Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Wijk bij DuurstedeSpecialist Ruimtelijke Ordening

Specialist Ruimtelijke Ordening

Vacature

Specialist RO 32 – 36 uur

Vanuit het perspectief ‘groot genoeg om klein te blijven’ en vanuit de uitgangspunten van de regiegemeente, werft de gemeente Wijk bij Duurstede een specialist ruimtelijke ordening.

Team Leefomgeving

Team LFO bestaat uit 16 medewerkers en houdt zich bezig met het ruimtelijk domein. Missie van LFO is het bevorderen van een gezonde, veilige, duurzame en mooie leefomgeving voor onze inwoners. De gemeente heeft grote cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten, die we willen behouden en als inspiratie gebruiken voor nieuwe ruimtelijke opgaven voor wonen en werken. Het team is verantwoordelijk voor taakvelden ruimtelijke ordening, vergunningverlening, handhaving, milieu, duurzaamheid, verkeer, natuur en landschap.

Functie

Je bent een specialist ruimte, verantwoordelijk voor planologische procedures, met name voor bestemmingsplanwijzigingen. Je begeleidt en verricht specialistische werkzaamheden in het kader van de Wro en Wabo. Je werkt nauw samen met de beleidsmedewerkers, vergunningverleners en handhavers.

Verantwoordelijkheden

  • Je begeleidt en verricht specialistische werkzaamheden in het kader van de Wro en Wabo
  • Je behandelt principeverzoeken voor ruimtelijke ontwikkelingen en verzoeken tot wijziging van bestemmingsplannen
  • Je begeleidt procedures tot wijziging van een bestemmingsplan
  • Je verzorgt en begeleidt reguliere en uitgebreide procedures op het gebied van afwijkingen van bestemmingsplannen
  • Je behandelt aanvragen tot tegemoetkoming in planschade
  • Je treedt op als contactpersoon voor inwoners, bedrijven en andere overheidsorganisatie
  • je initieert, organiseert en onderhoudt interne en externe overlegstructuren en netwerken
  • Je voert overleg met belanghebbenden over ruimtelijke ontwikkelingen en organiseert waar nodig informatiebijeenkomsten
  • Je behandelt bezwaar- en beroepszaken en vertegenwoordigt het gemeentebestuur bij de bezwaarschriftencommissie, rechtbank en Raad van State
  • Je bent verantwoordelijk voor het bijhouden en tijdig afhandelen van je eigen werkvoorraad.

Context

Kenmerkend aan de Wijkse regiegemeente is dat we ons werk midden in en mét de samenleving doen. De regie organisatie wordt herkend aan vier kenmerken: (1) We werken ambitie gestuurd  (2) We werken voor, met en vanuit de samenleving  (3) Bij ons maken ménsen het verschil (4) We doen ons werk met betrokkenheid en vakmanschap. Uitgangspunt is dat posities verschuiven van gemeente naar de Wijkse samenleving met zijn 23.000 inwoners: er wordt ruimte gevraagd en gelaten voor meer eigen initiatief en verantwoordelijkheid.

Jouw kwaliteiten

Je beschikt over een opleiding planologie op ten minste HBO niveau, hebt enige ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en hebt kennis van actuele wet- en regelgeving. Je bent iemand die zelfstandig kan opereren, flexibel is en goed kan samenwerken. Het werken in een politiek-bestuurlijk omgeving is voor jou vertrouwd. Je bent iemand met een verbindend vermogen die van nature creatief meedenkt met belanghebbenden over kansen, mogelijkheden en oplossingen. Je hebt overtuigingskracht en kunt jezelf goed uitdrukken, zowel verbaal als schriftelijk. Je bent een prettige en doortastende gesprekspartner voor inwoners, ondernemers, collega’s en bestuur. Je hebt een duidelijke visie op ruimtelijke kwaliteit. Je bent in staat een afweging te maken tussen verschillende belangen en kan die afweging helder verwoorden. Wij vinden motivatie en match met de competenties belangrijker dan jarenlange werkervaring.

Wat bieden wij?

We bieden een ambitieuze organisatie met 140 professionals die volop kansen geeft om jouw kwaliteiten en talenten te benutten. De functie is gewaardeerd in schaal 9, het salaris bedraagt maximaal € 3.805,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. De gemeente kent aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden en het Individueel Keuze Budget. Deze functie is bij aanvang voor de duur van 1 jaar, bij goed functioneren, volgt een vaste aanstelling.

Solliciteren

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur motivatiebrief en CV uiterlijk 17 juni via de knop solliciteren.  De eerste gespreksronde is gepland op 22 juni, de tweede op 28 juni. Met vragen kun je terecht bij Pieter Zwaan, teamleider Leefomgeving, telefoon (0343) 595657 of mail pzwaan@wijkbijduurstede.nl  

Er wordt tegelijkertijd intern en extern geworven, bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Pieter Zwaan van Gemeente Wijk bij Duurstede ( 0343-595595)

Over de organisatie

De gemeente Wijk bij Duurstede doet haar werk in het midden van en mét de samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. Als regiegemeente willen we snel kunnen inspelen op veranderingen. We willen met een frisse blik naar de opgaven kijken, oplossingsgericht en innovatief. Dit betekent een andere manier van denken, werken en organiseren. De Wijkse organisatie wordt herkend aan vier kenmerken: (1) We werken ambitie gestuurd (2) We werken voor, met en vanuit de samenleving (3) Ménsen maken het verschil (4) We doen ons werk met betrokkenheid en vakmanschap.

meer over Gemeente Wijk bij Duurstede

Adres

Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede

0343 595595