Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Objectbeheerder

Vacature

Delfland is een van de waterschappen van Nederland. Het gebied waarbinnen Delfland zijn taken uitoefent, wordt begrensd door de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de lijn Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer en Wassenaar. Op 41.000 hectare wonen en werken bijna 1,2 miljoen mensen en zijn zo'n 40.000 bedrijven gevestigd. Daarmee is het gebied van Delfland een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden van Nederland.

De drie kerntaken van Delfland - de zorg voor waterkering, waterbeheer en waterkwaliteit - hebben veel met elkaar te maken. Delfland voert zijn taken daarom uit rekening houdend met alle factoren die van belang kunnen zijn. Dat wordt ook wel integraal waterbeheer genoemd. Daarbij streeft Delfland naar samenwerking met andere overheden en instanties.

Delfland maakt op dit moment grote stappen bij de implementatie van assetmanagent. Hierin kennen wij drie systemen zijnde waterkeringen, watersysteem en waterketen (zuivering). Bij de implementatie en ontwikkeling van het assetmanagement kun jij nu een grote bijdrage leveren door te solliciteren voor de functie van;

Objectbeheerder watergangen / opdrachtgever

Wat ga je doen?

Jij hebt als objectbeheerder een belangrijke taak om bij te dragen bij deze implementatie en zo assetmanagement verder te ontwikkelen. Tevens ben je er als objectbeheerder verantwoordelijk voor dat objecten in optimale staat worden gehouden om de doelen van Delfland te kunnen bereiken. Je treedt op als eigenaar van de bij jou ondergebrachte objecten (watergangen, inclusief de daarin liggende natte ecologische zones, zoals natuurvriendelijke oevers en niet geautomatiseerde kunstwerken). Je bent het koppelvlak tussen de tactische laag en de operatiën. Hierbij werk je nauw samen met de collega’s in de tactische laag (o.a. assetmanagers, programmeurs, beleidsadviseurs en andere objectbeheerders) om het assetmanagement vorm te geven. Daarnaast werk je nauw samen met de collega’s in de operationele teams (onderhoud, handhaving, vergunningverlening, communicatie) om de instandhouding van de objecten te organiseren.

De rol van objectbeheerder watergangen wordt binnen Delfland ingevuld vanuit het team Onderhoud waterkeringen en watergangen (OWW).

Wat maakt je succesvol?

Jij hebt gevoel voor dataverzamelingen en analyses. Omdat het assetmanagement nog in ontwikkeling is ben je niet bang om te pionieren en draag je vanuit een eigen beeld bij aan de ontwikkeling van assetmanagement. Je bent organisatiesensitief en beschikt over doorzettingsvermogen. Daarnaast beschik je over minimaal HBO werk- en denkniveau aangevuld bij voorkeur met een opleiding in de watersystemen. Je hebt algemeen theoretische kennis van beheer en onderhoud van waterstaatswerken en kennis van vigerende wet- en regelgeving op het vakgebied. Kennis en ervaring met assetmanagement is een pre.

Waar kun je op rekenen?

Delfland biedt een salaris dat afhankelijk is van opleiding en ervaring. Deze functie is in ons functiehuis ingedeeld onder de functie beleidsadviseur. Wij bieden je graag een fulltime dienstverband (36 uur per week). Naast het maandsalaris heb je ook een Individueel Keuze Budget (IKB) ter waarde van circa 20% van het salaris. Dat budget kun je inzetten voor verschillende doelen, waaronder het kopen van verlof. Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden en ruime opleidingsmogelijkheden.

Eventuele aanstelling bij het Hoogheemraadschap van Delfland vindt plaats onder de voorwaarde dat je beschikt over een recente, positieve Verklaring Omtrent Gedrag natuurlijke personen (VOG), afgegeven door Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De kosten hiervoor krijg je vergoed. Meer informatie hierover ontvang je tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek.

Meer weten?

Neem dan contact op met Miranda Brokke teamleider OWW, telefoon (070) 449 3621 of Jaap Korf, assetmanager watersysteem, telefoon 015-260 8385.

Reageren?

Solliciteer voor 18 juli 2018 via onderstaande link. Na sluitingsdatum kun je van ons een reactie verwachten op je sollicitatie. De gesprekken voor deze functie vinden plaats op donderdagochtend 26 juli 2018.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Korinne Helderman van Hoogheemraadschap van Delfland ( 015-260 8243)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Het weerbeeld in Nederland vertoont steeds meer extremen. In kortere tijd valt er meer regen en de droogte in de zomer houdt steeds langer aan. Dat heeft consequenties voor de veiligheid van de woonomgeving. Het Hoogheemraadschap van Delfland zorgt voor een veilig woon-, werk-, en leefklimaat en beschermt mens en natuur tegen het water. Daarvoor zetten de professionals van Delfland zich iedere dag in. Vaak onzichtbaar maar altijd onmisbaar. Delfland investeert in een innoverende en kostenbewuste aanpak en een proactieve samenwerking met andere overheden en maatschappelijke organisaties. En dat in een van de meest dichtbebouwde, laaggelegen en dynamische delen van de Randstad.

Bij Delfland vind je uitdagend, inhoudelijk en vooral zinvol werk. Zonder Delfland zou een groot gedeelte van het gebied onbewoonbaar zijn. Ongeacht je functie werk je bij Delfland aan het maatschappelijke belang én aan veilige dijken, droge voeten en schoon water.

meer over Hoogheemraadschap van Delfland

Adres

Phoenixstraat 32
2611 AL Delft

015 260 81 08