisch beleid op provinciaal en (inter)nationaal niveau wordt ontwikkeld en vertaalt dit – voor zover relevant – naar Eindhovense schaal;
 • Je legt de verbinding tussen de taken en werkvelden van de andere EZ-beleidsadviseurs en stemt deze af met de strategische doelen van de gemeente Eindhoven;
 • Initiëren van, regie voeren op, monitoren van en bijsturen van complexe en/of politiek gevoelige projecten;
 • Namens de sector Economie & Cultuur ben je de linking pin voor de (nieuw op te richten) sector Strategie en Opgaven alsmede naar externe partijen waaronder Brainport Development;
 • Je draagt zorg voor de borging van integraliteit in de diverse gemeentebrede planning en control producten (P&C): hierbij gaat het enerzijds om het leveren van een inhoudelijke, integrale en/of politiek-bestuurlijke bijdrage aan Kadernota, Begroting en/of Jaarrekening, anderzijds het leveren van P&C-bijdragen vanuit het eigen takenpakket aan het reguliere instrumentarium (binnen de bestuurlijke ambities uit het bestuursakkoord rekening houdend met de eisen die gesteld worden vanuit de Omgevingswet);
 • Je bent een ambassadeur voor de stad Eindhoven c.q. de Brainport-regio.

Met wie doe je dat?
Als coördinerend senior adviseur Economische zaken maak je deel uit van de sector Economie en Cultuur (EC). De afdeling Economische Zaken (EZ) maakt daar onderdeel vanuit. De circa 15 collega’s die deel uitmaken van het EZ-team houden zich onder andere bezig met accountmanagement en beleidsvorming op het gebied van horeca & retail, kantoren, bedrijventerreinen, startups, transformatie van winkelcentra, et cetera. De sector EC is zowel op uitvoerend en beleidsmatig niveau werkzaam op het gebied van arbeidsmarkt, kunst, cultuur & design, evenementen en city marketing. Daarnaast maakt het Expat Center (dienstverlening aan internationale kenniswerkers) deel uit van deze sector.

Binnen de gemeentelijke organisatie werk je vooral samen met collega-beleidsadviseurs die deel uitmaken van het Ruimtelijk Domein, Sociaal domein, Veiligheidsdomein en de sector Strategie & Opgaven. Je legt verantwoording af aan het afdelingshoofd Economische Zaken.

Hoe maak jij het waar?
 • Je hebt een relevante afgeronde studie op minimaal hbo-niveau en bij voorkeur werkervaring binnen een (senior)beleidsfunctie bij een gemeente;
 • Je beschikt over ruime kennis van het geschetste beleidsterrein en weet complexe integrale vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken;
 • Je hebt gedegen kennis en inzicht in de voorliggende (inter) nationaal, lokaal maatschappelijke en/of bestuurlijke vraagstukken;
 • Je bent in staat om vanuit jouw expertise op de gemeente-brede thema’s vragen te stellen, keuzes te maken en de consequenties daarvan in kaart te brengen;
 • Je overziet het complexe speelveld van partijen, je kunt coalities smeden en verbindingen leggen binnen en buiten de organisatie;
 • Je bent ondernemend, resultaatgericht, communicatief vaardig, hebt politieke sensitiviteit, beschikt over een helikopterview, analytisch vermogen en strategisch inzicht;
 • Je beschikt over overtuigingskracht, bent vaardig in verdedigen van standpunten, kunt zelfbewust en zelfstandig handelen;

Hoe maken wij jou blij?
Met een baan waarmee je impact hebt op de stad en de gemeente Eindhoven. En een informele organisatiecultuur, waar oog is voor een goede werk- en privébalans. Verder mag je rekenen op:
 • een jaarcontract. Als we van beide kanten tevreden zijn, wordt het omgezet naar een vast contract;
 • een salaris tussen € 5.309,- en € 6.993,- bruto per maand (bij 36 uur per week);
 • 27 vakantiedagen per jaar (als je fulltime werkt). Hiernaast kun je ADV dagen opbouwen en zo in totaal ongeveer 10 weken verlof opnemen per jaar. Werk je in deeltijd, dan is dat natuurlijk naar rato;
 • een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je brutosalaris. Dit bestaat onder andere uit de vakantie- en eindejaarsuitkering;
 • een vergoeding als je met het OV reist. Of een vergoeding als je ’groen’ reist. Dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt;
 • ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen;
 • een werkplek in het centrum van Eindhoven. Ook kan je thuiswerken.

Kom jij het maken voor Eindhoven?
Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Voor de meeste functies, zo ook voor deze functie, geldt dat hybride werken mogelijk is. Medewerkers zullen daarom minder vanuit kantoor en meer online werken. Dit betekent minder reistijd en reizen. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen we jou van harte uit om ook te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging!

Diversiteit en inclusie vinden we heel belangrijk. Bij ons is ruimte voor iedereen. We zijn blij met de verschillen tussen onze medewerkers. Die hebben we het liefst net zo groot als die in onze stad en regio. Want juist doordat we verschillend zijn, maken we samen onze grote plannen waar. Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Lees dan de verhalen van onze medewerkers op www.werkenvooreindhoven.nl.

Solliciteren?
Dat kan tot en met 29 oktober 2023. Met vragen over de procedure of arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Joost van den Eijnden, Corporate recruiter, via 06-24502432. Heb je nog inhoudelijke vragen? Janine Niezing, afdelingshoofd EZ, staat je graag te woord via 06-11044464. In het kader van ons ‘Gelijke kansen beleid’ en onze objectieve selectieprocedure is de motivatiebrief geen onderdeel meer van ons selectieproces.

Acquisitie stellen we niet op prijs.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Janine Niezing van Gemeente Eindhoven ( +31 6 11044464)
Over de organisatie

Eindhoven is het hart van Brainport Eindhoven. En bijzonder door de combinatie van technologie, design en kennis. Verbeelding, creativiteit en daadkracht gaan hier hand in hand. Dat maakt dat de stad altijd in beweging is en bruist van de energie. Als een magneet talenten, studenten, bedrijven en expats aantrekt. En vooruit wil en zich aan de wereld wil laten zien. Tegelijkertijd wil Eindhoven blijven wat het nu al is: een stad waar het voor alle inwoners fijn wonen en leven is. Daar werken onze 2000 collega's elke dag vol energie aan. Samen met onze partners. Wij maken samen Eindhoven.

meer over Gemeente Eindhoven >
Adres
Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven

Gerelateerde vacatures