Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Hoogheemraadschap van Delflandplv. voorzitter en lid voor de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie

plv. voorzitter en lid voor de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie

Vacature

Het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland is een van de meest dichtbevolkte waterschappen gebieden van Nederland.

Dagelijks worden door het Hoogheemraadschap van Delfland besluiten genomen waartegen bezwaar kan worden gemaakt. De externe en onafhankelijke bezwaarschriften- (en klachten) commissie draagt zorg voor de behandeling van bezwaarschriften (en klachten) op grond van de Algemene wet bestuursrecht en voorziet het college van advies. De informele aanpak is het uitgangspunt bij de behandeling van bezwaarschriften (en klachten).

Ben jij een maatschappelijk betrokken jurist met werkervaring binnen een bestuursrechtelijke context? Zou jij je naast jouw huidige baan graag in willen zetten voor een schone en veilige leefomgeving? Onze commissie maakt graag nader met jou kennis!

Werkwijze commissie

 • De commissie hoort de indieners van bezwaarschriften en klaagschriften en andere belanghebbenden;
 • De hoorzittingen worden gehouden door de voorzitter en twee leden, waarbij de leden vergaderen volgens een roulatiesysteem;
 • De hoorzittingen vinden één keer per 1-2 maanden plaats op vrijdagochtend op het hoofdkantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het rooster voor de hoorzittingen wordt voorafgaand aan het kalenderjaar vastgesteld;
 • De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.


Dit neem je mee

 • Je beschikt over een juridische opleiding, bij voorkeur op WO-niveau;
 • Je hebt actuele kennis van en ervaring in het bestuurs(proces)recht;
 • Je beschikt over inzicht in het functioneren van een overheidsorganisatie en de bestuurlijke verhoudingen;
 • Je beschikt over goede communicatieve en analytische vaardigheden;
 • Je bent analytisch en onderzoekend en kan tot snel tot de kern van de zaak komen door de juiste vragen te stellen;
 • Deskundigheid op het gebied van waterschapszaken is een pré;
 • Je bent niet werkzaam voor het Hoogheemraadschap van Delfland en hebt geen directe binding of betrokkenheid bij het bestuur.

Ten aanzien van de plaatsvervangend voorzitter wordt tevens verwacht dat hij/zij het vermogen heeft om de vergaderingen van de bezwaarschriften- (en klachten) commissie te leiden en sturing te geven aan de besluitvorming en het werk van de bezwaarschriften- (en klachten) commissie en actief verantwoordelijkheid te nemen voor het groepsproces.

Dit kun je verwachten

 • Een marktconforme vergoeding per hoorzitting, ook worden je reiskosten vergoed;
 • Benoemingsperiode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van nogmaals 4 jaar;
 • Omdat twee leden aan het einde van hun maximale zittingstermijn zijn aangekomen, zijn we op zoek naar een plaatsvervangend voorzitter en een lid.


Meer informatie

Voor meer informatie over deze functies kun je contact opnemen met Henriëtte el Mokhtari-Heimensen, secretaris van de bezwaarschriftencommissie, via telefoonnummer 015-260 8155.

Solliciteren

Enthousiast? Reageer dan uiterlijk tot 20 januari 2020. De eerste gesprekken vinden plaats op 23 januari 2020.


avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met P&O Hoogheemraadschap van Delfland van Hoogheemraadschap van Delfland ( 015 260 81 08)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Het weerbeeld in Nederland vertoont steeds meer extremen. In kortere tijd valt er meer regen en de droogte in de zomer houdt steeds langer aan. Dat heeft consequenties voor de veiligheid van de woonomgeving. Het Hoogheemraadschap van Delfland zorgt voor een veilig woon-, werk-, en leefklimaat en beschermt mens en natuur tegen het water. Daarvoor zetten de professionals van Delfland zich iedere dag in. Vaak onzichtbaar maar altijd onmisbaar. Delfland investeert in een innoverende en kostenbewuste aanpak en een proactieve samenwerking met andere overheden en maatschappelijke organisaties. En dat in een van de meest dichtbebouwde, laaggelegen en dynamische delen van de Randstad.

Bij Delfland vind je uitdagend, inhoudelijk en vooral zinvol werk. Zonder Delfland zou een groot gedeelte van het gebied onbewoonbaar zijn. Ongeacht je functie werk je bij Delfland aan het maatschappelijke belang én aan veilige dijken, droge voeten en schoon water.

meer over Hoogheemraadschap van Delfland

Adres

Phoenixstraat 32
2611 AL Delft

015 260 81 08