Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Hoogheemraadschap van DelflandBeleidsadviseur Ruimtelijke Planvorming

Solliciteer

Solliciteer voor zondag 27 augustus

Solliciteer

Beleidsadviseur Ruimtelijke Planvorming

Vacature

Beleidsadviseur Ruimtelijke Planvorming

Vacaturenummer: 16/17BBC RPV6

Het team Ruimtelijke Planvorming zoekt een ervaren collega die verantwoordelijk is voor het opstellen van gebiedsgerichte plannen, onder andere voor het onderhoud van de kades. Je verzorgt de inbreng van Delfland in planvormingsprocessen van gemeenten, provincie of private partijen en maakt hierover (bestuurlijke) afspraken en/of trekt zelf complexe planvormingsprocessen met externe partners. Je verzorgt daarbij tevens het omgevingsmanagement. Je bereidt de bestuurlijke besluitvorming voor jouw projecten voor, adviseert management en bestuur en begeleidt jouw plannen naar de voorbereiding van de uitvoering. Verder bewaak je de samenhang tussen projecten en processen en leg je actief verbindingen met andere spelers in- en extern. Inzet in andere ruimtelijke planvormingsprocessen behoort eveneens tot je werkzaamheden.

Het team Ruimtelijke Planvorming krijgt voor enige jaren een tijdelijke uitbreiding om een forse slag te kunnen maken in de prioritaire thema’s Kaderrichtlijn Water, Kadeversterking en Klimaatadaptatie; deze functie is onderdeel van de tijdelijke versterking van het team.

Wat heb je te bieden?
Je hebt minimaal academisch werk- en denkniveau. Je hebt een inhoudelijke achtergrond in water, gecombineerd met ervaring in de ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling of omgevingsmanagement. Voor deze functies zijn aantoonbare ervaring in de keten planvorming naar uitvoering en/of het managen van (complexe) processen waarin water en RO worden gecombineerd van groot belang om de wereld van het waterschap met externe partijen te kunnen verbinden. Kennis van gedachtengoed van Mutual Gains (MGA) en ervaring met het instrumentarium van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) is een pre. Je bent flexibel, kan mensen verbinden en je hebt een ruime ervaring met zowel proces- als projectmatig werken. Verder ben je rolbewust, gewend aan het werken bij de overheid en heb je gevoel voor bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en hebt een ondernemende, zakelijke en resultaatgerichte instelling.

Waar ga je werken?
Het team Ruimtelijke Planvorming is een energiek team binnen de sector Bestuur, Beleid en Communicatie. Het team heeft als doel de wateropgaven van Delfland te vertalen in ruimtelijke- en gebiedsgerichte plannen tot op het niveau van een schetsontwerp. Zij doet dit in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners, op verschillende schaalniveaus en zit daartoe zo vroeg mogelijk in het planvormingsproces bij hen aan tafel. Daarnaast worden door het team gebiedsgerichte effectstudies uitgevoerd en wordt een bijdrage geleverd aan het omgevingsmanagement bij uitvoeringsprojecten. Het team kenmerkt zich door een open en op samenwerking gerichte sfeer en werkwijze.

Waar kun je op rekenen?
Delfland biedt een salaris dat afhankelijk is van opleiding en werkervaring met een maximum van € 4.552 euro bruto per maand (schaal 11). Het betreft een fulltime dienstverband (36 uur per week) uiteraard is parttime ook bespreekbaar. Naast het maandsalaris heb je ook een Individueel KeuzeBudget (IKB) ter waarde van circa 20% van het salaris. Dat budget kun je inzetten voor verschillende doelen, waaronder extra verlof. Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden, ruime opleidingsmogelijkheden en een collectieve ziektekostenverzekering.

Eventuele aanstelling bij het Hoogheemraadschap van Delfland vindt plaats onder de voorwaarde dat je beschikt over een recente, positieve Verklaring Omtrent Gedrag natuurlijke personen (VOG), afgegeven door Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De kosten hiervoor krijg je vergoed. Meer informatie hierover ontvang je tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek.

Meer weten?
Neem dan contact op met de leiding van het team Ruimtelijke Planvorming, Robert Tekke via (015) 260 81 28.

Solliciteren?
Solliciteer dan voor 27 augustus 2017 via onze site www.werkenbijdelfland.nl op deze vacature.

De eerste gespreksronde vindt plaats op 6 september 2017
De tweede gespreksronde vindt plaats op 12 september 2017

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Het weerbeeld in Nederland vertoont steeds meer extremen. In kortere tijd valt er meer regen en de droogte in de zomer houdt steeds langer aan. Dat heeft consequenties voor de veiligheid van de woonomgeving. Het Hoogheemraadschap van Delfland zorgt voor een veilig woon-, werk-, en leefklimaat en beschermt mens en natuur tegen het water. Daarvoor zetten de professionals van Delfland zich iedere dag in. Vaak onzichtbaar maar altijd onmisbaar. Delfland investeert in een innoverende en kostenbewuste aanpak en een proactieve samenwerking met andere overheden en maatschappelijke organisaties. En dat in een van de meest dichtbebouwde, laaggelegen en dynamische delen van de Randstad.

Bij Delfland vind je uitdagend, inhoudelijk en vooral zinvol werk. Zonder Delfland zou een groot gedeelte van het gebied onbewoonbaar zijn. Ongeacht je functie werk je bij Delfland aan het maatschappelijke belang én aan veilige dijken, droge voeten en schoon water.

meer over Hoogheemraadschap van Delfland

Adres

Brassersplein 2
2601 DB Delft

015 260 81 08