Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Wijk bij DuurstedeSpecialist Ruimtelijke Ordening

Specialist Ruimtelijke Ordening

Vacature

Specialist RO

voor 32 – 36 uur per week

Vanuit het perspectief ‘groot genoeg om klein te blijven’ en vanuit de uitgangspunten van de regie gemeente, werft de gemeente Wijk bij Duurstede een specialist ruimtelijke ordening.

Wat ga je doen

·        Jij bent verantwoordelijk voor planologische procedures, met name bestemmingsplanwijzigingen. Je begeleidt en verricht specialistische werkzaamheden in het kader van de Wro en Wabo. Je werkt daarbij nauw samen met de beleidsmedewerkers, vergunningverleners en handhavers.

·        Je behandelt principeverzoeken voor ruimtelijke ontwikkelingen en verzoeken tot wijziging van bestemmingsplannen en begeleidt procedures tot wijziging van een bestemmingsplan.

·        Je verzorgt en begeleidt reguliere en uitgebreide procedures op het gebied van afwijkingen van bestemmingsplannen.

·        Je treedt op als contactpersoon voor inwoners, bedrijven en andere overheidsorganisatie en initieert, organiseert en onderhoudt interne en externe overlegstructuren en netwerken.

·        Je voert overleg met belanghebbenden over ruimtelijke ontwikkelingen en organiseert waar nodig informatiebijeenkomsten.

·        Je behandelt bezwaar- en beroepszaken en vertegenwoordigt het gemeentebestuur bij de bezwaarschriftencommissie, rechtbank en Raad van State.

 

Wij zoeken

Je beschikt over een opleiding planologie op ten minste HBO niveau, hebt enige ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en kennis van actuele wet- en regelgeving. Je bent iemand die zelfstandig kan opereren, flexibel is en goed kan samenwerken. Het werken in een politiek-bestuurlijk omgeving past bij jou. Je bent iemand met een verbindend vermogen die van nature creatief meedenkt met belanghebbenden over kansen, mogelijkheden en oplossingen. Je hebt overtuigingskracht en kunt jezelf goed uitdrukken, zowel verbaal als schriftelijk. Je bent een prettige en doortastende gesprekspartner voor inwoners, ondernemers, collega’s en bestuur. Je hebt een duidelijke visie op ruimtelijke kwaliteit. Je bent in staat een afweging te maken tussen verschillende belangen en kan die afweging helder verwoorden.

 

Wij bieden

We bieden een ambitieuze organisatie met 140 professionele en betrokken medewerkers die die volop kansen geeft om jouw kwaliteiten en talenten te benutten. Het salaris bedraagt indicatief maximaal € 4.225,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. De gemeente kent aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals het Individueel Keuze Budget. De aanstelling is in eerste instantie voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren kan dit een aanstelling voor onbepaalde tijd worden.

 

Team Leefomgeving

Team Leefomgeving (LFO) bestaat uit 18 medewerkers en houdt zich bezig met het ruimtelijk domein. Missie van LFO is het bevorderen van een gezonde, veilige, duurzame en mooie leefomgeving voor onze inwoners. De gemeente heeft grote cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten, die we willen behouden en als inspiratie gebruiken voor nieuwe ruimtelijke opgaven voor wonen en werken. Het team is verantwoordelijk voor taakvelden archeologie en monumenten, ruimtelijke ordening, vergunningverlening, handhaving, milieu, duurzaamheid, verkeer, natuur en landschap.

Solliciteren?

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur brief en CV uiterlijk 20 mei via https://vacatures.one/13950 . Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Pieter Zwaan, teamleider Leefomgeving via 0343-595657 of pzwaan@wijkbijduurstede.nl Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met P&O via personeel-en-organisatie@wijkbijduurstede.nl . De eerste gesprekken zijn gepland op 24 mei.

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

 

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Esther van Kouwen van Gemeente Wijk bij Duurstede ( 0343 595 521)

Over de organisatie

De gemeente Wijk bij Duurstede doet haar werk in het midden van en mét de samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. Als regiegemeente willen we snel kunnen inspelen op veranderingen. We willen met een frisse blik naar de opgaven kijken, oplossingsgericht en innovatief. Dit betekent een andere manier van denken, werken en organiseren. De Wijkse organisatie wordt herkend aan vier kenmerken: (1) We werken ambitie gestuurd (2) We werken voor, met en vanuit de samenleving (3) Ménsen maken het verschil (4) We doen ons werk met betrokkenheid en vakmanschap.

meer over Gemeente Wijk bij Duurstede

Adres

Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede

0343 595595