Gemeente Eindhoven

Sectorhoofd Strategie & Opgaven

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Eindhoven
 • 36 uur
 • 6439 - 9178
 • WO

Vacature

Wat kom jij waarmaken voor Eindhoven?
Als sectorhoofd Strategie & Opgaven Voer je regie over en draag je systeemverantwoordelijkheid voor het strategieproces. Je bent verantwoordelijk voor de advisering op de strategische dossiers en opgaven richting het college van B&W (samen met de Directieraad) en zorgt dat het bestuur integrale afwegingen kan maken en strategische kaders kan scheppen met het oog op de korte en lange(re) termijn.
 • Je hebt een duidelijke visie op grootstedelijke strategieontwikkeling en je levert met de afdeling een significante bijdrage aan de visie en lange termijn koers van de stad. Je bent (mede)verantwoordelijk voor de planvorming en realisatie van de (strategische) doelen voor stad en organisatie en stuurt daarbij op uitvoering van het bestuursakkoord en het concernplan;
 • Je geeft op natuurlijke wijze leiding en je zorgt voor een goede bedrijfsvoering binnen S&O. Je hebt daarin een voorbeeldrol; de (her)positionering van jouw sector en rol is het beginpunt van een grotere(re) verandering in de organisatie op het gebied van strategisch en integraal werken. Daarin heb je organisatie breed dan ook een belangrijke signalering- en doorbraakfunctie op inhoud en proces;
 • Je zorgt voor integraliteit van werken en een goede afstemming tussen S&O en de rest van de organisatie. Dit doe je door het inrichten van goed functionerende overlegstructuren en het maken van heldere procesafspraken. Je zorgt voor regie, draagvlak en aanhaking van de andere gemeenteonderdelen op inhoud en proces;
 • Je zet de juiste instrumenten en methodieken in, borgt en bewaakt integraliteit in het gebruik ervan binnen de gehele portfolio en voert hierover waar nodig het goede gesprek. Je bewaakt daarbij integraliteit en continuïteit van de bestuurlijke en organisatorische opgaven. Je bent eindverantwoordelijk voor die strategische dossiers die expliciet bij S&O belegd zijn;
 • Je stimuleert de groei en ontwikkeling van je medewerkers en zorgt voor een veilige, daadkrachtige en resultaatgerichte werkomgeving waarbinnen zij hun talenten optimaal kunnen inzetten, zich verantwoordelijk en prettig voelen en in het belang van het collectief, aanspreekbaar zijn op (de resultaten van) hun werkzaamheden;
 • Je bent in- en extern verantwoordelijk voor de aansluiting van de Gemeente Eindhoven op de belangrijke strategische netwerken (SGE, MRE, Brabantstad, Triple Helix Brainport regio) en daarbij belangrijke partners (o.a.: Rijk, EU, verbonden partijen, Provincie, gemeenten, sociale partners).

Sector Strategie & Opgaven
De ambities van de stad vragen om een organisatie met grote focus en professionaliteit. De directie zet daarom volop in op het matchen van de toekomstige opgaven met wat dat vraagt aan ontwikkeling van de organisatie. De vraag wat voor stad Eindhoven in de nabije toekomst wil zijn, vraagt om samenhang in visie en strategie. De komende jaren bouwen we het vermogen daartoe van de hele organisatie verder uit.

Om ervoor te zorgen dat we daarbij de juiste focus aanbrengen en houden, is de sector Strategie en Opgaven (S&O) opgericht. De sector S&O is de verbinder in het verder ontwikkelen en realiseren van het strategisch vermogen in de organisatie. Het is daarmee het epicentrum van kennis, kunde en capaciteit. Waar invulling wordt gegeven aan het hele proces van het identificeren en uitwerken van strategische ontwikkelingsvragen tot aan de vertaling naar (concrete) doelstellingen en programma’s voor de lijnorganisatie.

We staan in Eindhoven aan de vooravond van een nieuwe fase in de ontwikkeling van onze stad. Eindhoven is aantrekkelijk en blijft groeien. Het aantal inwoners is de afgelopen jaren toegenomen. Het aantal bedrijven en mensen die Eindhoven bezoeken groeit. De goed draaiende economie is hier een aanjager van.

De prognose is dat er in 2040 ongeveer 300.000 inwoners zullen zijn. De snelle groei van de stad brengt bijbehorende complexe opgaven met zich mee zoals een grote woningbouw- en bereikbaarheidsopgave, de klimaat gerelateerde opgaven en de opgave om de groei van de stad ten goede te laten komen aan alle inwoners.

Samenwerking met lokale, provinciale en nationale partners, zowel privaat als publiek wordt steeds belangrijker. Van de gemeente wordt verwacht dat zij meer en meer in staat is tot strategische sturing en tot integrale oplossingen te komen. Dit vereist een omslag in focus, werkwijze en cultuur. Vandaar dat de directie op dit ogenblik een proces van heroriëntatie op de toekomstige opgaven in gang heeft gezet, gericht op deze noodzakelijke vernieuwing.

In het denken van de directie is de rol van de sector Strategie & Opgaven daarbij randvoorwaardelijk. De sector heeft een verantwoordelijkheid voor het ecosysteem van strategen (binnen en buiten de sector) binnen de gemeente, zodat er vak en discipline overstijgend en over de sectoren heen kan worden samengewerkt.

Daarmee heeft de sector een belangrijke spilfunctie binnen de organisatie. In deze functie maakt het sectorhoofd dan ook onderdeel uit van onze topstructuur, rapporteert deze direct aan de Gemeentesecretaris en ook in bestuurlijke zin zijn er directe contacten met het college van B&W. Natuurlijk werkt het sectorhoofd daarbij ook nauw samen met de leden van de directieraad.

De sector S&O werkt aan:
 • Visie ontwikkeling & strategiedefinitie en advisering over herijking, prioriteitstelling, besturing en monitoring;
 • Verkenning en monitoring van trends en ontwikkelingen inclusief impactduiding;
 • Het definiëren van strategische opgaven, ontwikkelpaden en programmalijnen, vertaald in een advies voor besluitvorming door DR en bestuur. Deze opgaven zijn gericht op het operationaliseren van de strategische doelen van de gemeente;
 • Strategische dossiers die verdere uitwerking behoeven;
 • De inzet van strategische Samenwerking & Public Affairs;
 • Inhoudelijk advies voor DR en Bestuur op bovenstaande onderwerpen.

Deze bundeling aan activiteiten stimuleert de inhoudelijke strategieontwikkeling, de ontwikkeling van en sturing op lange termijndoelen en strategierealisatie, o.a. via de complexe opgaven in de stad. S&O bewaakt en rapporteert daarnaast over de voortgang op de strategisch gewenste ontwikkeling. Het bevordert de samenwerking en is daardoor goed op elkaar en op de strategische opgaven afgestemd.

Daarmee draagt S&O belangrijke verantwoordelijkheid voor het organiseren van de infrastructuur en het actueel houden van de benodigde randvoorwaarden (systeem, proces, beleid, instrumentarium etc.), zodat de uitvoerend verantwoordelijken de resultaten keer op keer kunnen realiseren.

Met wie doe je dat?
De sector S&O is een nieuwe sector en is nog ontwikkeling met het doel om deze sector in de toekomst een duidelijke en robuuste plaats in de organisatie te geven. Nog niet alles is daardoor op dit moment al duidelijk. Het sectorhoofd geeft leiding aan de afdelingshoofden van de sector S&O en heeft een HR-verantwoordelijkheid voor de programmadirecteuren van de grote opgaven van de gemeente. Zij werken op hun beurt nauw samen met de strategisch adviseurs binnen de afdeling en met betrokkenen uit andere organisatieonderdelen binnen de gemeente.

Hoe maak jij het waar?
 • Je beschikt over een WO werk- en denkniveau;
 • Je bent analytisch en plan- en procesmatig sterk: je komt snel tot de kern, je onderscheidt gemakkelijk hoofd van bijzaken, houdt het (overstijgende) overzicht en vertaalt snel door naar plan en procesniveau;
 • Je hebt brede kennis van en leidinggevende ervaring in strategieontwikkeling binnen het overheidsdomein of binnen een andere, grote maatschappelijke organisatie en bij voorkeur in het ontwikkelen van (groot)stedelijk gebied en alle daaraan verbonden strategische uitdagingen. Je hebt eerder organisatieonderdelen en strategie-teams (door)ontwikkeld en bent bekend met de bijbehorende veranderkundige opgave(n);
 • Je bent bekend met strategische (groei-)scenario's, investeringsstrategieën, verandermanagement, portfoliomanagement en risicomanagement en hoe deze zaken kunnen worden ingepast op de korte en lange(re) termijn;
 • Je bent een strategische denker en gesprekspartner en in staat je overstijgende visie te vertalen naar de realisatie van strategische doelen;
 • Je bent communicatief vaardig; je overtuigt anderen op basis van de inhoud en weet als inspirerend leider mens en organisatie (in en extern) in beweging te krijgen;
 • Je voelt je prettig in een breed, divers speelveld en je opereert gemakkelijk op verschillende niveaus. Rekening houdend met de verschillende belangen ben je in staat om vanuit de gemeenschappelijke deler zowel impact te hebben als de verbinding te maken;
 • Je weet in hectische tijden de rust en het overzicht te bewaren en straalt dit ook uit binnen de organisatie;
 • Je hebt ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving en beschikt over een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Hoe maken wij jou blij?
Met een baan waarmee je impact hebt op de stad en de gemeente Eindhoven. En een informele organisatiecultuur, waar oog is voor een goede werk- en privébalans. Verder mag je rekenen op:
 • Een jaarcontract. Als we van beide kanten tevreden zijn, wordt het omgezet naar een vast contract.
 • Een salaris op tussen € 6.439,- en € 9.178,- bruto per maand bij 36 uur per week, inschaling afhankelijk van je (relevante) werkervaring.
 • 27 vakantiedagen per jaar (als je fulltime werkt). Hiernaast kun je ADV dagen opbouwen en zo in totaal ongeveer 10 weken verlof opnemen per jaar. Werk je in deeltijd, dan is dat natuurlijk naar rato.
 • Boven op je salaris krijg je ons Individueel Keuzebudget van 17,05 %. Dit houdt in dat er elke maand 17,05% van je bruto maandsalaris voor jou wordt gereserveerd. Dit kun je bijvoorbeeld inzetten voor de aankoop van verlofdagen of voor een fietsvergoeding. Ook kun je dit budget (deels) uit laten betalen.
 • Een vergoeding als je met het OV reist. Of een vergoeding als je ’groen’ reist. Dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt.
 • Een groot aanbod aan cursussen en trainingen via de Eindhoven Academie.
 • Hybride werken: een mooie mix van werken op een van onze locaties of vanuit huis. We bieden (thuis)werkfaciliteiten aan om je werkplek veilig en gezond in te richten. En voor iedere dag dat je volledig thuiswerkt ontvang je een vergoeding.
 • Gratis fruit in onze gebouwen en € 20,- per maand korting op een sportabonnement bij een aangesloten sportschool.
 • Toegang tot de digitale versie van het Eindhovens Dagblad en 8 uur per jaar om je in te zetten voor maatschappelijke activiteiten die bijdragen aan de stad.

Nieuwsgierig naar al onze arbeidsvoorwaarden? Bekijk https://www.werkenvooreindhoven.nl/over-ons/arbeidsvoorwaarden

Mocht je een interne sollicitant zijn dan ben je al bekend met de arbeidsvoorwaarden en is mogelijk niet de gehele tekst op jou van toepassing.

Kom jij het maken voor Eindhoven?
Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Voor de meeste functies, zo ook voor deze functie, geldt dat hybride werken mogelijk is. Medewerkers zullen daarom minder vanuit kantoor en meer online werken. Dit betekent minder reistijd en reizen. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen we jou van harte uit om ook te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging!

Diversiteit en inclusiviteit vinden we heel belangrijk. Bij ons is ruimte voor iedereen. We zijn blij met de verschillen tussen onze medewerkers. Die hebben we het liefst net zo groot als die in onze stad en regio. Want juist doordat we verschillend zijn, maken we samen onze grote plannen waar. Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Lees dan de verhalen van onze medewerkers op www.werkenvooreindhoven.nl .

Solliciteren?
Dit kan tot 25 september. De Gemeente Eindhoven laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Galan Groep. Je kunt solliciteren door je cv te uploaden via: https://vacatures.galangroep.nl/sectorhoofd-strategie-en-opgaven/


Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met de Galan Groep, telefoon 035 - 694 8000 of direct met Walter Huurdeman (06-302 17 589) of Gerard Kuipers (06-215 77 274).
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Ad Verbakel van Gemeente Eindhoven ( +31 6 11903897)
Over de organisatie

Eindhoven is het hart van Brainport Eindhoven. En bijzonder door de combinatie van technologie, design en kennis. Verbeelding, creativiteit en daadkracht gaan hier hand in hand. Dat maakt dat de stad altijd in beweging is en bruist van de energie. Als een magneet talenten, studenten, bedrijven en expats aantrekt. En vooruit wil en zich aan de wereld wil laten zien. Tegelijkertijd wil Eindhoven blijven wat het nu al is: een stad waar het voor alle inwoners fijn wonen en leven is. Daar werken onze 2000 collega's elke dag vol energie aan. Samen met onze partners. Wij maken samen Eindhoven.

meer over Gemeente Eindhoven >
Adres
Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven

Gerelateerde vacatures